• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Symulacje prowadzone w Świerku poprawią bezpieczeństwo w kraju

  24.05.2011. 08:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Skażenia środowiska, zanieczyszczenie powietrza i skutki ataków terrorystycznych będzie można symulować na powstającym w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku superkomputerze - poinformował PAP w poniedziałek rzecznik IPJ dr Marek Pawłowski.

  "Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z modelowaniem zagrożeń dla środowiska, przede wszystkich o charakterze radiacyjnym i chemicznym, na przykład wskutek awarii w zakładach przemysłowych" - wyjaśnił dr Mieczysław Borysiewicz, dyrektor CD MANHAZ (Centrum Doskonałości - Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska, MANHAZ), działającego w Instytucie Energii Atomowej POLATOM w Świerku.

  W Centrum są opracowywane m.in. modele zagrożeń mogących się pojawić podczas transportu substancji niebezpiecznych szlakami drogowymi i kolejowymi oraz symulacje skutków działań terrorystycznych. Inne symulacje dotyczą jakości powietrza i rozchodzenia się w nim szkodliwych związków chemicznych oraz pyłów, w tym wulkanicznych. W zakres działań wchodzi także modelowanie rozprzestrzeniania się skażeń w wodach powierzchniowych, gruncie i wodach podziemnych oraz symulacje z zakresu dynamiki płynów, dobrze odtwarzające warunki rzeczywiste. Ten ostatni rodzaj symulacji pozwala m.in. na modelowanie skażeń w środowisku miejskim, gdzie istotną rolę odgrywa rzeźba terenu i poszczególne budynki. Naukowcy z MANHAZ liczą, że wykorzystanie powstającego w Centrum Informatycznym Świerk (CIŚ) superkomputera pozwoli na przygotowywanie symulacji dokładniej i szybciej.

  "Dzięki współpracy z CIŚ czasy naszych obliczeń skrócą się nawet stukrotnie" - podkreślił dr Sławomir Potempski z CD MANHAZ, dodając że trzydniową prognozę pogody dobrej rozdzielczości dla Polski będzie można przygotować w ciągu nie więcej niż kilkudziesięciu minut od otrzymania danych.

  Ponadto, jak podkreślił rzecznik IPJ, odpowiednio zabezpieczone serwisy pozwolą zarejestrowanym użytkownikom na zdalne wprowadzanie własnych danych. Wyniki symulacji, przedstawione w formie cyfrowej lub graficznej, będzie można oglądać natychmiast po ukończeniu obliczeń. Przewiduje się również, że część opracowywanych serwisów będzie dostosowana do przetwarzania informacji o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, a zatem zostanie udostępniona jedynie wybranym, specjalnym użytkownikom.

  Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ) to duży ośrodek komputerowy, budowany w Otwocku-Świerku na terenie kompleksu instytucji badawczych i naukowych zajmujących się różnymi obszarami technologii jądrowych. Do podstawowych zadań CIŚ będzie należało prowadzenie obliczeń związanych z projektowaniem, instalacją, optymalizacją i bezpieczeństwem działania urządzeń energetycznych. Dzięki współpracy z MANHAZ, zakres prac ośrodka obejmie m.in. symulacje przewidujące propagowanie się skażeń chemicznych w powietrzu, wodzie i glebie oraz analizy zagrożeń o charakterze radiacyjnym i terrorystycznym. CIŚ nie tylko dostarczy MANHAZ-owi mocy obliczeniowej, ale również sfinansuje część etatów naukowo-badawczych. Dzięki współpracy obu ośrodków będą kształcone nowe kadry, których zadaniem będzie wykonywanie analiz bezpieczeństwa związanych z uwolnieniami niebezpiecznych substancji do środowiska.

  Prowadzenie symulacji na dużych klastrach komputerowych wymaga odpowiedniego przygotowania modeli obliczeniowych. W tym celu informatycy konstruują specjalne algorytmy numeryczne i buduje środowiska informatyczne pozwalające na jednoczesne, efektywne wykorzystanie mocy obliczeniowej setek i tysięcy procesorów. "Specjaliści z MANHAZ-u doskonale rozumieją problematykę zaawansowanych modeli obliczeniowych, jakie realizuje się na superkomputerach. Jesteśmy wzajemnie zainteresowani optymalnym wykorzystaniem własnych możliwości" - podkreślił dyrektor projektu Centrum Informatycznego Świerk prof. Wojciech Wiślicki.

  Niektóre efekty prac naukowców ze Świerka będą już wkrótce mogli obejrzeć mieszkańcy Warszawy. 26 maja prezentacja CD MANHAZ zaprezentuje się na ekspozycji jądrowej w namiocie IPJ na festynie naukowym organizowanym przy okazji otwarcia ścieżki edukacyjnej poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Wawelskiej. Po raz drugi uczonych będzie można spotkać w sobotę 28 maja na Pikniku Naukowym. Wśród animacji przygotowanych na te imprezy znajdą się m.in. symulacje wykonane przez zaprzyjaźnione zagraniczne centra obliczeniowe dla rozprzestrzeniania się skażeń w wyniku uszkodzeń, do których doszło w elektrowni Fukushima I w Japonii. Poza spotkaniem ze specjalistami z MANHAZ na festynie i pikniku będzie można też porozmawiać z ekspertami z Zespołu Analiz Reaktorowych CIŚ-IPJ na temat przebiegu i skutków awarii w Fukushimie.

  Klaster komputerowy Centrum Informatycznego Świerk, działający pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, będzie się składał z dziesiątek tysięcy rdzeni obliczeniowych z architekturą 64-bitową, współpracujących z pamięcią dyskową. Urządzenie będzie miało strukturę otwartą, umożliwiającą ciągłą modernizację i rozbudowę. Pierwsza partia wyposażenia komputerowego zostanie zainstalowana już na początku przyszłego roku.

  PAP - Nauka w Polsce

  ula/ krf/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Instytut Energii Atomowej POLATOM – instytut badawczy działający w latach 1982 – 2011 znajdujący się w ośrodku badawczym w Otwocku-Świerku. Od 2011 działa w nowej formie organizacyjnej jako część Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

  Przemysław Frasunek – polski haker, specjalista z zakresu bezpieczeństwa systemów i kryminalistyki cyfrowej. Od końca lat 90. aktywny uczestnik list związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym, m.in. Bugtraq, na których regularnie publikuje raporty dotyczące zagrożeń związanych z oprogramowaniem. Jeden z nielicznych polskich hakerów znanych i aktywnych w międzynarodowym środowisku specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym.

  Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM).

  Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM).

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Square Kilometre Array (SKA) – planowana sieć radioteleskopów o całkowitej powierzchni jednego kilometra kwadratowego. Będzie działać w zakresie częstotliwości od 70 MHz do 10 GHz oraz będzie 50 razy bardziej czuła niż jakikolwiek dzisiejszy radioteleskop. Będzie to wymagało bardzo wydajnych centralnych silników obliczeniowych, a także długodystansowych połączeń o przepustowości dziesięciokrotnie większej od dzisiejszego światowego ruchu internetowego. Dzięki temu będzie można badać niebo ponad dziesięć tysięcy razy szybciej niż obecnie. Sieć SKA zostanie zbudowana na półkuli południowej w Republice Południowej Afryki i Australii, gdzie obserwacja naszej galaktyki, Drogi Mlecznej jest najprostsza i gdzie emisja interferencji elektromagnetycznej jest najmniejsza. Budowa SKA ma się rozpocząć w 2016 roku, zakończyć w 2024 roku, a w międzyczasie, w 2020 roku mają zostać przeprowadzone pierwsze obserwacje. Budżet przedsięwzięcia to 1,5 mld euro.

  Kontrwywiad radioelektroniczny (radiokontrwywiad) (RKW) – jest to rozpoznanie systemów i urządzeń związanych z przekazywaniem informacji za pomocą, z udziałem fal elektromagnetycznych oraz przechwytywanie i analizowanie emisji tego promieniowania, które może nieść ważne informacje dla interesu Polski w tym Jej bezpieczeństwa i zdolności obronnych. Działalność radiokontrwywiadowcza to także prowadzenie czynności mających na celu eliminację tych zagrożeń oraz przeciwdziałanie rozpoznaniu własnych środków radioelektronicznych i teleinformatycznych przez obce służby specjalne.

  Dodano: 24.05.2011. 08:19  


  Najnowsze