• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Robaki dostarczają informacji o wczesnym etapie ewolucji zwierząt

  29.09.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Szczegółowa analiza genetyczna płazińców umożliwiła międzynarodowemu zespołowi naukowców pogłębienie wiedzy na temat wczesnego etapu ewolucji zwierząt. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B.

  Zwierzęta dwubocznie symetryczne, jak sama nazwa sugeruje, cechują się dwubocznie symetrycznym planem ciała. Człowiek należy do tej ogromnej grupy wraz z rybami, owadami i robakami, by wymienić zaledwie kilka przykładów. Niemniej przez wiele lat taksonomowie starali się zrozumieć, gdzie umiejscowić krótkie, proste płazińce tworzące grupę wirków bezjelitowych (Acoelomorpha) w grupie dwubocznie symetrycznej.

  Profesor Casey Dunn z Uniwersytetu Browna w USA określił grupę wirków bezjelitowych (Acoelomorpha) mianem "zwierzęcia-wyrzutka": "Błądziło po zwierzęcym drzewie życia." Wcześniejsze próby klasyfikacji gatunków wirków bezjelitowych (Acoelomorpha), których jest około 350, na podstawie danych genetycznych przyniosły sprzeczne wyniki.

  W ramach ostatnich badań, naukowcy z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji, USA i Wlk. Brytanii wykorzystali nową, genetyczną technikę sekwencjonowania, która umożliwiła im analizę ponad 1.400 genów wielu zwierząt, co stanowi 10 razy większą pulę w porównaniu do wcześniejszych badań. Aby wygenerować wyniki, zespół potrzebował 2,25 mln godzin procesorowych na kalifornijskim superkomputerze.

  Szczegółowa analiza wykazała, że grupa wirków bezjelitowych (Acoelomorpha) jest w rzeczywistości grupą siostrzaną wszystkich pozostałych zwierząt dwubocznie symetrycznych. Zdaniem naukowców to ważne, ponieważ pokazuje, że robaki są wynikiem pierwszego rozłamu ewolucyjnego zwierząt dwubocznie symetrycznych. Odkrycia przynoszą również nowe informacje na temat, jak dotąd niezidentyfikowanych, przodków wszystkich zwierząt dwubocznie symetrycznych.

  Profesor Dunn powiedział, że robak jest "na tyle odległy od dwubocznie symetrycznych, na ile może być, aby nadal zaliczać się do dwubocznie symetrycznych. Zatem obecnie mamy dwie drogi (poszukiwania) wspólnego przodka: grupę wirków bezjelitowych (Acoelomorpha) i pozostałe zwierzęta dwubocznie symetryczne."

  Zespół wyjaśnił również miejsce na drzewie życia dwóch innych zwierząt. Xenoturbella to rodzaj robaka morskiego, którego przez lata różnie klasyfikowano - raz jako robaka, raz jako mięczaka. Szczegółowa analiza genetyczna wykazała, że prawdopodobnie nie należy do grupy wtóroustych (Deuterostomia) (dużej podgrupy zwierząt dwubocznie symetrycznych, która obejmuje kręgowce, morskie gwiazdy i niektóre inne grupy). Co więcej, wydaje się być bliskim krewnym grupy wirków bezjelitowych (Acoelomorpha).

  Zespół znalazł również miejsce w taksonomii dla grupy ciekawych stworzeń zwanych lejkogębcami (Cycliophora), które żyją na szczecinie wokół narządu gębowego nerczana i nigdy wcześniej nie zostały objęte badaniami filogenetycznymi. Lejkogębce (Cycliophora) są obecnie klasyfikowane jako kielichowate (Entoprocta) (małe zwierzęta wodne) i mszywioły (Ectoprocta) (zwierzęta morskie, które skupiają się w kolonie).

  rdo: CORDIS

  informacji: Uniwersytet Browna: http://www.brown.edu/ Proceedings of the Royal Society B: http://rspb.royalsocietypublishing.org/ Kategoria: Różne
  Źródło danych: Uniwersytet Browna; Proceedings of the Royal Society B
  Referencje dokumentu: Hejnol, A. et al. (2009) Assessing the root of bilaterian animals with scalable phylogenomic methods. Proceedings of the Royal Society B, publikacja internetowa z dnia 16 września. DOI: 10.1098/rspb.2009.0896
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Badania Naukowe RCN: 31295   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Acoelomorpha – hipotetyczny klad morskich organizmów wirkokształtnych, u których stwierdzono prawie całkowity brak macierzy pozakomórkowej. Nazwa została zaproponowana przez U. Ehlersa. Acoelomorpha klasyfikowano w randze odrębnego typu zwierząt dwubocznie symetrycznych (Bilateria) lub w randze gromady płazińców. Zaliczono do niego: Pierwouste, pragębowce, pierwogębe (Protostomia) – klad zwierząt dwubocznie symetrycznych, u których w rozwoju embrionalnym nie wytwarza się wtórny otwór gębowy, a otwór prowadzący do jamy gastruli (pragęba) staje się w rozwoju osobniczym właściwym otworem gębowym. Grupa przeciwstawiana wtóroustym (Deuterostomia), z którymi tworzą dwie ewolucyjne linie wielokomórkowych zwierząt trójwarstwowych (Triploblastica) i dwubocznie symetrycznych (Bilateria). Podział zwierząt zaliczanych do Bilateria na pierwouste i wtórouste wprowadził Karl Grobben w 1908 roku. Wirki bezjelitowe (Acoela z łac. acoela – bezjelitowe) – grupa małych, bezkręgowych, wirkokształtnych zwierząt dwubocznie symetrycznych (Bilateria) charakteryzujących się prawie całkowitym brakiem macierzy pozakomórkowej oraz brakiem jelita. Tradycyjnie uważane były za jeden z rzędów wirków, obecnie są uznawana za odrębny typ.

  Metameria, segmentacja – podział ciała zwierząt dwubocznie symetrycznych wzdłuż głównej osi na szereg mniej lub bardziej niezależnych morfologicznie i fizjologicznie odcinków (metamerów) o powtarzającym się, pierwotnie podobnym planie budowy. Wyróżnia się metamerię zupełną obejmującą całe ciało i zewnętrzną lub wewnętrzną. Znaczne podobieństwo poszczególnych segmentów określa się mianem metamerii homonomicznej, a ich duże zróżnicowanie nazywane jest metamerią heteronomiczną. Wtórouste, wtórnogębowce (Deuterostomia) – klad zwierząt dwubocznie symetrycznych, u których w rozwoju embrionalnym z pragęby powstaje otwór odbytowy. Wtórouste są przeciwstawiane pierwoustym (Protostomia). Podział zwierząt zaliczanych do Bilateria na pierwouste i wtórouste wprowadził Karl Grobben w 1908 roku.

  Osłonice (Tunicata), strunoogonowe (Urochordata, Urocorda) – grupa zwierząt dwubocznie symetrycznych o bardzo uproszczonej budowie, zaliczana do strunowców. Osłonice to zwierzęta wyłącznie morskie, charakteryzujące się obecnością zewnętrznej, organicznej osłonki, tzw. tuniki, o rozmaitej grubości i konsystencji. Ciało niesegmentowane, workowate lub beczułkowate, o długości od 0,3 mm do 40 cm, a u form kolonijnych do około 4 m. Struna grzbietowa występuje jedynie w stadium larwalnym (poza ogonicami), u form dorosłych występują szczeliny skrzelowe. Układ rozrodczy obojnaczy albo rozdzielnopłciowy, układ krwionośny otwarty, brak układu wydalniczego. Nemertodermatida – grupa małych, morskich, bezkręgowych, wirkokształtnych zwierząt dwubocznie symetrycznych (Bilateria) spokrewnionych z wirkami bezjelitowymi (Acoela), od których różnią się obecnością jelita, unikalną statocystą, budową plemników oraz sposobem zapłodnienia. Osiągają około 10 mm długości. Szczątkowe jelito jest prawie całkowicie wypełnione wypustkami komórek endodermy. Otwór gębowy występuje lub nie.

  Lofotrochorowce (Lophotrochozoa) – jedna z trzech głównych grup zwierząt dwubocznie symetrycznych (Bilateria), obejmująca m.in.: mięczaki, pierścienice, płazińce i ramienionogi. Nazwa Lophotrochozoa została wprowadzona w 1995 roku przez Halanycha i współpracowników, którzy zdefiniowali ją jako odnoszącą się do kladu obejmującego ostatniego wspólnego przodka lofoforowców (ramienionogów, mszywiołów i kryzelnic), mięczaków i pierścienic oraz wszystkich jego potomków. Lofoforowce długo uznawano za bliżej spokrewnione z wtóroustymi, jednak analizy molekularne sugerują ich bliższe pokrewieństwo ze zwierzętami, u których występuje trochofora, takimi jak mięczaki i pierścienice, co wspiera koncepcję Lophotrochozoa. Trójwarstwowce (Triploblastica) – zwierzęta, u których w rozwoju zarodkowym dochodzi do wykształcenia trzech warstw komórek (listków zarodkowych): ektodermy, endodermy i mezodermy. Trójwarstwowce identyfikowane są ze zwierzętami dwubocznie symetrycznymi (Bilateria).

  Strunowce (Chordata, od gr. i łac. chorda – struna) – zwierzęta dwubocznie symetryczne, wtórouste, które na dowolnym z etapów rozwoju osobniczego mają następujące sześć charakterystycznych cech budowy:

  Dodano: 29.09.2009. 15:12  


  Najnowsze