• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Słowa i gesty interpretowane są w tych samych obszarach mózgu

  13.11.2009. 17:24
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Te same obszary mózgu odpowiedzialne są za rozumienie słów i gestów - informują badacze na łamach tygodnika "Proceedings of the National Academy of Sciences". Odkrycie to może pomóc w zrozumieniu ewolucji języka.

  Już w XIX w. zaczęto odkrywać obszary mózgu odpowiedzialne za interpretację mowy. Teraz okazuje się, że w tych samych obszarach mózg przetwarza informacje o pozbawionych słów gestach.


  "U niemowląt umiejętność komunikacji za pomocą gestów jest wcześniejsza niż język mówiony. Dlatego można przewidzieć zdolności językowe dziecka na podstawie repertuaru gestów we wczesnych miesiącach jego rozwoju" - wyjaśnia prowadzący badania James F. Battey, Jr. z National Institute on Deafness and Other Communication Disorders w USA.


  Naukowcy już wcześniej wiedzieli, że język migowy interpretowany jest przez mózg w kluczowych obszarach zajmujących się rozumieniem mowy - w obszarze Broki i Wernicke'ego (oba znajdują się na lewej półkuli). Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ również język migowy opiera się na systemie znaczeń i gramatyce. Teraz okazało się, że gesty, które nie mają struktury języka, przetwarzane są przez mózg w tych samych obszarach co mowa.


  Badanym pokazywano filmy zawierające dwa typy gestów: pantomimę naśladującą czynności (np. odkręcanie słoika czy żonglowanie piłką) oraz pojedyncze gesty-symbole, takie jak przykładanie palca do warg na znak ciszy, czy wycieranie potu z czoła na znak gorąca. Dla porównania oglądali też gesty i słuchali słów nie mających znaczenia. Podczas oglądania nagrań wideo ochotnicy byli badani za pomocą rezonansu magnetycznego.


  Jak mówią naukowcy, wyniki ich badań pasują do teorii, że przodkowie ludzi, zanim nauczyli się mówić, komunikowali się za pomocą gestów. Jeśli ta teoria jest słuszna, obszary naszego mózgu odpowiedzialne za język są pradawnymi strukturami poprzedniego systemu komunikacji.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Hasta - w tradycyjnym teatrze i tańcu indyjskim skonwencjonalizowane gesty rąk, mające służyć symbolicznemu pokazaniu jakiegoś wydarzenia, uczuć, przedmiotów itd. Bharatanatjam posiada repertuar kilkuset takich gestów, natomiast kathakali jedynie 24, przy czym ich nazwy i znaczenie często się nie pokrywają. Gesty mogły być wykonywane bądź jedną ręką (asamyukta-hasta), bądź oburącz (asamyukta-hasta). Te same gesty często bywały przedstawiane w rzeźbie i malarstwie indyjskim. Kinezyka - nauka zajmująca się komunikacją niewerbalną pomiędzy ludźmi. Nauka bada w jaki sposób człowiek za pomocą gestów, mimiki itd. przekazuje informacje. Szacuje się, że ludzie za pomocą mowy ciała przekazują 60%-70% informacji. Narządy okołokomorowe, przykomorowe (ang. circumventricular organs, łac. organa paraventricularia) – niewielkie obszary znajdujące się w ścianach układu komorowego mózgowia kręgowców. W obszarach tych naczynia włosowate mają budowę okienkową, co sprawia, że obszary te należą do nielicznych miejsc, gdzie bariera krew-mózg jest niekompletna i niefunkcjonalna. Funkcja narządów okołokomorowych nie jest do końca wyjaśniona; częściowo udowodniono funkcje neurohemalne i (lub) chemoreceptorowe.

  Ośrodek Broki (często nazywany również nieprawidłowo ośrodkiem Broca) – obszar w mózgu odpowiedzialny za generowanie mowy. Wpływ ośrodka Broki na zdolność mówienia został zaobserwowany przez Paula Brokę. Opisał on przypadki dwóch pacjentów z zaburzeniami mowy. Obydwaj stracili zdolność mówienia w wyniku urazu tylnej części zakrętu czołowego dolnego. Od tamtej pory, okolica zidentyfikowana przez Paula Brokę nosi nazwę ośrodka Broki, a utratę umiejętności posługiwania się językiem nazywamy afazją Broki. Ośrodek Broki znajduje się w części wieczkowej (pars opercularis) i części trójkątnej (pars triangularis) zakrętu czołowego dolnego i odpowiada polom nr 44 i 45 na mapie mózgu Brodmanna Badania nad afazją całkowitą wykazały, że ośrodek Broki jest odpowiedzialny za łączenie głosek w wyrazy i zdania oraz za formułowanie płynnych wypowiedzi. Gesty myszy (ang. mouse gestures) – kombinacja ruchów i kliknięć myszy komputerowej, które oprogramowanie rozpoznaje jako konkretne polecenie. Ułatwia to dostęp do najczęściej używanych funkcji programu lub może być ułatwieniem dla osób mających problemy z obsługą klawiatury. Obsługa gestów zaimplementowana jest w niektórych grach (Black and White, Myth, Niebyt, Sacrifice) i przeglądarkach internetowych (Opera, Konqueror, Mozilla, Maxthon). Dla przeglądarki Mozilla Firefox istnieją dedykowane rozszerzenia umożliwiające korzystanie z gestów.

  Implant mózgowy (ang. brain implant) - urządzenie techniczne łączące się bezpośrednio z mózgiem ludzkim lub zwierzęcym zwykle umieszczone na powierzchni mózgu lub podłączone do kory mózgowej (implantowane elektrody domózgowe). Obecnie badania neurobiologów i inżynierów biomedycznych koncentrują się na zbudowaniu takich implantów mózgowych, które byłyby zdolne zastąpić obszary mózgu uszkodzone po udarze lub urazie mózgowym. Obejmuje to także zastąpienie czynności uszkodzonych układów czuciowych, np. wzrokowego (proteza wzroku). Inne implanty mózgowe są wykorzystywane w doświadczeniach na zwierzętach w celu bezpośredniej rejestracji czynności elektrycznej mózgu dla celów naukowych. Niektóre implanty mózgowe umożliwiają stworzenie interfejsu pomiędzy układem nerwowym i układem scalonym komputera, co jest częścią szerszych badań nad interfejsami mózg-komputer. Kresomózgowie (łac. telencephalon) – część mózgowia obejmująca półkule mózgu, spoidła mózgu (w tym ciało modzelowate), blaszkę krańcową, jądra podstawne, hipokamp, komory boczne, sklepienie oraz węchomózgowie. Kresomózgowie nadzoruje większość czynności fizycznych i umysłowych. Różne obszary kresomózgowia są odpowiedzialne za rozmaite reakcje świadome. Ze względu na swą wielkość i widoczność (u człowieka przykrywa, oprócz móżdżku, wszystkie pozostałe elementy mózgowia) zwłaszcza u ssaków wyższych,kresomózgowie potocznie utożsamiane jest z mózgiem.

  Mowa znaków, język gestów lub indiański język migowy (ang. Indian Sign Language) - język migowy, którym posługiwali się Indianie różnych plemion, zamieszkujący Wielkie Równiny. Neurolingwistyka - nauka badająca mechanizmy nerwowe w obrębie ludzkiego mózgu, które kontrolują rozumienie i tworzenie wypowiedzi, a także akwizycję języka. Ze względu na swój multidyscyplinarny charakter, neurolingwistyka czerpie metodologię i teorię z wielu innych dziedzin nauki takich jak: neurobiologia (neuronauka), językoznawstwo, kognitywistyka, neuropsychologia czy informatyka. Duża część analiz neurolingwistycznych bazuje na psycholingwistyce i językoznawstwie ogólnym i skupia się na badaniu tego, w jaki sposób mózg jest w stanie przeprowadzać procesy, które zdaniem psycholingwistów i językoznawców ogólnych, są niezbędne do tworzenia i rozumienia wypowiedzi. Neurolingwiści badają fizjologiczne mechanizmy, za pomocą których mózg przetwarza informacje związane z językiem, a także teorie językoznawcze i psycholingwistyczne, wykorzystując afazjologię, neuroobrazowanie, elektrofizjologię, a także symulacje komputerowe.

  GDL, GDL Technology – język opisu gestów (ang. Gesture Description Language), metoda opisu i automatycznej komputerowej klasyfikacji gestów i ruchów opracowana przez dr inż. Tomasza Hachaja i profesora Marka R. Ogielę .

  Magnetoencefalografia (MEG) — technika obrazowania elektrycznej czynności mózgu za pomocą rejestracji pola magnetycznego wytworzonego przez mózg. Sygnały są odbierane przez wysokoczułe mierniki pola magnetycznego umieszczone w pobliżu czaszki badanego np. typu SQUID.

  Bobomigi – nazywane językiem migowym dla niemowląt znaki bazujące na języku migowym służące komunikowaniu się z niemowlętami (także w słyszących rodzinach). Polska wersja bobomigów opiera się na metodzie SIGN2BABY Josepha Garcii. Zwolennicy bobomigów argumentują, że dzięki wykorzystaniu metody, możliwy jest obustronny kontakt z niemowlęciem, od razu, gdy rozwój koordynacji ręka-oko pozwala mu na powtórzenie prostych znaków najpopularniejszych słów, takich jak: jeść, pić, spać, mleko, światło, miś. Ma to miejsce w około dziewiątego miesiąca życia dziecka, po mniej więcej dwumiesięcznym okresie konsekwentnego powtarzania przyjętych znaków (dla porównania – dziecko wypowiada pierwsze proste słowa w ok. dwunastym miesiącu życia). Bobomigi zostały opracowane na potrzeby polskojęzycznych dzieci przez Danutę Mikulską bazują na znakach polskiego języka migowego, choć nie muszą być ich dokładnym odzwierciedleniem, słowniczek przykładowych znaków znajduje się na stronie http://www.migowy.pl/. Praworęczność - typowa dla większości ludzi funkcjonalność prawej i lewej ręki. Około 75-90% ludności jest praworęczna. Osoby praworęczne wykonują większość czynności wymagających dużej precyzji ruchów za pomocą ręki prawej. Praworęczność wynika z silniejszego rozwoju lewej półkuli mózgowej.

  Urazowe uszkodzenie mózgu (j. ang. Traumatic brain injury, TBI) zwane również urazem wewnątrzczaszkowym występuje kiedy mózg doznaje urazu wskutek działania zewnętrznej siły. Uszkodzenia można klasyfikować ze względu na ostrość obrażeń, mechanizm powstania (zamknięte np. wskutek uderzenia, lub otwarte np. rana postrzałowa), lub inne czynniki (np. lokalizacje urazu bądź obszar obrażeń). Sformułowanie uraz głowy zwykle odnosi się do urazowego uszkodzenia mózgu. Jest to jednak pojęcie mające szersze znaczenie, ponieważ obejmuje także urazy innych organów niż mózg (np. skóry głowy, lub czaszki). Deixis – jedna z części procesu porozumiewania się, w której znaczenie słów, gestów i mimiki nie są ściśle określone, ale zależą także od szczególnego kontekstu czasowego (np. takie słowa, jak: "tutaj", "tam", "teraz", "ten", "tamten", "ów").

  Dodano: 13.11.2009. 17:24  


  Najnowsze