• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet w Kielcach ma już laboratorium badań środowiska

  29.04.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Laboratorium badań środowiska otwarto 28 kwietnia w Instytucie Chemii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nowoczesne wyposażenie placówki kosztowało 4 mln zł; zostało sfinansowane w ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka.

  Program badawczy laboratorium obejmuje w pełni zautomatyzowane, ciągłe pomiary meteorologiczne; pomiary zanieczyszczeń powietrza; pomiary ilościowe i jakościowe opadów atmosferycznych oraz wód gruntowych i powierzchniowych. Także migrację metali ciężkich w układzie gleba-woda-osad denny, w zależności od zagospodarowania terenu na przykładzie wybranych geoekosystemów w Górach Świętokrzyskich - poinformowała rektor uczelni prof. Regina Renz.

  Laboratorium zostało wyposażone m.in. w skaningowy mikroskop elektronowy, dwa chematografy, spektrometr, mikroskop stereoskopowy z aparatem foto, a także ambulans pomiarowy (nissan-navara) z airpointerem do mierzenia stężenia gazów (m.in. SO2, NOx, O3 i CO).

  Obecny na uroczystości wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Witold Jurek ocenił, że uniwersytet w Kielcach otrzymał szansę na rozwój badań, nauki oraz kształcenia "na poziomie europejskim", z czego powinna skorzystać również gospodarka regionu. Zaznaczył, że dzięki unijnym środkom Polska zainwestuje w infrastrukturę naukowo-badawczą w latach 2006-2013 dodatkowo tyle środków, ile z własnego budżetu byłaby zdolna wydatkować w ciągu 14 lat.

  Uniwersytet w Kielcach wzbogacił się o laboratorium badań środowiskowych w ramach projektu "Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego". Wraz z Politechniką Świętokrzyską otrzymał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego łącznie 90 mln zł na modernizację i wyposażenie bazy badań. Środki są inwestowane w 17 laboratoriów politechnicznych i 15 uniwersyteckich.

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego ma szansę stać się 1 października klasycznym, bezprzymiotnikowym. Umożliwia to znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym; jej artykuł 3. mówi, że uczelnia może mieć w nazwie "uniwersytet bez przymiotników", jeśli posiada 10 uprawnień do doktoryzowania w określonych dziedzinach nauki. Uniwersytet w Kielcach spełnia to kryterium.

  Uczelnia oferuje obecnie 35 kierunków studiów o 150 specjalnościach. Ma ok. 23,5 tys. słuchaczy, zatrudnia 1,8 tys. pracowników. Intensywnie rozbudowuje nowoczesny campus uniwersytecki.

  PAP - Nauka w Polsce

  mch/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Almanach Historyczny – czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Andrzej Tadeusz Bogaj (ur. 25 października 1942 w Wirowie) – polski pedagog, prof. dr hab. nauk humanistycznych o specjalności metodologia nauk humanistycznych, pedagogika ogólna, polityka oświatowa, teoria organizacji szkolnictwa. Profesor zwyczajny w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny; Instytut Pedagogiki i Psychologii).

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z 7 wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstały w 1969 roku w wraz z powołaniem do życia w tym mieście Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej ostatecznie w obecny uniwersytet w 2011. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z 7 wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstały w 1969 roku w wraz z powołaniem do życia w tym mieście Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej ostatecznie w obecny uniwersytet w 2011. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z 7 wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstały w 1969 roku w wraz z powołaniem do życia w tym mieście Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej ostatecznie w obecny uniwersytet w 2011. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.

  Dodano: 29.04.2011. 00:40  


  Najnowsze