• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Puchta z Karlsruhe otrzymuje grant ERBN

  11.01.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jednym z największych powodów do narzekań, jeżeli chodzi o owoce i warzywa, jaki mają konsumenci, to ich często kartonowy smak. I chociaż łatwo jest winić rolników za stosowanie pestycydów do zabijania szkodników, które atakują uprawy, to oni z kolei twierdzą, że stosują te środki, by zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności. Na szczęście kilku naukowców w Europie pracuje nad zapewnieniem konsumentom żywności, która smakuje dokładnie tak jak powinna. Jednym z takich naukowców jest profesor Holger Puchta z Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT) w Niemczech, któremu Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) przyznała grant o wartości 2,5 mln EUR dla doświadczonych naukowców na poczet jego najnowszego przedsięwzięcia.

  Profesor Puchta opracowuje nowe techniki, które umożliwią kontrolowanie dziedziczenia przez rośliny, aby selektywnie doskonalić właściwości rozmaitych gatunków z wykorzystaniem puli genowej występującej w przyrodzie. Chce na przykład opracować uprawy, które są wytrzymalsze i odporne zarówno na atak szkodników, jak i ekstremalne warunki pogodowe bez uszczerbku dla smaku.

  "Kojarzenie roślin, tj. hodowla wsobna w celu uzyskania udoskonalonych właściwości agronomicznych, praktykowane jest od początków cywilizacji" - wyjaśnia profesor Puchta, który jest kierownikiem Instytutu Botanicznego w KIT.

  Naukowcom sprawia kłopot uzyskanie pozytywnych wyników, ponieważ opiera się to bardziej na zasadzie metody prób i błędów oraz przypadkowości. Z tego właśnie powodu do akcji wkracza profesor Puchta wraz ze swoim zespołem. Naukowcy wykorzystają nowe techniki do skutecznego kontrolowania wymiany genetycznej (mejozy) i selektywnego oddziaływania na nią.

  "Chcemy przekształcić ten arbitralny proces w kontrolowany proces dziedziczenia, aby ostatecznie być w stanie ustalać z wyprzedzeniem właściwości, jakie będziemy przekazywać" - mówi profesor Puchta.

  Niezliczone organizmy występujące w przyrodzie dostarczają człowiekowi ogromnej puli genowej. "Aby optymalnie wykorzystać tę pulę w żywieniu ludzi, musimy nauczyć się sposobu przekazywania takich właściwości jak odporność na choroby i szkodniki z roślin dzikich na uprawne" - kontynuuje podkreślając, że zapewni to na przykład nowe możliwości hodowli roślin uprawnych. "Ponieważ duże części genomu czy też informacji genetycznej roślin uprawnych nie podlegają wymianie w ramach dziedziczenia, dosyć trudno jest wprowadzić nowe właściwości do uprawianych gatunków."

  Jako roślinę modelową naukowcy wykorzystują rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis). "Produkty, jakie uzyskujemy nie mają nic wspólnego z klasycznymi organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO)" - podkreśla profesor Puchta, dodając że warunki wstępne dla badań są wręcz idealne. "W ciągu ostatnich lat techniki sekwencjonowania genomu uległy ogromnej poprawie."

  Na przykład naukowiec może wykorzystać w swojej pracy molekularne nożyce DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego). Nożyce DNA umożliwiają naukowcom cięcie i rekombinację informacji genetycznej w zasobie rodzicielskim.

  Naukowcy z KIT będą wykorzystywać zasoby naturalne po to, by zapewnić roślinom uprawnym bodziec, jakiego potrzebują. Manipulacja modelem dziedziczenia roślin będzie wymagać zdaniem profesora Puchty wykorzystania rozmaitych metodologii. Spodziewa się pozytywnych wyników w ciągu kolejnych pięciu lat. "Tak naprawdę jestem całkowicie przekonany, że do tego czasu odkryjemy pierwsze sposoby na kontrolowanie dziedziczenia przez rośliny uprawne, takie jak pomidor" - twierdzi profesor Puchta.

  Granty dla doświadczonych naukowców są przyznawane naukowcom prowadzącym pionierskie badania, którzy uzyskują pozytywne wyniki w swojej dyscyplinie. Profesor Puchta pracuje nad rekombinacją DNA od ponad 20 lat.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Juliusz Lech Kulikowski (ur. w 1931 w Nowym Mieście Lubawskim) – profesor specjalizujący się w biocybernetyce i inżynierii biomedycznej, pracuje w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Obszar Jego badań naukowych to: systemy informatyczne, techniki fal ultrakrótkich, teoria informacji, zastosowania komputerów w medycynie, informacji naukowej i badaniach doświadczalnych.

  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Rekombinacja genetyczna – proces wymiany materiału genetycznego, w wyniku którego powstają nowe genotypy. Rekombinacja nie zwiększa puli genowej gatunku.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Józef Horabik – polski profesor doktor habilitowany nauk rolniczych, fizyk, dyrektor Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie. Zajmuje się właściwościami mechanicznymi materiałów sypkich. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

  Eli Biham (hebr. אלי ביהם) – izraelski informatyk, kryptograf, profesor Instytutu Technologii Technion. Wspólnie z Adim Shamirem stworzyli niezależnie i opublikowali po raz pierwszy kryptoanalizę różnicową (wcześniej wymyśloną przez zespół naukowców w IBM, ale nieopublikowaną).

  Piotr Puchta (ur. 1957 w Warszawie) – polski inżynier-elektronik i dyplomata, od 2009 pełni funkcję Ambasadora RP w Kairze.

  Dodano: 11.01.2011. 17:17  


  Najnowsze