• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tuńczyk błękitnopłetwy, naturalnie

  14.07.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, okiełznali ikrę atlantyckiego tuńczyka błękitnopłetwego (BFT) bez indukcji hormonalnej. To się jeszcze nigdy nie udało w hodowli, z dala od naturalnego tarliska ryb. Wyniki stanowią dorobek projektu SELFDOTT (Od chowu materiału pochodzenia naturalnego po samowystarczalną akwakulturę i udomowienie tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus), który otrzymał 2,98 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  To drugi z rzędu rok, w którym zespół SELFDOTT doprowadził do złożenia ikry BFT w obiektach Centrum Oceanograficznego Murcia w Hiszpanii, części Hiszpańskiego Instytutu Oceanografii (IEO). Jednak w odróżnieniu od innych przypadków naukowcy nie musieli pobudzać składania skrzeku za pomocą implantów hormonalnych, ponieważ proces zaszedł spontanicznie.

  Zespół przypisuje to zdolności tuńczyka do adaptacji po ponad trzech latach udomawiania w gospodarstwie doświadczalnym. W sumie 10 milionów zdolnej do życia ikry zostało złożone jednego dnia w dwóch obiektach wylęgowych, którymi zarządza partner projektu, Caladeros del Mediterráneo Company z Hiszpanii.

  Naturalnie złożona ikra stanowi znaczący przełom w akwakulturze, czyli procesie hodowania ryb i innych naturalnych, związanych z wodą produktów w kontrolowanych środowiskach zamiast odłowu z oceanu lub morza (tj. rybołówstwa). Umiejętność wytworzenia ikry BFT z osobników trzymanych w niewoli oznacza, że niezależna produkcja tego gatunku jest możliwa bez konieczności polegania na zagrożonych zasobach naturalnych.

  Akwakultura stanowi jedno z najbardziej obiecujących rozwiązań, jakie ludzie wypracowali w odpowiedzi na kurczące się zasoby żywności z powodu między innymi wzrostu zaludnienia, przeławiania, zanieczyszczeń i szkód w środowisku. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje, że światowy sektor akwakultury (o wartości niemal 50 mld EUR) wytworzył w 2005 r. 63 miliony ton produktów wodnych, a więc znacznie więcej niż 1 milion ton wyprodukowany w 1950 r. FAO ocenia, że z grubsza jedna czwarta z 41 milionów zatrudnionych w rybołówstwie to hodowcy ryb.

  Zespół SELFDOTT wykorzysta teraz zdolną do przetrwania ikrę do badań rozwoju embrionalnego i larwalnego, aby wyprodukować narybek (młode). W czasie ostatniego larwalnego sezonu hodowlanego naukowcy przeprowadzili kilka doświadczeń, aby zebrać informacje na temat warunków temperaturowych, fotoperiodyzmu, hydrodynamiki i pokarmu, które najlepiej sprzyjają wysokim wskaźnikom przetrwania i rozwoju. Ostatni niedojrzały osobnik, jaki przetrwał, ważył 30 gramów, osiągnął długość 14 centymetrów i przeżył 73 dni. Naukowcy mają nadzieję poprawić ten wynik w kolejnym sezonie.

  W ramach projektu mają nadzieję również opracować odpowiednią karmę dla hodowlanego BFT, co może ograniczyć, a nawet wyeliminować praktykę importowania odławianych ryb i karmienia ich. Do czasu zakończenia projektu w październiku 2010 r. partnerzy zamierzają również opracować protokół hodowania larw BFT na skalę przemysłową.

  W skład konsorcjum SELFDOTT wchodzi 13 instytucji rządowych, instytuty badawcze i organizacje branżowe z Francji, Grecji, Hiszpanii, Izraela, Malty, Niemiec, Norwegii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Organizacja Międzynarodowa Eurofish (ang. Eurofish International Organization) – utworzona w 2002 r. niezależna, międzynarodowa organizacja, kontynuująca działalność utworzonego w 1996 r. projektu FAO EASTFISH. Celem Eurofish jest pomoc w rozwoju rybołówstwa w Centralnej i Wschodniej Europie, w szczególności w zakresie handlu i marketingu produktów rybołówstwa, przetwórstwa i akwakultury. Siedziba Eurofish mieści się w Kopenhadze. Tuńczyk pospolity, tuńczyk, tuńczyk błękitnopłetwy, tuńczyk błękitny, tuńczyk czerwony, tuńczyk niebieskopłetwy, tuńczyk zwykły, ton, tuńczyk północny (Thunnus thynnus) – gatunek morskiej, wędrownej ryby z rodziny makrelowatych (Scombridae), spędzającej zimę w morzach subtropikalnych, a latem wędrującej do wód zimniejszych. Do osiągnięcia masy ciała około 45 kg wędruje w ogromnych ławicach. Większe ryby tworzą małe stada, a całkiem duże osobniki żyją przeważnie samotnie. Tuńczyki błękitnopłetwe z północnego Atlantyku, Oceanu Spokojnego i Indyjskiego klasyfikowane są czasami jako oddzielne gatunki lub podgatunki, jednak różnice pomiędzy nimi są bardzo nieznaczne. Tuńczyk błękitnopłetwy jest największym gatunkiem tuńczyka – osiąga do 700 kg. Mięso tuńczyka błękitnopłetwego jest pośród wszystkich innych gatunków tuńczyków najbardziej cenione przez smakoszy. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego – organ administracji rybołówstwa morskiego (w ramach administracji niezespolonej) podległy ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, działający na podstawie art. 50 i następnych ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie.

  Akwakultura – forma gospodarki ludzkiej, mająca na celu zwiększenie pozyskiwania żywności (rzadziej innych produktów) ze środowiska wodnego; polega na hodowli wybranych rodzajów organizmów wodnych, głównie zwierzęcych, w naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych – słodko- lub słonowodnych. Najprostszą i najpospolitszą odmianą akwakultury jest zapewnienie korzystnych warunków do bytowania licznym przedstawicielom danego gatunku użytkowego (ryb, mięczaków i in.) w mniej lub bardziej wydzielonej części akwenu. Bardziej intensywną formą jest hodowla w stawach, basenach lub wielkich, zanurzonych w wodzie pojemnikach (sadzach). W takich przypadkach stosuje się dokarmianie, zapewnia, o ile to konieczne, odpowiedni przepływ wody czy natlenianie, ochronę przed drapieżnikami i chorobami, a nawet podgrzewanie wody (np. próby hodowli ryb w basenach z wodą geotermalną) itp. W przypadku organizmów osiadłych (np. glony, ostrygi) zabiegi hodowlane polegają głównie na zwiększeniu powierzchni, na której mogłyby się osiedlać, przez układanie na dnie odpowiednich przedmiotów, np. zużytych opon samochodowych, zawieszanie sieci, sznurów, itp. Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (International Baltic Sea Fishery Commission - IBSFC) - regionalna organizacja powołana na mocy Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach (Konwencja Gdańska) w 1974 do zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim i w cieśninach Bełt. Zakończyła działalność 31 grudnia 2005 na skutek wycofania się z niej Unii Europejskiej.

  Limnochromini – plemię ryb z rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae) obejmujące kilka gatunków afrykańskich pyszczaków, endemitów jeziora Tanganika. Wyróżniają się tym, że zasiedlają głębokie wody przybrzeżne, na okres rozrodu tworzą monogamiczne pary i opiekę nad potomstwem podejmują oboje rodzice. Samiec i samica inkubują w pysku do 250 sztuk ikry oraz wylęgający się narybek, a następnie bronią młodych przed drapieżnikami. Exocoetus – rodzaj morskich ryb z rodziny ptaszorowatych (Exocoetidae). Płetwy piersiowe silnie, a brzuszne słabo rozwinięte. W odróżnieniu od innych ptaszorowatych, ikra tego rodzaju utraciła nici czepne na osłonkach, może unosić się na wodzie.

  W Senegalu około 70% zatrudnionych pracuje w rolnictwie, a najbardziej dochodowymi uprawami są trzcina cukrowa, bawełna, ryż i warzywa, które powoli wypierają często do tej pory uprawiane orzeszki ziemne. Mimo dużego odsetka zatrudnionych w rolnictwie, dochody z tej gałęzi gospodarki stanowią tylko 19% PNB. Dodatkowo 35% zapotrzebowania żywnościowego kraju zaspokajane jest przez import. Na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego dużą rolę dla gospodarki odgrywa rybołówstwo. Księżycówka, lunarka, ateryna amerykańska (Leuresthes tenuis) – gatunek małej morskiej ryby aterynokształtnej z rodziny Atherinopsidae, znanej głównie z powodu pory odbywania tarła oraz nietypowego dla ryb miejsca składania ikry. Księżycówka odbywa tarło nocą, kilka dni po nowiu lub pełni Księżyca. Zagrzebuje ikrę poza wodą – w piasku na kalifornijskich plażach. Lokalnie jest spożywana jako ryba konsumpcyjna. Wcześniej zaliczana była do rodziny aterynowatych. Jest gatunkiem typowym rodzaju Leuresthes.

  Dodano: 14.07.2010. 20:12  


  Najnowsze