• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ,,Święto Krowy w 10-lecie Parku Narodowego ,,Ujście Warty

  14.09.2011. 16:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Tegoroczna edycja ,,Święta Krowy", organizowanego w najbliższą niedzielę przez Park Narodowy ,,Ujście Warty", ma przypominać jak ważną rolę w ochronie siedlisk dzikich ptaków odgrywa bydło domowe. W tym roku przypada 10-lecie istnienia parku położonego w Chyrzynie k. Kostrzyna nad Odrą.


  Jak przypomina Łukasz Cieślik z Parku Narodowego ,,Ujście Warty", wypas krów i koni sprzyja kształtowaniu siedlisk dla dzikich ptaków. Podmokłe łąki, dominujące w krajobrazie tego parku, w krótkim czasie zarastają. Najpierw pojawiają się na niej ziołorośla i trzcina, następnie wierzby, aż w końcu zmienia się w las łęgowy, który ptaki wodne i błotne omijają z daleka.

  W sukurs przyrodnikom przychodzą jednak rolnicy, którzy wypasają tam ok. 3 tys. sztuk bydła i kilkaset koni. Dzięki temu tereny "Ujścia Warty" nadal są jedną z największych ostoi ptactwa wodnego i błotnego w Środkowej Europie.

  Odwiedzając w niedzielę siedzibę dyrekcji Parku w Chyrzynie będzie okazja, by w plenerowej atmosferze wziąć udział w kilku prelekcjach poświęconych ptakom, rybom i znaczeniu mokradeł w świecie przyrody.

  W programie są także konkursy dojenia krowy (fantom) i mini wystawa krów. Gościom zaprezentują się lokalne zespoły ludowe, a miejscowe gospodynie przygotują wiele przysmaków z mleka.

  Ofertę uzupełniają dwie wystawy fotograficzne, warsztaty i kramy z przyrodniczymi pamiątkami.

  W parku "Ujścia Warty" występuje ponad 270 gatunków ptaków, z czego lęgi stwierdzono u więcej niż 170 gatunków. Rozlewiska i łąki to znaczące na mapie Europy miejsce dla ptaków migrujących, przede wszystkim dzikich gęsi. Jesienią ich liczba sięga na tym terenie 60-80 tys. osobników, choć zdarzały się lata, kiedy było ich nawet 200 tys.

  W ramach obchodów 10-lecia Parku na piątek zaplanowana jest uroczysta rada naukowa parku.


  PAP - Nauka w Polsce

  mmd/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Park Narodowy „Ujście Warty” – najmłodszy z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony 1 lipca 2001 z połączenia rezerwatu Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Zielony Pierścień Warszawy składa się z Kampinoskiego Parku Narodowego, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W większości wchodzą one w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Swymi terenami otaczają one stolicę rozciągając wokół niej zieloną siatkę. Dzukijski Park Narodowy (lit. Dzūkijos nacionalinis parkas) – leży w południowej części Litwy, przy granicy z Białorusią, ok. 20 km na północny wschód od miasta Druskieniki. Utworzony został w 1991 r. i zajmuje powierzchnię 585,19 km², co czyni go największym parkiem narodowym Litwy. Ponad 90% terenu Parku stanowią lasy, z przewagą lasów sosnowych, zamieszkiwanych przez 54 gatunków ssaków, ponad 150 gatunków ptaków, 38 gatunków ryb oraz kilkanaście gatunków gadów i płazów. Stosunkowo niewielka powierzchnia Parku (232 ha) zajmowana jest przez 48 jezior.

  Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego – muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego mieszczące się w budynku Dyrekcji Parku w ZawoiMarkowej. Ośrodek w efektowny sposób prezentuje zagadnienia związane z przyrodą Babiej Góry, kulturą lokalnej społeczności i ekologią. Dzięki wyposażeniu ośrodka w nowoczesny sprzęt multimedialny zwiedzający mogą posłuchać odgłosów lasu i zwierząt w nim mieszkających, a także podziwiać górskie widoki. Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu – park krajobrazowy utworzony w 1994 roku, o powierzchni 30 904 ha i o powierzchni otuliny 17 131 ha. Obszar parku odznacza się dużą różnorodnością siedlisk (ponad 760 gatunków roślin w tym 22 objęte ochroną gatunkową i 141 gatunków ptaków w tym wiele rzadkich i ginących).

  Pożary w Yellowstone w 1988 roku – zespół pożarów lasów i zarośli w Parku Narodowym Yellowstone i jego okolicach (m.in. Parku Narodowym Grand Teton) latem 1988 roku. Największe tego typu zjawisko w tym regionie zanotowane w czasach historycznych – w ciągu 6 miesięcy ogień objął prawie 5 000 km², z czego w granicach parku narodowego około 3 212 km², czyli ponad ⅓ jego powierzchni. Park Narodowy Old Oyo (ang. Old Oyo National Park) – park narodowy w Nigerii, na północ od miasta Ibadan, o powierzchni 2512 km. Powstał w 1991 roku. Południowa część parku zawiera otwartą przestrzeń leśną, a najbardziej na północ wysuniętym obszarem jest sawanna, gdzie natrafiono na ruiny budowli z okresu państwa Oyo. Trwająca od listopada do kwietnia pora sucha jest najlepszym okresem do obserwacji dzikiego życia na terenie parku, mimo niewielkiej populacji zwierząt. Najpowszechniejszym przedstawicielem fauny jest kob żółty, zamieszkujący rozlewiska rzeki Ogun, która rozpoczyna swój bieg na terenie parku. Rzeka ta zapewnia także dużą różnorodność ptaków.

  Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych – muzeum, działające w ramach Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. Park położony jest we wsi Młodojewo-Parcele, w Gminie Słupca, w powiecie słupeckim, przy drodze gminnej między drogą wojewódzką nr 263 SłupcaKleczew a wsią Młodojewo. Powierzchnia parku wynosi 1,7 ha. W niewielkiej odległości od parku płynie rzeka Meszna. Granicę północną parku stanowi droga dojazdowa do pól, a biegnący wzdłuż niej rów prowadzi wody do rzeki Meszny.

  Rezerwat przyrody "Winnica" - rezerwat stepowy na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, w pobliżu wsi Wielka Wieś B w gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim.

  Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej – muzeum, działające w ramach Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krempnej.

  Ścieżki edukacyjne Babiogórskiego Parku Narodowego – specjalne szlaki turystyczne wyznaczone na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego i w jego okolicach, których celem jest umożliwienie poznania unikalnej przyrody regionu Babiej Góry, kultury miejscowej ludności oraz lokalnej architektury. Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu – muzeum, działające w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Siedziba muzeum znajduje się na Świętym Krzyżu (Łysa Góra) (594 m n.p.m.) w granicach administracyjnych Bielin.

  Park Czettritzów – wałbrzyski park wpisany na listę zabytków. Znajduje się w Wałbrzychu przy ulicy Stanisława Moniuszki i rozciąga się od ulicy Zamkowej do ulicy Południowej w Śródmieściu. Powierzchnia parku wynosi około 5 hektarów, park powstał w 1886 roku. Nazwa parku wywodzi się od nazwiska dawnych właścicieli Wałbrzycha. W parku występuje około 70 gatunków i odmian drzew i krzewów, z czego 7 gatunków egzotycznych takich jak: Obszar Ochrony Ścisłej Bukowa Góra jest to obszar ochrony biernej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w rejonie Bukowej Góry. Przed założeniem parku narodowego znajdował się tu rezerwat przyrody Bukowa Góra.

  Dodano: 14.09.2011. 16:04  


  Najnowsze