• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stypendysta FNP zafascynowany liliowcami

  02.09.2009. 18:01
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Choć liliowce nie dorównują popularnością dinozaurom to kopalne formy tych morskich zwierząt, zbudowanych - niby kwiaty - z łodygi, ramion i kielicha - potrafią fascynować naukowców. Interakcjom drapieżnik-ofiara w odniesieniu do liliowców kopalnych oraz żyjących współcześnie poświęca swoje badania Przemysław Gorzelak z Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie, tegoroczny stypendysta programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. "Liliowce to zwierzęta morskie, które należą do szkarłupni, podobnie jak blisko z nimi spokrewnione jeżowce czy rozgwiazdy. Dzisiejsze liliowce łodygowe zajmują głębokomorskie nisze. Jest również grupa liliowców bezłodygowych, które można spotkać w płytkich środowiskach przyrafowych" - prezentuje przedmiot swoich zainteresowań badawczych paleontolog. Głównym aspektem tych badań jest próba oceny wpływu rozwoju drapieżników w mezozoiku na przebieg ewolucji post-paleozoicznych liliowców.

  Badacz ma 24 lata i jest jednym z najmłodszych stypendystów w tej edycji konkursu FNP. Prace badawcze prowadził już jako student Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, opublikował też wtedy pierwsze prace naukowe oraz artykuły, będące - jak ocenia Elżbieta Marczuk z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - wyjątkowym dorobkiem, jak na tak młodego naukowca. Sam Gorzelak przyznaje, że zaszczyt w postaci stypendium, to zasługa wczesnych publikacji, opisujących niepopularną grupę zwierząt kopalnych.

  "Praca paleontologa jest ciężka i wieloetapowa. Rozpoczyna się wyjazdem w teren, do kamieniołomów czy wybranego odsłonięcia w Polsce lub zagranicą. Tam pobieramy próbę skalną, później ją w odpowiedni sposób macerujemy i pozyskujemy z niej skamieniałości. Następnie badamy je za pomocą specjalistycznych przyrządów - mikroskopów, sond, a w końcu analizujemy dane i opisujemy wyniki" - tłumaczy naukowiec.

  Przemysław Gorzelak otrzymał stypendium doktoranckie ufundowane przez prof. Zofię Kielan-Jaworowską, nestorkę polskiej paleobiologii, które fundatorka przyznała mu po jego prezentacji podczas przesłuchań kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Paleobiologii.

  "W ramach doktoratu zajmuję się zagadnieniami biogeochemii i mikro/ultrastruktur szkieletów liliowców. Badam między innymi zapis dawnych zmian geochemii oceanu, który może być utrwalony w szkieletach. Celem moich badań jest próba zrozumienia, jak taki szkielet się tworzy. W Instytucie Paleontologii PAN, w nowoutworzonej Pracowni Struktur i Procesów Biomineralizacyjnych próbujemy zgłębić tajemnicę powstawania różnych struktur szkieletowych" - opisuje swoje obecne zadania stypendysta.

  W czasach studenckich Gorzelak był członkiem Studenckiego Koła Naukowego Paleontologów "Paradoxides" i Studenckiego Koła Eksploracyjno-Naukowego "Nocek" oraz Polskiego Forum Sympatyków Paleontologii. Pracował jako przewodnik po muzeum paleontologicznym Wydziału Nauk o Ziemi. Brał udział w dwóch projektach badawczych realizowanych w ramach grantu przyznanego przez USA, uczestniczył też w licznych badaniach terenowych, których efektem są publikacje naukowe. Jest współautorem artykułów naukowych publikowanych w czasopismach specjalistycznych. Odbywa konsultacje naukowe i konferencje z uczonymi w kraju i zagranicy.

  Jak stwierdza, pieniądze otrzymane od FNP pomogły mu się oderwać od finansowych kłopotów, które pojawiły się po przeprowadzce ze Śląska do Warszawy. Dzięki prestiżowej nagrodzie może w pełni poświęcić się badaniom, inwestowaniu w dalszy rozwój naukowy i zrealizować co najmniej kilka projektów badawczych. Po obronie doktoratu będzie się starał o krótki staż zagranicą. Potem chce wrócić do Polski, by realizować badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.

  Strona internetowa naukowca

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym laureatów stypendium FNP typu post-doc (obecnie program KOLUMB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Ryszard Kaczmarek (ur. 1959 w Mysłowicach) – historyk, profesor w dziedzinie nauk humanistycznych (tytuł naukowy profesora nadany postanowieniem Prezydenta RP z 30 czerwca 2008) samodzielny pracownik nauki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, badacz dziejów Górnego Śląska w XIX wieku i XX wieku, a w szczególności ziemi pszczyńskiej. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Sosnowcu. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Stypendysta Fundacji Friedricha Eberta i Konferenz der Wissenschaftlichen Akademien. W 1991 odbył staż naukowy w Instytucie im. Herdera w Marburgu, w latach 1996–1997 staż naukowy w Institut für Osteuropäische Geschichte Uniwersytetu w Tybindze; w 2004 Fundacja Lanckorońskich – badania naukowe w Archiv der Republik in Wien. Koordynator współpracy w ramach programu Socrates/Erasmus z uniwersytetami w: Bonn (RFN) i Graz (Austria). Pobyt na licznych kwerendach archiwalnych i bibliotecznych oraz konferencjach naukowych w: Niemczech, Francji, Austrii, Słowacji i CSR. Obecne zasady encykloepdyczności są o tyle kuriozalne, że nic nie mówią o dorobku naukowym. Rozumiem, że jest on kłopotliwy w jednoznacznej ocenie, a kryteria typu, rektor, prof. dr hab. są o tyle łatwe, że albo są albo ich nie ma. Jednak naukowiec ma badać i publikować wyniki badań, a nie wyłącznie robić tytuły czy brać funkcje. I to ranga tych badań, wyników, wyrażona jakością czasopism, gdzie są publikowane plus cytowalnością jest kluczowa dla oceny encyklopedyczności. Dlatego proponuję dodać zapis, że encyklopedycznym naukowcem jest osoba, która ma dajmy na to min. 7 publikacji w czasopismach międzynarodowych (tzn. anglojęzycznych, być może są też niemeickojęzyczne np. w archeologii) z listy fladelfisjkiej, lub 1 artykuł z najwyższych pism Nature, Science, lub wysoką dla danej dziedziny cytowalność lub kilka (2?) monografie naukowe autorskie. Uzasadnienie; w kwestionariuszu recenzenckim jest pytanie, a na stronach filadelfijskich pism opinia, że do publikacji przyjmuje się artykuły o ważnych dla nauki zagadnieniach i prezentujące ważne naukowe wyniki, z reguły jest zapis o ich ponadregionalności. W miarę wysoki IF oraz umieszczenie takich czasopism na liście ministerialnej, filadelf. w wyższych kategoriach niż lokalne, wskazuje, że podchodzą one na poważnie do swoich wytycznych. Skoro więc artykuł wychodzi, tzn. że zarówno 2-3-5 recenzentów specjalistów z danej branży, jak i redakcja uznała, że dany artykuł spełnia takie kryteria. Nie nam więc oceniać czy słusznie, przypomnę Wiki ma odtwarzać rzeczywistość, a nie ją naprawiać/weryfikować. Przyznaję, nie wiem jak tu umieścić humanistów - u nich chyba bardziej liczą się ksiązki, monografie niż artykuły. Może ktoś ma pomysł. Ostatnio masowe stało się zgłaszanie osób bez hab. i prof. do usunięcia tylko na tej podstawie. Moze warto przywrócić sens słowa naukowy, przez zwracanie uwagi też na dorobek --Piotr967 podyskutujmy 18:17, 29 paź 2012 (CET)

  Koła Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”: Koła Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku” są to formalnie dwa koła naukowe (studenckie i doktoranckie) działające przy Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Koło studenckie powstało w 2003 roku, a doktoranckie w 2009. Powstanie koła doktoranckiego zostało wymuszone przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z których wynikało, że członkowie koła studenckiego już jako doktoranci nie mogliby mieć pełni praw członkowskich w organizacjach studenckich. Opiekunką obu kół jest Małgorzata Lewartowska-Zychowicz. Koła „Na Styku” działalność pozauniwersytecką realizują w ramach Stowarzyszenia „Na Styku”. Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk – sieć placówek naukowych oraz instytucji wspomagających ich funkcjonowanie, prowadzonych i nadzorowanych przez Polską Akademię Nauk. Podstawową formą placówki naukowej PAN jest instytut badawczy. Oprócz tej formy działalności funkcjonują również centra naukowe, zakłady naukowe, biblioteki oraz placówki doświadczalne. Zasadniczo jednostki naukowe podlegają Wydziałom Akademii. Istnieje również kilka jednostek pozawydziałowych, podległych bezpośrednio Prezydium Akademii.

  Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej powstał jako jeden z pierwszych czterech wydziałów Uczelni. W latach 1945 - 1966 funkcjonował pod nazwą Wydział Mechaniczny. Obecnie kadra naukowa wydziału liczy blisko 40 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 160 doktorów nauk technicznych. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach: materiałoznawstwo stali, stopów konstrukcyjnych i specjalnych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych; technologie procesów materiałowych; mechanika, robotyka, mechatronika, mechanika płynów, biomechanika; maszyny robocze, drgania mechaniczne; dynamika, układy napędowe, układy wyciągowe; wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, diagnostyka techniczna oraz metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi rozległą współpracę naukowo-dydaktyczną z ponad 150 uniwersytetami na wszystkich kontynentach, przy czym posiada jedną z największych wymian zagranicznych studentów (blisko 100 studentów i doktorantów rocznie wyjeżdża na zwykle jednosemestralne studia do prawie wszystkich krajów Europy, głównie w ramach programów CEEPUS i ERASMUS). Wydział Mechaniczny Technologiczny od wielu lat współpracuje z firmami i branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi działającymi w obszarze automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn, inżynierii materiałowej, spawalnictwa, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inżynierii wytwarzania. Dotychczasowa współpraca z przemysłem obejmuje m.in.: - wykonywanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów rozwojowych i celowych, - współuczestnictwo podmiotów gospodarczych w wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych i badawczych Wydziału, - transfer nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery przemysłowej i z przemysłu do dydaktyki, - organizację studiów podyplomowych dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, - wykonywanie ekspertyz i badań w laboratoriach naukowych Wydziału oraz wydawanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć dla podmiotów gospodarczych, - wykonywanie wspólnych projektów w ramach prac przejściowych i dyplomowych, - organizację praktyk produkcyjnych.

  Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. American Sociological Review – recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły z dziedziny socjologii: prace oryginalne, teoretyczne, metodologiczne i wyniki badań naukowych, które poszerzają wiedzę na temat podstawowych procesów społecznych. Istnieje od 1936 i jest sztandarowym czasopismem Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego.

  Wapień krynoidowy (wapień trochitowy) – odmiana wapienia organodetrytycznego utworzona z elementów szkieletowych liliowców (Crinoidea), najważniejszej pod względem skałotwórczym grupy szkarłupni (Echinodermata). Szkielety zbudowane są z kalcytu, przy czym każdy element, np. człon łodygi liliowca (kolumnalium; dawniej – trochit), utworzony jest z jednego kryształu tego minerału, charakteryzującego się trójkierunkową łupliwością. Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE (Fundacja MONDO CANE) - organizacja społeczna, której głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapewnienia im odpowiednich warunków bytowania. Inspektorzy Społeczni ds. Ochrony Zwierząt z Fundacji MONDO CANE przeprowadzają ok. 200 interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt. Jako organizacja, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony zwierząt Fundacja MONDO CANE bierze udział jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych przeciwko osobom, które dopuściły się znęcania nad zwierzętami lub dopuściły się nieprzestrzegania Ustawy o ochronie zwierząt.

  Muzeum Ewolucji Polskiej Akademii Nauk w Warszawiemuzeum poświęcone ewolucji, które swoją siedzibę ma w salach Pałacu Młodzieży w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, a opiekę nad nim sprawuje Instytut Paleobiologii PAN.

  Dodano: 02.09.2009. 18:01  


  Najnowsze