• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Publiczna debata w Warszawie w rocznicę katastrofy w Czernobylu

  23.04.2010. 02:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Debatę pt. "Energia jądrowa i energie alternatywne: mity i rzeczywistość" organizuje 26 kwietnia w Warszawie Społeczny Instytut Ekologiczny. Spotkanie odbędzie się w 24. rocznicę katastrofy czernobylskiej.

  Główne tematy debaty to: bilans kosztów energetyki atomowej, alternatywna polityka energetyczna Polski do roku 2030, konsekwencje radiologiczne wybuchu w elektrowni atomowej w Czernobylu, ocena wpływu na środowisko, bezpieczeństwo oraz efektywność klimatyczną budowy elektrowni atomowych. 

  Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosi m.in. Radosław Gawlik, polityk, ekolog, były minister ochrony środowiska; Siergiej Łazarewicz z Instytutu Radiologii w Mohylewie na Białorusi, Siergiej Kuncewicz, doktor medycyny z Białorusi, prezes Stowarzyszenia "Lekarze dla środowiska"; dr Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju; prof. Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.

  Spotkanie odbywa się w ramach projektu "Promocja udziału społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu decyzji dotyczących rozwoju energetyki jądrowej poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy Polską i Białorusią", finansowanego z grantu programu Wschód-Wschód Partnerstwo Ponad Granicami Fundacji im. St. Batorego.

  Debata rozpocznie się o godz. 10.45 w Centrum Kultury "Nowy Wspaniały Świat".

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Czarnobylski szlak (biał. Чарнобыльскі шлях) - coroczny marsz opozycji białoruskiej, który odbywa się 26 kwietnia, w rocznicę katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Po raz pierwszy odbył się w roku 1989. Anatol Michnawiec (biał. Анатоль Міхнавец) − białoruski działacz polityczny i społeczny działający na Białorusi i w Polsce, prezes polskiego stowarzyszenia Związek na rzecz Demokracji w Białorusi, przewodniczący organizacji Białoruska Pamięć Narodowa i Członek Rady białoruskiej partii politycznej Białoruska Chrześcijańska Demokracja. Polityka ochrony środowiska – polega na zorganizowanym działaniu społecznym zmierzającym do ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego poprzez realizację kolejnych przedsięwzięć. Jest ona nieodłącznym elementem polityki na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Dlaczego jest potrzebna:

  Debata oksfordzka – rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy, oraz jej obrońcy Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Pochodzi z Uniwersytetu Oksford. Festiwale LGBT w Polsce organizowane są przez środowisko mniejszości seksualnych oraz organizacji społecznych wspierających ruch walki o prawa osób LGBT. Festiwale te obejmują cykle imprez artystycznych, spotkania dyskusyjne i warsztaty, a często również uliczne manifestacje. Wśród celów, które przyświecają takim imprezom, wymienia się m.in. walkę z homofobią i stereotypami, promowanie kultury różnorodności, wywoływanie debaty publicznej nad rolą LGBT w polskim społeczeństwie.

  Demokracja energetyczna - polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa koncepcja, która łączy technologiczną transformację energetyczną ze wzmacnianiem demokracji i udziału społeczeństwa. Pojęcie to związane jest z procesem decentralizacji systemów energetycznych z wykorzystaniem efektywności energetycznej i energii odnawialnej do transformacji w zakresie własności w energetyce. Dzięki nowym zielonym technologiom dostępnych na rynku takie przejście jest możliwe w przypadku nowych podmiotów: użytkowników indywidualnych - prosumentów, kooperatyw energetycznych, elektrowni komunalnych, które zastępują scentralizowane, korporacyjne elektrownie. Koncepcja ta jest promowana przez biznes energii odnawialnej, społeczności lokalne, związki zawodowe (np. Globalny Instytut Pracy), think tanki (np. Zielony Instytut)itp. Alaksandr Wiktarawicz Ahiejeu (biał. Аляксандр Віктаравіч Агееў, ros. Александр Викторович Агеев, Aleksandr Wiktorowicz Agiejew; ur. 31 stycznia 1952 w Trylesinie w rejonie horeckim) – białoruski inżynier i polityk, w latach 1997–2000 członek Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji, w latach 2004–2006 minister energetyki Republiki Białorusi, od 2006 roku zastępca przewodniczącego Komitetu Kontroli Państwowej Republiki Białorusi, od 2012 roku deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi V kadencji.

  Parrhesia – wolność słowa. Prawo obywatela do publicznego wypowiadania swoich poglądów, zarówno na zgromadzeniach politycznych, jak i na wszystkich innych zebraniach poświęconych na publiczną debatę. Lubou Mikałajeuna Uładykouska-Konoplanik (biał. Любоў Мікалаеўна Уладыкоўская-Канаплянік, ros. Любовь Николаевна Владиковская-Конопляник, Lubow Nikołajewna Władikowska-Konoplanik; ur. 14 lutego 1957 w Podoresiu) – białoruska katolicka działaczka społeczna, autorka licznych prac naukowych dotyczących problemów rozwoju narodowo-kulturalnego Białorusi, samoświadomości narodowej, ideałów społecznych, myśli religijnej i społecznej, stosunków międzywyznaniowych na Białorusi; inicjatorka programów społecznych na Białorusi, których celem było opracowanie koncepcji i realizacja białoruskiej idei narodowej, białorutenizacja Kościoła katolickiego, rozwój duchowy i uzdrowienie moralne białoruskiego społeczeństwa, a także poszerzenie sfery wykorzystania języka białoruskiego; kandydat nauk filologicznych (odpowiednik polskiego stopnia doktora).

  Katastrofa elektrowni jądrowej Fukushima I (jap. 福島第一原子力発電所事故 Fukushima Dai-Ichi Genshiryoku Hatsudensho Jiko) – seria wypadków jądrowych w elektrowni jądrowej Fukushima I w Japonii, do których doszło w 2011 roku w wyniku tsunami spowodowanego przez trzęsienie ziemi u wybrzeży Honsiu, w tym jedna awaria stopnia 7. w siedmiostopniowej międzynarodowej skali INES (łącznie sklasyfikowane awarie reaktorów jądrowych nr 1, 2 i 3), połączona z emisją substancji promieniotwórczych do środowiska, związaną m.in. z przedostaniem się do środowiska skażonej wody morskiej stosowanej do chłodzenia reaktorów. W reaktorach nr 1, 2 i 3 doszło do stopienia rdzeni. Z powodu obaw o bezpieczeństwo elektrowni jądrowych starszego typu, 8 z nich zamknięto w Niemczech. Wiele społeczeństw nastawiło się negatywnie do energetyki jądrowej. 14 kwietnia 2011 roku Junichi Matsumoto, pełniący obowiązki prezesa firmy TEPCO, właściciela elektrowni Fukushima I, stwierdził na konferencji prasowej, że z punktu widzenia emisji materiałów radioaktywnych katastrofa była równa katastrofie jądrowej w Czarnobylu lub od niej większa; jednocześnie Japońska Komisja Bezpieczeństwa Nuklearnego oceniała, że ilość uwolnionego materiału promieniotwórczego wynosiła ok. 10 procent tego, co zostało uwolnione w trakcie katastrofy w Czarnobylu.

  Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – instytut naukowy istniejący w latach 1982 - 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

  Ruch antynuklearny – ruch społeczny sprzeciwiający się wykorzystywaniu energii atomowej. Dąży on zarówno do rozbrojenia atomowego, jak i rezygnacji z produkcji energii atomowej na użytek cywilny. Domaga się zastąpienia jej przez technologie energooszczędne i odnawialne źródła energii. Zalicza się do nowych ruchów społecznych. Andrzej Stanisław Borys (ur. 1948, zm. 4 września 2013) – polski biotechnolog, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

  Dodano: 23.04.2010. 02:17  


  Najnowsze