• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rok Różnorodności Biologicznej - wystawa nagrodzonych prac

  14.01.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pełne ekspresji fotografie przyrody - prace uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie "Przyroda u Twoich Drzwi" - można oglądać na wystawie na stacji Metra Świętokrzyska. Ekspozycja czynna do 10 lutego.

  Konkurs fotograficzny i filmowy "Przyroda u Twoich Drzwi", zorganizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Od września wzięło w nim udział prawie 300 szkół z całej Polski­ - poinformowała PAP Aleksandra Kiełczewska, koordynatorka ds. komunikacji.

  Organizacja konkursu związana była z obchodami Roku Różnorodności Biologicznej, ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

  "Do obejrzenia nagrodzonych w konkursie prac zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy - mówi Barbara Lewicka - Kłoszewska, wiceprezes Fundacji BOŚ. - Mamy nadzieję, że zorganizowana przez nas wystawa sprawi warszawiakom wiele radości, ale przede wszystkim zachęci ich do dbania o środowisko".

  Według Lewickiej-Kłoszewskiej, nagrodzone prace pokazują jak przyroda próbuje powrócić na tereny, z których została wyparta w wyniku działalności człowieka. "Wskazują siłę natury zmieniającą przestrzeń industrialną w żywą tkankę, która zbliża nas do natury i daje nam życiodajną energię" - podkreśliła.

  Różnorodność biologiczna to pozornie nieprzebrane bogactwo życia, tymczasem wprost na naszych oczach zmniejsza się ona w alarmującym tempie - winna temu jest działalność człowieka. "W samej Europie jeden na sześć gatunków ssaków i ponad 13 proc. gatunków ptaków jest poważnie zagrożonych, tak samo jak 80 proc. chronionych rodzajów siedlisk - czytamy w towarzyszących wystawie materiałach Fundacji BOŚ. - Wskutek działalności człowieka w ciągu ostatnich 100 lat współczynnik wymierania gatunków wzrósł od 50 do nawet 1000 razy. To niespotykane dotąd tempo zanikania gatunków i ekosystemów dramatycznie osłabia trwałość misternej sieci życia, systemu, którego jesteśmy częścią i od którego zależymy. Powoduje też zmniejszenie odporności na zjawiska takie jak np. zmiany klimatu. To zagrożenie dla nas wszystkich!"

  "Nasze życie zależy od różnorodności biologicznej. Gatunki i ekosystemy są niszczone w sposób niezrównoważony. To my ludzie jesteśmy tego przyczyną - tłumaczył Ban Ki-moona, Sekretarz Generalny ONZ, w wystąpieniu inaugurującym Rok Różnorodności Biologicznej. - Wzywam każdy kraj i każdego obywatela naszej planety - złączmy się we wspólnym przymierzu na rzecz ochrony życia na Ziemi".

  Fundacja Banku Ochrony Środowiska powstała w grudniu 2009 roku z inicjatywy Zarządu Banku Ochrony Środowiska. Organizacja ta działa na rzecz zdrowia, ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

  W radzie fundacji działają eksperci zajmujący się ochroną środowiska, m.in.: dr Anna Kalinowska, dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW, Aleksandra Malarz, dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska, prof. Tomasz Borecki, były rektor SGGW, prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu, ks. dr Jacek Czartoszewski, kierownik Pracowni Edukacji Ekologicznej UKSW, Władysław Łukasik, prezes Agencji Rynku Rolnego, dr Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ABE

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ochrona gatunkowa roślin – prawny sposób zabezpieczenia rzadko występujących gatunków dziko rosnących roślin zagrożonych wyginięciem. Gatunków chronionych nie wolno niszczyć, zrywać, zbierać, niszczyć ich siedlisk, sprzedawać, nabywać, przewozić przez granicę państwa itp. Dla gatunków ściśle chronionych na odstępstwo od takiego zakazu może wyjątkowo wyrazić zgodę Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, dla gatunków częściowo chronionych - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Gatunki częściowo chronionych gatunków roślin mogą być dopuszczone do limitowanego (za zezwoleniem wojewody) zbioru na potrzeby ziołolecznictwa.

  Ochrona gatunkowa roślin – prawny sposób zabezpieczenia rzadko występujących gatunków dziko rosnących roślin zagrożonych wyginięciem. Gatunków chronionych nie wolno niszczyć, zrywać, zbierać, niszczyć ich siedlisk, sprzedawać, nabywać, przewozić przez granicę państwa itp. Dla gatunków ściśle chronionych na odstępstwo od takiego zakazu może wyjątkowo wyrazić zgodę Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, dla gatunków częściowo chronionych - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Gatunki częściowo chronionych gatunków roślin mogą być dopuszczone do limitowanego (za zezwoleniem wojewody) zbioru na potrzeby ziołolecznictwa.

  Główny Inspektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej podlegający Prezesowi Rady Ministrów. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska, która kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, bada stan środowiska (Państwowy Monitoring Środowiska) oraz przeciwdziała nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

  Główny Inspektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej podlegający Prezesowi Rady Ministrów. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska, która kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, bada stan środowiska (Państwowy Monitoring Środowiska) oraz przeciwdziała nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

  Główny Inspektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej podlegający Prezesowi Rady Ministrów. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska, która kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, bada stan środowiska (Państwowy Monitoring Środowiska) oraz przeciwdziała nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna (DM BOŚ) – polskie biuro maklerskie założone w 1995 przez Bank Ochrony Środowiska. Siedziba i centrala DM BOŚ znajduje się w Warszawie, a oddziały terenowe – w 18 miastach Polski.

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, wykonujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  Dodano: 14.01.2011. 00:19  


  Najnowsze