• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przemieszczanie się gatunków morskich i lądowych w obliczu zmian klimatu

  08.11.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że organizmy adaptują się lub przenoszą, śledząc zmiany w środowiskach zarówno w przestrzeni, jak i w czasie, aby radzić sobie ze zmianami klimatu. Zaprezentowane w czasopiśmie Science wyniki badań poświęconych ocieplaniu się oceanów pokazują, jak zmiany klimatu korygują średnie roczne i sezonowe temperatury na lądzie i wodzie oraz potencjalnie oddziałują na ekologię przybrzeżną Irlandii Północnej w Wlk. Brytanii.

  Wyniki analizy prędkości i kierunku przemieszczania się organizmów morskich i lądowych, które próbują zapewnić sobie utrzymanie preferowanych przez siebie temperatur, pokazują że ryby przepływają wiele kilometrów, podczas gdy inne bioorganizmy raczej pozostają na miejscu. Dane zwracają uwagę na to, że typowe dla wiosny i jesieni temperatury wody zmieniają się znacznie szybciej niż temperatury na lądzie.

  Naukowcy z Australii, Hiszpanii, Danii, Niemiec, RPA, USA i Wlk. Brytanii zmapowali rozpiętość w kierunku północnym średnich, powoli rosnących temperatur na morzu i lądzie. Zdaniem naukowców różne gatunki roślin i zwierząt morskich i lądowych przeniosą się do 2062 r., aby zapewnić sobie przetrwanie. Wybrane lokalizacje będą "chłodnymi strefami komfortu" w okolicach wybrzeża północnego. Obszary te zapewnią idealne temperatury dla rozmaitych gatunków.

  Aby ocenić potencjalne reakcje organizmów morskich na zmiany klimatu pod względem dostosowania się i relokacji, naukowcy wykorzystali globalne rejestry temperatur i odkryli, że przez ostatnie 50 lat temperatury na lądzie wzrosły o 1,2°C a na morzu jedynie o jedną trzecią tej wartości.

  Ich odkrycia wskazują, że choć wzrost temperatury może wydawać się niewielki, reperkusje ekologiczne już są odczuwalne. Dane sugerują przesuwanie się stref temperaturowych w kierunku biegunów: temperatury wiosenne pojawiają się wcześniej, a jesienne później. Problem pogarszają rosnące poziomy emisji gazów cieplarnianych na świecie.

  "Nasze badania mają niezwykle ważny wymiar globalny, krajowy i lokalny - mówi współkierownik badań dr David Schoeman z Instytutu Badawczego Nauk o Środowisku Uniwersytetu Ulster w Wlk. Brytanii, współautor raportu z badań - wzbudzając obawy o przyszłość koralowców w częściach zachodniego Oceanu Spokojnego i pogłębiając świadomość rozprzestrzeniających się skutków ocieplenia wokół naszej własnej linii brzegowej."

  Współkierownikiem projektu był dr Michael Burrows ze Szkockiego Stowarzyszenia Nauk o Morzu w Wlk. Brytanii.

  Zmiany w wielu regionach wskazują na wagę znacznie szybszego reagowania przez organizmy morskie na zmiany klimatu w porównaniu do odpowiedników lądowych.

  Wypowiadając się na temat położenia Irlandii Północnej dr Schoeman stwierdził: "Ocieplanie oceanów powinno prowadzić raczej do kierowania gatunków w kierunku północnym wzdłuż wschodniego i zachodniego wybrzeża Irlandii, zbiegając się na północnym wybrzeżu Antrim. Co ciekawe temperatury przesuwają się w górę na wschodnim wybrzeżu na odcinku od 5 km do 10 km rocznie, podczas gdy na zachodnim tempo przesuwania się jest o połowę mniejsze. Na lądzie temperatury zmieniają się na odcinku między 2 km a 5 km rocznie na wschodzie do ponad 20 km rocznie na zachodzie. To sugeruje, że gatunki lądowe śledzące zmiany temperatury mogą dotrzeć na wybrzeże w ciągu dekad."

  Podczas gdy postępy w tej dziedzinie przyniosły w ostatnich latach owoce, nadal zdaniem naukowców potrzebne są dalsze prace. "Nie możemy sobie pozwolić na: czego oko nie widzi, tego sercu nie żal" - zauważa naukowiec z Ulster. "Morze świadczy na naszą rzecz wiele usług, których społeczeństwo nadal nie docenia w pełni, a bez zrozumienia zmian, z jakimi prawdopodobnie się zmierzymy, mamy niewielkie możliwości planowania."

  Zespół ma nadzieję podnieść świadomość naszego uzależnienia od bioróżnorodności morskiej. Naukowcy postulują o zwiększenie nakładów finansowych na badania w celu zdobycia wiedzy, na której można oprzeć długofalowe planowanie reakcji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Amplituda temperatury – wielkość charakteryzująca zmiany temperatury np. powietrza. Jest to różnica między największą a najmniejszą zmierzoną wartością temperatury w danym okresie. Termometr – przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany pod wpływem temperatury właściwości termometrycznej ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w znacznym stopniu zależy od ciała termometrycznego i właściwości termometrycznej. Termometr może służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury) Zmysł temperatury, czucie temperatury, termorecepcja – zmysł, przez który organizm odbiera temperaturę. U większych zwierząt termorecepcja przeważnie odbywa się przez skórę. Szczegóły tego jak funkcjonują receptory temperatury nadal są w trakcie badań. Ssaki mają co najmniej dwa typy termoreceptorów: te, które odpowiedzialne są za czucie gorąca (tj. temperatury powyżej stałej temperatury ciała) i te, które odpowiadają za czucie zimna (tj. temperatury poniżej stałej temperatury ciała).

  Zanieczyszczenie termiczne, zanieczyszczenie cieplne – zmiana temperatury środowiska zaburzająca naturalne procesy ekosystemu, wykraczająca poza naturalny zakres zmienności jego temperatury. Pojęcia zanieczyszczenia cieplnego zwykle używa się w odniesieniu do podwyższenia temperatury wody. W szerszych ujęciach dotyczy również obniżenia temperatury wody oraz podniesienia temperatury powietrza. Kontrowersja kija hokejowego – dyskusja dotycząca rekonstrukcji średniej temperatury na półkuli północnej na powierzchni Ziemi w ostatnim tysiącleciu, głównie na podstawie badań paleoklimatycznych i danych instrumentalnych.

  Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych. Klimat Nigerii: Pomimo, iż Nigeria położona jest w strefie klimatów podrównikowych, na jej terenie występuje zadziwiająco wiele typów klimatu. Strefy klimatyczne zmieniają z południa na północ. Na południu panuje klimat równikowy wybitnie wilgotny o cechach monsunowych, o najniższej w kraju amplitudzie rocznej temperatur (25 - 28°C) i najwyższej rocznej sumie opadów sięgającej 3400 mm. Na wybrzeżu opady deszczu występują przez cały rok. Im dalej na północ, tym klimat staje się suchszy, z wyraźnie zaznaczonymi ośmiomiesięcznymi okresami bezdeszczowymi, przechodzi w podrównikowy wilgotny. Północna Nigeria należy do strefy klimatów podzwrotnikowych. Średnie miesięczne temperatury sięgaja w styczniu 22°C, w maju 32°C. Roczne opady wynoszą jedynie 350 mm.

  Gradient geotermiczny - opisuje zmiany temperatury Ziemi wraz z głębokością, czyli gradient temperatury. Wartość współczynnika określa przyrost temperatury na jednostkę przyrostu głębokości wewnątrz Ziemi, poniżej strefy termicznie neutralnej. Jego odwrotnością jest stopień geotermiczny. Termometr ciekłokrystaliczny to rodzaj termometru zawierającego ciekłe kryształy, zmieniające swoją barwę pod wpływem temperatury. Termometr ciekłokrystaliczny spotyka się w postaci plastikowego paska zmieniającego zabarwienie pod wpływem zmiany temperatury, co właśnie wskazuje na jej zmianę.

  Wykładnik krytyczny to stała liczba występująca w wykładniku zależności jakiejś wielkości fizycznej od temperatury posiadającej rozbieżność potęgową wokół temperatury krytycznej (temperatury ciągłego przejścia fazowego).

  Butelka Nansena – przyrząd do badania wód morskich na dużych głębokościach. Ma postać metalowego walca przesuwanego na stalowej linie w głąb oceanu. Na dowolnej głębokości może być otwierana, aby pobrać próbkę wody do późniejszej analizy. Wykonuje też pomiar temperatury wody.

  Port Douglas – miejscowość w stanie Queensland, północno-wschodnia Australia, położona w odległości ok. 70 km na północ od Cairns. Ludność około 1 tys. Port jachtowy i ośrodek wczasowy. Miasto leży w stefie klimatu tropikalnego. W lecie (od listopada do kwietnia) temperatury powyżej 30 °C oraz silne opady, w zimie (od maja do października) temperatury ponad 20 °C. Stenotermia – termin z dziedziny ekologii oznaczający brak odporności na wahania temperatury otoczenia. Organizmy stenotermiczne (stenotermy) to stenobionty wymagające do przeżycia konkretnych wartości temperatury – politermy wymagają wysokiej, a oligotermy niskiej temperatury.

  Dodano: 08.11.2011. 16:49  


  Najnowsze