• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruszył projekt badania zmian klimatycznych na domowych komputerach

  04.04.2012. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Amerykańscy i brytyjscy naukowcy uruchomili otwarty projekt badania zmian klimatycznych. Podobnie jak wcześniejszy projekt SETI i ten korzystać będzie z ochotników analizujących dane na domowych komputerach PC i notebookach - poinformował Computerworld.

  Badania naukowe wymagające udziału wielkich sieci komputerowych typu grid lub przetwarzania w chmurze (Cloud computing) są drogie, zwłaszcza jeśli potrzeba tysięcy lub nawet dziesiątek tysięcy godzin pracy. Badania, wymagające analiz plików zawierających setki tysięcy danych, konieczne dla stwierdzenia tempa wzrostu temperatur globalnych i możliwego kształtowania się efektu cieplarnianego do 2050 roku należą do tej grupy.

  Według pierwotnego projektu symulacja wszystkich modeli na komputerach wysokiej wydajności (HPC) zajęłaby około 50 tys. godzin pracy i kosztowałoby około 1 mln USD w przypadku wykonywania tego projektu przy użyciu komercyjnego systemu Cloud computing. Wzrost temperatur w tym badaniu obejmuje okres obecny aż do roku 2100, porównywany z okresem 1961-1990.

  Zespół naukowców z University of California w Berkeley I brytyjskiego Oxford University pod kierownictwem dr Daniela Rowlandsa postanowił "przepisać" cały projekt na komputery domowe. Użył do tego celu sieci Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC). BOINC, czyli Otwarta Infrastruktura Przetwarzania Rozproszonego Berkeley jest rozwiązaniem niekomercyjnym, umożliwiającym obliczenia rozproszone, z użyciem komputerów domowych.

  Pierwotnie rozwiązanie to powstało dla potrzeb projektu [email protected], obecnie jest rozwijane przez zespół programistów SETI na University of California, pod kierownictwem szefa projektu [email protected], Davida Andersona. Projekt [email protected] miał najwięcej zarejestrowanych hostów gromadzących komputery domowe, bo ponad 3 mln na całym świecie.

  Naukowcy prowadzący projekt zmian klimatycznych uruchomili witrynę ClimatePrediction.net, na której można uzyskać informacje o projekcie, ściągnąć aplikację kliencką ClimatePrediction, zarejestrować się i dołączyć do projektu. Obecnie w sieci zarejestrowanych jest 96 457 komputerów (przy w ogóle zarejestrowanych 500 000 w tym komputerach uczelnianych), choć aktywnych jest jedynie 33 000.

  Według informacji PAP, polscy internauci znajdują się w ścisłej czołówce projektu -w ClimatePrediction zarejestrowanych jest 1506 komputerów z adresami IP wskazującymi na polskie sieci. W Europie Polskę wyprzedzają W.Brytania (12125 komputerów), Niemcy (11567 komputerów), Francja (4435), Czechy (3128 maszyn), Holandia (2216), Włochy (1666) i Szwecja (1609). Co ciekawe z małego Luksemburga w projekcie bierze udział 129 internautów, zaś z Andory - 58.

  Oprogramowanie BOINC napisane jest w językach C i C++ i powiązane z serwerem SQL. Nie ma minimalnych wymagań co do konfiguracji komputerów PC uczestniczących w projekcie; niektórzy internauci używają komputerów stacjonarnych z procesorem Pentium III, który wprowadzono w 1999 roku.

  Na komputerach domowych nie udało się uzyskać takiej rozdzielczości badawczej jak na jednostkach HPC, gdzie możliwe było objęcie badaniem zmian klimatycznych obszaru wielkości miasta. Jednak obecne badania koncentrują się na zmianach w skali kontynentów i obejmują tysiące symulacji na komputerach PC; jednocześnie trwa taka optymalizacja projektu, aby można było powiększyć jego rozdzielczość docelowo do rozmiarów niedużej jednostki terytorialnej wielkości polskiej gminy.

  Podobny projekt, według Computerworld, pod nazwą [email protected], zamierza uruchomić też NASA. Jednak projekt agencji, zapowiedziany już rok temu, nie wyszedł jednak z fazy beta testów i NASA nie podała daty jego uruchomienia.

  PAP - Nauka w Polsce

  mmej/ tot/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) (Otwarta Infrastruktura Przetwarzania Rozproszonego Berkeley) to niekomercyjne rozwiązanie z dziedziny obliczeń rozproszonych, które pierwotnie powstało dla potrzeb projektu [email protected], aktualnie wykorzystywane jest również w projektach innych niż SETI. Jest to niekomercyjne oprogramowanie pośredniczące pozwalające na udział komputera zwykłego użytkownika w naukowych projektach. BOINC jest rozwijany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley przez zespół pod kierunkiem szefa projektu [email protected], Davida Andersona. BOINC jest wolnym i otwartym oprogramowaniem wydawanym na licencji GNU LGPL i jest wspierany finansowo przez amerykańską rządową agencję National Science Foundation. [email protected]projekt internetowy obliczeń rozproszonych koordynowany przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, będący częścią programu SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), którego celem jest poszukiwanie w kosmicznym szumie radiowym sygnałów od pozaziemskich cywilizacji. United Devices - rozpoczęty w kwietniu 2001 roku, a zakończony w kwietniu 2007 projekt oparty na idei obliczeń rozproszonych. Odnosząc się do popularności projektu [email protected] - poszukującego śladów życia poza Ziemią - twórcy projektu United Devices oraz NFCR National Foundation for Cancer Research przy wsparciu Uniwersytetu Oksfordzkiego zaprosili internautów do poszukiwania rozwiązań znacznie bardziej przyziemnego problemu - leku na raka. Projekt zmienił w roku 2003 nazwę na Grid.org.

  [email protected] - projekt systemu BOINC. Celem tego projektu jest zwiększenie podstawowej wiedzy w dziedzinie magnetyzmu molekularnego. [email protected] jest polskim projektem działającym na platformie BOINC. Celem projektu jest wspomożenie innego projektu próbującego złamać 3 oryginalne wiadomości zaszyfrowane przy pomocy Enigmy, przechwycone w 1942 na Północnym Atlantyku. Projekt aktualnie odszyfrował jedną wiadomość. Początkowo projekt działał poza platformą BOINC (wersja ta jest ciągle aktywna). Wersja dla platformy BOINC ruszyła 1 września 2007.

  [email protected] - jeden z nowych projektów przetwarzania rozproszonego. Został stworzony i przystosowany specjalnie dla platformy BOINC. Jest drugim oficjalnie uruchomionym projektem, wykorzystującym Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. Climateprediction.net – jeden z projektów naukowych, wykorzystujących możliwości technik przetwarzania rozproszonego. Jego celem jest przewidywanie zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi. Eksperyment ma również na celu stworzenie lepszych, bardziej niezawodnych modeli matematycznych, które umożliwią w przyszłości długoterminowe prognozowanie pogody, z większą dokładnością. Jest to największy z dotychczas przeprowadzonych eksperymentów tego typu. Do marca 2005 roku, przetestowano ponad 70 tysięcy modeli klimatycznych.

  [email protected] (Protein Optimization with Energy Methods, dosłownie Optymalizacja Białek Metodami Energetycznymi) – projekt przetwarzania rozproszonego dostępny na platformie BOINC i prowadzony przez niemiecki Karlsruher Institut für Technologie. qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych.

  Seth Shostak (ur. 20 lipca 1943) - amerykański astronom, absolwent Princeton University. Seth Shostak jest najstarszym astronomem pracującym w instytucie SETI, znajdującym się w Mountain View w Kalifornii. Przed dołączeniem do projektu SETI pracował nad wszechświatem i jego dalszymi losami używając teleskopów w USA i Holandii. Seth Shostak jest gospodarzem dla tygodniowego radiowego programu Instytutu SETI Czy my jesteśmy sami?, a także programu Projekt Phoenix. W 2004 otrzymał nagrodę Doroty Klumpke-Roberts.

  [email protected] to jeden z matematycznych projektów naukowych, opierających się na technice przetwarzania rozproszonego. Projekt stara się rozwiązać jeden z najważniejszych problemów matematycznych – szuka trójek związanych z hipotezą ABC. Projekt koordynowany jest przez Instytut Matematyki Uniwersytetu w Leiden oraz Kennislink, holenderski instytut promujący naukę w Holandii.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego. [email protected] - projekt przetwarzania rozproszonego platformy BOINC. Jego celem jest umożliwienie dokładnej kalibracji akceleratora cząstek elementarnych, Large Hadron Collider (LHC), budowanego przez CERN w Genewie.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). [email protected] - projekt przetwarzania rozproszonego platformy BOINC. Jego celem jest określenie kształtu (konkretnie struktury trzeciorzędowej), jaki białko uzyska wskutek składania się w naturze, poprzez znalezienie złożenia o najniższej energii.

  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). Projekt poznania ludzkiego cognomu (ang. Human Cognome Project) – zespół projektów badawczych mających na celu rozszyfrowanie działania ludzkiego mózgu. Nazwa cognom bierze się od łacińskiego cogito (myślę) i nawiązuje do nazwy genom. Cognom oznacza zespół cech określających sposób myślenia człowieka. Podstawowym założeniem projektu jest próba zrozumienia mózgu ludzkiego jako bardzo skomplikowanej maszyny. Naukowcy chcą odszyfrować sposób działania naszego umysłu podobnie, jak to się udało w Projekcie poznania ludzkiego genomu.

  Zespół projektowy – jest to jednostka organizacyjna, powołana na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizująca projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Zespoły powołuje się do zrealizowania zadania projektowego, a po jego zakończeniu są rozwiązywane.

  Dodano: 04.04.2012. 00:47  


  Najnowsze