• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoczyna się XXII Geograficzna Wyprawa UMCS na Spitsbergen

  20.06.2010. 13:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  17 czerwca rozpoczęła się wyprawa naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Spitsbergen. Badacze z UMCS pod kierunkiem dr. Andrzeja Gluzy z Zakładu Meteorologii i Klimatologii wykonają pomiary meteorologiczne, hydrologiczne i hydrochemiczne, glacjalne, glebowe, czynnej warstwy zmarzliny oraz monitoring dynamiki procesów fluwialnych i peryglacjalnych.

  Ekspedycja, która potrwa do 15 sierpnia, rozpoczyna trzyletni cykl, obejmujący badania środowiska przyrodniczego Ziemi Wedela Jarlsberga (Zachodni Spitsbergen) w warunkach dynamicznych zmian klimatu.

  "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej od 1986 roku prowadzi badania w oparciu o letnią bazę w Calypsobyen (Bellsund). Miejsce to obecnie jest skansenem, który został udostępniony przez Gubernatora Svalbardu (Norwegia) naszej uczelni. Calypsobyen funkcjonuje w obiegu międzynarodowym, jako jeden z punktów pomiaru zmarzliny w ramach Circumpolar Active Layer Monitoring (CALM)" - wyjaśnia dr Andrzej Gluza.

  Badania w ramach tegorocznej ekspedycji nawiązują do ponad dwudziestoletniej tradycji Wypraw Geograficznych UMCS na Spitsbergen.

  Do naukowców dołączy w tym roku mgr inż. Waldemar Kubisz z firmy Leica Geosystems, który z pomocą skanera 3D wykona pomiary zmian zachodzących w wyniku procesów fluwioglacjalnych i fluwialnych oraz procesów peryglacjalnych. Po raz pierwszy na tym terenie będzie wykorzystywany do kartowania skaner 3D Leica Geosystems. Naukowcy wezmą ze sobą do Polski m.in. próbki wody, które potem będą analizować w laboratorium w UMCS.

  Projekt jest finansowany z grantu indywidualnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Dynamika obiegu materii w zlewni polarnej podlegającej procesom deglacjacji (Scottelva, Spitsbergen)". SZZ

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – wydział UMCS w Lublinie, powołany do życia 12 sierpnia 1952 roku. Na podstawową strukturę Wydziału Humanistycznego składa się dziewięć instytutów, jeden samodzielny zakład oraz Centrum Studiów Kanadyjskich. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Został powstały 15 lutego 1965 jako piąty wydział w strukturze organizacyjnej UMCS. Na wydziale pracuje 134 nauczycieli akademickich, w tym: 21 profesorów (8 z tytułem naukowym), 70 doktorów, 43 magistrów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Góra Curie-Skłodowskiej (norw. Curie-Skłodowskafjellet) – góra na Spitsbergenie, o wysokości 895 m n.p.m., na południowy wschód od Lodowca Polaków. Nazwana w 1934 roku na cześć akurat zmarłej Marii Skłodowskiej-Curie.

  Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS – drugie najstarsze prawnicze koło naukowe w Polsce i najstarsze koło naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Res Historica - recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopiśmie jest notowane na liście The European Reference Index for the Humanities (10 pkt). Aktualnie redaktorem naczelnym jest dr hab. Dariusz Słapek, dyrektor IH UMCS. Czasopismo ukazuje się od roku 1997.

  Wydawnictwo UMCS - uczelniana oficyna wydawnicza powstała jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tematyka publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna - odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników Uczelni. Wśród tytułów przeważają monografie publikowane jako wydawnictwa zwarte lub w licznych seriach o wieloletniej ciągłości. Oficyna wydaje też prace zbiorowe, informatory, materiały pokonferencyjne oraz podręczniki. Część publikacji to książki wydawane we współpracy z instytucjami spoza UMCS, zwykle odbiegające charakterem od wydawnictw naukowych. Wydawnictwo wydaje około 160 tytułów rocznie. Dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz - profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest specjalistą w zakresie językoznawstwa romańskiego, zwłaszcza w zakresie języka portugalskiego. Jest kierownikiem Zakładu Języka i Kultury Portugalskiej w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS, dyrektorem Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camoesa przy UMCS, Prodziekanem Wydziału Humanistycznego (UMCS) ds. współpracy z zagranicą, Honorowym Konsulem Federacyjnej Republiki Brazylii w Lublinie.

  Miasteczko akademickie w Lublinie – baza budynków uczelni oraz kompleks domów studenckich UMCS w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - (WCh UMCS) jeden z 11. wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział ten istnieje od 1 lutego 1989 r., kiedy to został wyodrębniony z dawnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

  Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut funkcjonuje od 1970 roku. Obecnie dyrektorem jest dr hab. Dariusz Słapek, kierownik Zakładu Historii Starożytnej.

  Ławeczka Henryka Raabego, pierwszego rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, znajduje się w Lublinie na placu noszącym imię patronki Uniwersytetu, na terenie miasteczka akademickiego UMCS. Autorem rzeźby pomnikowej jest rzeźbiarz Benedykt Popek z Mazur w województwie podkarpackim.

  Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa Instytuty, w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych. Biblioteka Główna UMCS – Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została utworzona w 1944 wkrótce po jego powołaniu (23 października 1944). Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 1 550 tys. woluminów (stan na koniec 2008 roku) i ma charakter interdyscyplinarny. Wraz z 20 specjalistycznymi bibliotekami wydziałowymi i Centrum Dokumentacji Europejskiej tworzy centrum informacyjno-biblioteczne uczelni. Oprócz udostępniania własnych zasobów, umożliwia czytelnikom dostęp z kilkudziesięciu komputerów do bibliotek, katalogów i serwisów informacyjnych całego świata. Od 1968 roku jej główna siedziba mieści się w gmachu przy ul. Radziszewskiego. Na początku wieku został on rozbudowany o nowe skrzydło.

  Instytut Anglistyki UMCS - jest jednostką organizacyjną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią języka angielskiego, historią literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, studiami conradoznawczymi oraz dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego.

  Dodano: 20.06.2010. 13:18  


  Najnowsze