• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Instytucie Ogrodnictwa naukowo o porzeczkach i in vitro roślin

  13.03.2012. 07:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O uprawie porzeczek czy malin, a także o rozmnażaniu in vitro roślin ogrodniczych oraz o formowaniu krzewów winorośli będą rozmawiali uczestnicy konferencji naukowych i warsztatów, które w marcu w Skierniewicach zorganizuje miejscowy Instytut Ogrodnictwa. 

  W Skierniewicach odbędzie się ogólnopolska konferencja, na której zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań Instytutu dotyczące rozmnażania in vitro roślin ogrodniczych oraz wykorzystania tych technik w hodowli. Jak informują organizatorzy, uczestnicy konferencji będą mogli dowiedzieć się jak wykorzystać techniki in vitro m.in. w hodowli nowych odmian roślin ogrodniczych. Konferencja zaplanowana jest na 14 marca.

  Dzień później w Instytucie zaplanowano warsztaty na temat upraw, oceny odmian oraz cięcia i formowania krzewów winorośli. W trakcie trwania warsztatów odbędzie pokaz cięcia winorośli.

  Natomiast 22 i 23 marca ma odbyć się konferencja dotycząca upraw krzewów jagodowych. Eksperci sadownictwa mają mówić m.in. o najnowszych wynikach badań dotyczących upraw porzeczek, malin, agrestu, borówki wysokiej oraz mało znanych krzewów jagodowych.

  W tym roku skierniewicki instytut zamierza jeszcze zorganizować warsztaty na temat nowoczesnych sposobów przechowywania owoców i warzyw, a także ,,dzień otwarty" na polach doświadczalnych upraw warzywnych oraz tradycyjnie Ogólnopolskie Dożynki Ogrodnicze, czyli skierniewickie święto kwiatów, owoców i warzyw.

  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach to jedno z wiodących europejskich centrów badań ogrodniczych. Jako instytucja badawcza powstał z początkiem 2011 r. po połączeniu dwóch skierniewickich instytutów: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.

  W Instytucie Ogrodnictwa funkcjonują oddziały: sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa. W ramach swojej działalności Instytut organizuje wiele konferencji naukowych i seminariów, w tym także o zasięgu międzynarodowym.

  PAP - Nauka w Polsce

  jaw/ amac/ ura/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw (SŚKOiW) – ogólnopolskie dwudniowe święto na temat kwiatów, owoców i warzyw, organizowane od 1977 w Skierniewicach przez władze miasta przy współpracy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Instytutu Warzywnictwa oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (skierniewickie pole doświadczalne SGGW). Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka (ISK) w Skierniewicach – były polski ośrodek naukowy prowadzący badania w zakresie sadownictwa, pszczelarstwa i roślin ozdobnych. Ponadto były tu prowadzone także prace wdrożeniowe i upowszechnieniowe. Placówka została utworzona w roku 1951 jako Instytut Sadownictwa z inicjatywy profesora Szczepana Pieniążka na mocy uchwały Prezydium Rządu z dnia 23 stycznia 1951 roku. W roku 1978 w związku z rozszerzeniem działalności zmieniono nazwę na Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, a w 2009 r. dodano do nazwy imię i nazwisko jego założyciela.
  Instytut podlegał Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach został utworzony 1 września 1964 roku na bazie działającego w Skierniewicach od 1957 roku Zakładu Warzywnictwa Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG). O powstaniu Instytutu Warzywnictwa zdecydowała uchwała Rady Ministrów z 13 lipca 1964 roku.

  Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych - stowarzyszenie naukowe skupiające osoby zawodowo lub tylko amatorsko związane z ogrodnictwem. Celem towarzystwa jest rozwijanie społecznej, naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej aktywności członków we wszystkich dziedzinach nauk ogrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sadownictwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa, hodowli roślin, terenów zieleni i pszczelnictwa. Leon Bornus ps. Hieronim Barcicki, Boryna, Klucznik - (ur. 30 czerwca 1912 w Rożdżałowie, zm. 26 września 2010 w Puławach) – profesor doktor habilitowany, polski wojskowy, pułkownik, komendant obwodu Chełm Okręgu Lublin Batalionów Chłopskich oraz obwodu Chełm Okręgu Lublin Armii Krajowej, pszczelarz, wieloletni kierownik puławskiego Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka.

  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Instytut Kościuszki – niezależny, pozarządowy instytut naukowo-badawczy – think tank – o charakterze non profit, założony w 2000 r. w Krakowie. Misją Instytut Kościuszki jest kreowanie nowych idei dla Polski i Europy, promocja rozwiązań budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Instytut prowadzi projekty naukowe, opracowuje ekspertyzy, rekomendacje programowe dla polskich i europejskich instytucji, organizuje konferencje, seminaria oraz szkolenia, a także prowadzi działalność wydawniczą (raporty i briefy programowe). Celem działalności naukowej Instytutu jest tworzenie podstaw dla reform legislacyjnych oraz tworzenie merytorycznego wsparcia dla bieżącej działalności osób podejmujących strategiczne decyzje [1].

  Moskiewski Instytut Badań Mózgu W. I. Lenina (ros. Институт Мозга) powstał decyzją Rady Komisarzy Ludowych 13 listopada 1928 roku. Instytut istnieje do dziś, od 1950 roku jako instytut Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych. Status instytutu definiował go jako "instytut badań naukowych [...] ze wszystkimi prawami i przywilejami najwyższych naukowych instytucji Związku Radzieckiego". Pierwszym dyrektorem Instytutu został niemiecki neurobiolog Oskar Vogt. Obecnie nosi nazwę Instytut Mózgu Ludzkiego Rosyjskiej Akademii Nauk.
  Wojskowy Instytut Prawniczy - instytut utworzony w 1961. W 1970 przekształcony w Zakład Prawa Wojennego i Wojskowego Instytutu Badań Społecznych Wojskowej Akademii Politycznej. Instytut działalność naukowo-badawczą w zakresie prawa wojskowego. Organizował pomoc naukową w szkoleniu oficerów wojskowej służby sprawiedliwości, m.in. w formie seminariów doktoranckich w ramach współpracy z wydziałami prawa niektórych uniwersytetów oraz poprzez popularyzację i nauczanie prawa w wojsku. WIP współpracował z niektórymi placówkami naukowymi w kraju i za granicą. Siedziba instytutu znajdowała sie przy ul. Stefana Banacha 2 w Warszawie.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Pomologia (z łac. pomum – owoc) – dział sadownictwa; nauka o budowie, pochodzeniu i pokrewieństwie, funkcjonowaniu oraz właściwościach użytkowych odmian drzew i krzewów owocowych. Klasyfikacje pomologiczne oparte są przeważnie na morfologii owoców.

  Witold Lenkiewicz (ur. 2 września 1919 w Sokołowie Podlaskim, zm. 19 marca 2008) – polski publicysta, specjalista w zakresie ogrodnictwa, długoletni pracownik Najwyższej Izby Kontroli, Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach i Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, rzeczoznawca Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów Ogrodnictwa (SITO), członek Polskiego Stronnictw Ludowego. Był współpracownikiem między innymi „Działkowca”, „Społemowca Warszawskiego”, „Metalowca” i „Słownika Biograficznego Techników Polskich” (od początku wydawania reprezentował SITO w radzie programowej słownika). Autor podręczników szkolnych. Instytut Sztuki Wyspa (IS Wyspa) – założony w 2004 roku i prowadzony przez Fundację Wyspa Progress w Gdańsku, ulokowany na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej. Instytut Sztuki Wyspa jest pierwszą w Polsce niekomercyjną instytucją o międzynarodowym profilu zajmującą się zagadnieniami współczesnej kultury artystycznej prowadzoną przez organizację pozarządową. Działalność Instytutu opiera się na organizowaniu wystaw, warsztatów, konferencji, festiwali, a także publikacjach. W 2007 w Instytucie, pod nazwą Wyspa & Revolver otwarto klubo-księgarnię wydawnictw poświęconych sztuce współczesnej.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Instytut Prymasa Wyszyńskiego, dawniej (do końca 2005) Instytut Świecki Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła. Jeden z najbardziej znanych instytutów świeckich w Polsce. Założony w 1942 roku przez Marię Okońską i Stefana Wyszyńskiego późniejszego prymasa Polski. Charyzmatem instytutu jest maryjność eklezjalna. Instytut od początku swojej działalności jest związany z sanktuarium na Jasnej Górze, które uważa za najważniejsze miejsce swojego apostolstwa. Dziełem instytutu jest Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego powołany do zabezpieczenia i upowszechniania dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia oraz Dom Pamięci Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie. Instytut prowadzi także m.in. Sekretariat Misyjny Jeevodaya.

  Korzeniak szkodliwy (Pratylenchus penetrans) – gatunek nicienia z rodziny Pratylenchidae. Uszkadzają dorosłe, larwy oraz nimfy. Szkodnik upraw sadowniczych, ogrodniczych i ozdobnych. Żeruje na korzeniach. Powoduje nekrotyczne plamy, później czernienie. System korzeniowy ulega znacznej redukcji. Jaja składane są do gleby. Do 5 pokoleń w ciągu roku. Wnikają przez korzenie.

  Dodano: 13.03.2012. 07:04  


  Najnowsze