• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przeżyły 30 000 lat w krysztale soli

  26.12.2009. 11:26
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Zamknięte w krysztale soli mikroorganizmy przeżyły 30 000 lat, żywiąc się pozostałościami glonów, które trafiły do wnętrza kryształu wraz z nimi - informuje "New Scientist".

  Zespół Brina Schuberta z University of Hawaii w Manoa badał kryształy soli z osadów w kalifornijskiej Dolinie Śmierci. Kryształy te, powstałe około 30 tysięcy lat temu, zawierały maleńkie "kieszonki" z płynną zawartością (inkluzje). Udało się z niej wyhodować kolonie żywych archeanów - pierwotnych bakterii.

  Już wcześniej naukowcy wykrywali żywe mikroorganizmy w cieczy zamkniętej w kryształach soli - niektóre datowano nawet na 250 milionów lat. Jednak dotychczas takie znaleziska kwestionowano, ponieważ kryształy soli mogły się rozpuszczać i znów wytrącać, zamykając w sobie nowe bakterie.

  Tym razem, jak twierdzi Schubert, struktura kryształów wskazuje, że utworzyły się w bardzo słonym jeziorze. Ponieważ w Dolinie Śmierci od 10 tysięcy lat nie było jeziora, nie wydaje się, by mogła tam nastąpić rekrystalizacja.

  Oprócz archeanów, w kryształach były także martwe komórki typowych dla słonych jezior glonów Dunaliella, zawierających dużo glicerolu. Zdaniem naukowców właśnie wyciekający z komórek glicerol stał sie pożywieniem dla archeanów. Zapas glicerolu zawarty w jednej komórce Dunaliella wystarczyłby archeanowi mniej więcej na 12 milionów lat, a w płynnych inkluzjach znajdowało się po kilka archeanów i kilkadziesiąt komórek glonu. Teoretycznie mogłyby przeżyć setki milionów lat.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kryształ czasoprzestrzenny (ang. space-time crystal) lub kryształ czterowymiarowy (ang. four dimensional crystal) – teoretyczna struktura powtarzalna w czasie i przestrzeni. Rozszerza pojęcie kryształu na czwarty wymiar, (tutaj czas jest uznawany za 4 wymiar). Ideę zaproponował noblista Frank Wilczek w roku 2012. Rozmyślał nad pierścieniem stworzonym z cząsteczek który rotuje, tworzących w ten sposób czasowy kryształ (periodycznie w czasie, co obrót, kryształ jest w tym samym stanie w przestrzeni). Jako, że kryształ musi kręcić się bez końca, to system nie może wypromieniowywać swojej rotacyjnej energii, w innym wypadku kryształ straciłby szybko energię i przestał się kręcić (więc wtedy by nie był kryształem czterowymiarowym). Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych. W objętości ciała cząsteczki zajmują ściśle określone miejsca, zwane węzłami sieci krystalicznej, i mogą jedynie drgać wokół tych położeń. Kryształy naśladowcze – są to kryształy, których wysoka symetria geometryczna jest wynikiem wielokrotnego zbliźniaczenia osobników należących do jednej z klas o mniejszej ilości elementów symetrii. Takie kryształy tworzy np. leucyt.

  Solniczka – małe naczynie do przechowywania soli kuchennej. Najczęściej naczynie jest szklane, kryształowe, plastikowe lub metalowe. Istnieją zasadniczo dwa sposoby dozowania soli. Pierwotnie solniczki były otwartymi naczyniami (ang. salt cellar), z których sól pobierana była palcami bądź łyżeczką. Takie solniczki produkowane są obecnie bardzo rzadko i mają charakter dekoracyjny. Współczesne solniczki posiadają nakrętkę (ang. salt shaker) z niewielkimi otworami, przez które dozuje się sól, potrząsając solniczką. Pokrój kryształu – wygląd zewnętrzny kryształu uwzględniający wzajemne proporcje, wielkości i wykształcenia określonych jego ścian powstających w czasie jego wzrostu.

  Rafidy – kryształy szczawianu wapnia obecne w wakuolach komórek roślinnych, w kształcie igieł złożonych w pęczki. Kryształy mają około 50 μm długości oraz około 850-250 nm szerokości w przekroju. Kryształy o kształcie igieł występują powszechnie w komórkach roślin wyższych. Elementy symetrii kryształów – prawidłowe powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod względem geometrycznym i fizycznym części kryształów: np. ścian, krawędzi, naroży określane jest mianem symetrii kryształów.

  Kryształy Soli – nagroda marszałka województwa małopolskiego dla najlepszych organizacji z terenu województwa małopolskiego prowadzących działalność pożytku publicznego. Wręczana jest od 2005 roku. Metody otrzymywania kryształów syntetycznych - zbiór metod prowadzących do otrzymywania mniej lub bardziej doskonałych kryształów.

  Tekstura planarna (homogeniczna) w ciekłych kryształach to takie ułożenie cząsteczek, że ich długie osie są równoległe do powierzchni ograniczającej. Występuje ona w cienkich warstwach ciekłego kryształu ograniczonych płytkami szklanymi lub tworzywa sztucznego.

  Monokryształ – materiał będący w całości jednym kryształem (np. kryształ cukru, soli, półprzewodnika). Monokryształ może zawierać w całej swej objętości niewielką ilość defektów tejże struktury, a jego zewnętrzna forma nie musi odzwierciedlać struktury krystalicznej.

  Promień nadzwyczajny – w kryształach dwójłomnych jest to jeden z dwu promieni powstałych z rozdzielenia promienia światła padającego na taki kryształ. Charakteryzuje się anizotropią prędkości rozchodzenia się w krysztale (prędkość ta zależy od kierunku). Nie spełnia on prawa Snelliusa (np. może zmieniać kierunek nawet wówczas gdy światło pada prostopadle do powierzchni kryształu). Nie musi on leżeć w jednej płaszczyźnie z promieniem padającym (zob. płaszczyzna padania światła). Polaryzacja tego promienia jest równoległa do płaszczyzny głównej (płaszczyzny przechodzącej przez dany promień światła i przecinającą go oś optyczną). Promień taki oznacza się symbolem e (ang. extraordinary), ponieważ ma inne właściwości w porównaniu z promieniem zwyczajnym, który spełnia prawo Snelliusa.

  Dodano: 26.12.2009. 11:26  


  Najnowsze