• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt unijny poświęcony składowaniu CO2 w ekosystemach morskich

  25.05.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zapewnienie środowiskowego bezpieczeństwa geologicznego składowania dwutlenku węgla (CO2) zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów UE. Urzędnicy, naukowcy i przedsiębiorcy stawiają sobie za cel uruchomienie procesu zatrzymywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w regionie. Niemniej pytanie brzmi, jakie będzie krótko- i długofalowe oddziaływanie składowania CO2 na ekosystemy morskie? Projekt ECO2 (Składowanie CO2 pod dnem morskim - wpływ na ekosystemy morskie), dofinansowany na kwotę 10,5 mln EUR z budżetu OCEAN Siódmego Programu Ramowego (7PR) ma przynieść odpowiedź.

  Komisja Europejska jest przekonana, że CCS może odegrać zasadniczą rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz łagodzeniu skutków zmiany klimatu. Wiele państw członkowskich UE - plus Norwegia - zobowiązało się do składowania CO2 pod dnem morskim, niemniej potrzebne są szerzej zakrojone prace nad oceną bezpieczeństwa tych stanowisk. W tym właśnie może pomóc ECO2.

  Projekt ECO2 realizowany pod kierunkiem Instytutu Nauk Morskich im. Leibniza (IFM-GEOMAR) Uniwersytetu w Kilonii, Niemcy, skupia wiedzę ekspercką 27 naukowców i przedsiębiorców z Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Partnerzy ECO2 szczególny nacisk położą na analizę istniejących stanowisk składowania pod dnem morskim w sektorze norweskim Morza Północnego (Sleipner) i w Morzu Barentsa (Sn?hvit). Naukowcy ocenią również złoże B3 ropy i gazu w sektorze polskim Morza Bałtyckiego, ponieważ jest ono rozważane jako przyszłe stanowisko składowania. Naturalne wycieki w dnie morskim również zostaną poddane analizie, aby pomóc zespołowi ocenić wpływ potencjalnego wycieku CO2 na ekosystem morski oraz bezpieczeństwo stanowisk składowania. Zgodnie z planem naukowcy zbadają również potencjalne konsekwencje gospodarcze i prawne wycieku ze stanowisk składowania pod dnem morskim.

  Eksperci są przekonani, że emisje CO2 z zakładów przemysłowych i elektrowni można obniżyć za pomocą zatrzymywania CO2 i podpowierzchniowego składowania go.

  Konsorcjum ECO2, gromadzące geologów, biologów, chemików, ekonomistów i socjologów, zapewni kompleksową ocenę zagrożeń i wytyczne w zakresie monitorowania składowania CO2 pod dnem morskim. Partnerzy przygotują na zakończenie projektu w 2015 r. przewodnik po najlepszych praktykach środowiskowych w zakresie przygotowania i zarządzania stanowiskami składowania.

  Ostatecznie zespół ustali, czy ze wspomnianych trzech stanowisk uwalnia się gaz, jak może się on przemieszczać przez różne warstwy dna morskiego i słupa wody oraz jakie reakcje temu towarzyszą.

  Partnerzy zbiorą dane porównawcze z naturalnych wycieków CO2 u wybrzeży słupa solnego Juist (Niemcy), wyspy wulkanicznej Jan Mayen (Norwegia), wyspy Panarea (Włochy) i basenu załukowego Rowu Okinawy (Japonia). W czasie ponad 12 rejsów badawczych przetestują również zaawansowane oprzyrządowanie do monitorowania stanowisk składowania na miejscu.

  Zespół ECO2 oceni ryzyko wycieku i jego wpływ na organizmy i ekosystemy morskie w warunkach naturalnych i w laboratorium. W tym ostatnim zostaną przeprowadzone testy modelowania numerycznego.

  Według partnerów pierwsze ekspedycje odbędą się wiosną i latem bieżącego roku. Wyniki ich prac zostaną zaprezentowane interesariuszom i opinii publicznej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Baza ładowania akumulatorów - zestaw urządzeń przeznaczonych do ładowania akumulatorów, ich konserwacji i napraw. Jest wyposażona w zespół spalinowo-elektryczny, tablice rozdzielcze, kable połączeniowe, urządzenia pomocnicze i kontrolne oraz narzędzia i materiały do konserwacji i napraw. Rozróżnia się bazy ładowania akumulatorów stacjonarne (w warunkach garnizonowych) i ruchome na samochodach przystosowanych do pracy w warunkach polowych.

  Stacja ładowania – urządzenie elektryczne służące do ładowania akumulatorów i innych urządzeń elektrycznych (w tym pojazdów elektrycznych) zasilanych prądem elektrycznym, wyposażonych w akumulator. Energia elektryczna do stacji dostarczana jest z zewnętrznej sieci energetycznej. Stacja wyposażona jest w gniazdo ładowania o napięciu 12 V.

  YSlow – wtyczka dla Firebug, która analizuje stronę pod względem kilku czynników wpływających na czas ładowania strony i przedstawia wyniki tej analizy. Dodatkowo wyświetla informacje na temat załadowanych plików i czasu ich ładowania. Bardzo przydatna przy testowaniu serwisów internetowych pod względem czasu ładowania strony.

  Kolumna łukowa - pojęcie często mylnie stosowane zamiennie z łukiem elektrycznym. Łuk elektryczny odnosi się do całości zjawiska wyładowania elektrycznego niskooporowego w gazie lub cieczy natomiast kolumna łukowa to zjonizowany kanał przewodzący prąd podczas wyładowania łukowego.

  Dual Ram System - system prostego i niewielkiego doładowania silnika opracowany przez Opla. Wykorzystuje zjawiska falowe (doładowanie falowe).

  Napięcie jonizacji w układach izolacyjnych z dielektrykami stałymi zawierajacymi szczeliny wypełnione gazem, jest to takie najniższe napięcie elektryczne, przy którym powstają wyładowania świetlące (wyładowania niezupełne) w tych szczelinach.

  MyISAM – jeden z mechanizmów składowania danych dostępnych w MySQL. Bazuje na starym kodzie ISAM, lecz posiada wiele rozszerzeń. Aż do wersji 5.5.4 był to dla MySQL domyślny mechanizm składowania, który został zastąpiony przez InnoDB.

  Dodano: 25.05.2011. 16:49  


  Najnowsze