• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Karpatach orły przednie rozpoczęły tokowanie

  06.12.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Karpatach orły przednie rozpoczęły tokowanie i wykonywanie lotów godowych. Jesienią okres godowy rozpoczynają niektóre gatunki ptaków, które do lęgów przystępują bardzo wczesna wiosną. Oprócz orłów są to m.in. kruki i myszołowy.


  Jesienne tokowanie uzależnione jest od sprzyjającej pogody.

  "Orły, wykorzystując bardzo ciepłe dni tegorocznej późnej jesieni, rozpoczęły tokowanie. Wykonują loty godowe, przynoszą świeże gałęzie do gniazd. Jeśli w tym roku będzie także łagodna zima, to należy się spodziewać nieco wcześniejszego składania jaj" - powiedział Marian Stój z Komitetu Ochrony Orłów.

  Jednocześnie zastrzegł, że "jesienne zaloty przerwie nagłe ochłodzenie i tokowanie rozpocznie się znowu w połowie lutego".

  Orły przednie rozpoczynają lęgi zazwyczaj w drugiej połowie marca. "Podczas cieplejszych zim zdarzają się jednak odstępstwa i niektóre pary wysiadywanie rozpoczynają już w pierwszej dekadzie marca" - wyjaśnił.

  Jesienne loty godowe u orłów przednich nie zdarzają się każdego roku. "Zawsze jest to uzależnione od dobrej pogody. Jeśli mamy chłodną i deszczową lub śnieżną jesień, to tokowanie rozpoczyna się dopiero w lutym" - zauważył ornitolog.

  Orzeł przedni należy do ptaków rzadko występujących w naszym kraju. W ocenie Komitetu Ochrony Orłów, w Polsce gniazduje ok. 35 par; 30 z nich zamieszkuje Karpaty, pozostałe można spotkać na Mazurach i na Wybrzeżu.

  Orzeł przedni ma 80 cm długości, a rozpiętość jego skrzydeł przekracza dwa metry. Jest drapieżnikiem, jego pożywienie stanowią m.in. zające, świstaki, kuny, młode sarny, koty domowe. Gniazdo zakłada w górnej części korony wysokopiennych drzew lub na skałach.

  PAP - Nauka w Polsce

  kyc/ hes/ bsz
  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Okres godowy – u zwierząt jest to najbardziej korzystny okres, zazwyczaj w porze obfitości pokarmu i wody, w którym zwierzęta te łączą się w pary i przystępują do rozrodu. Jest on różny u różnych gatunków. Występowanie okresów godowych można uzasadnić ewolucyjnym przystosowaniem do występujących w naturze pór roku i mniejszych szans przeżycia młodych zimą niż latem. Sezon lęgowy – okres, w którym ptaki tokują i przystępują do lęgu. Zwykle trwa on od kwietnia do czerwca, jednak u różnych gatunków może rozpocząć się wcześniej lub potrwać dłużej. W czasie tego okresu ptaki są narażone na ataki różnego rodzaju drapieżników i między innymi z tego powodu są dla nich budowane specjalne budki lęgowe. Ptaki często podejmują dalekie wędrówki, by przystąpić do sezonu lęgowego w wybranym wcześniej stanowisku lęgowym. Zagrożeniem dla tych stanowisk jest m.in. człowiek, który często niszczy je z różnych przyczyn. Z tego powodu niektóre gatunki ptaków osiągające dojrzałość płciową dopiero w 7 roku życia (lub nawet później), bądź składające tylko jedno jajo w sezonie lęgowym, a niekiedy przystępujące do lęgów raz na kilka lat – zagrożone są wyginięciem. Hurtnica zwyczajna (zwana również hurtnicą czarną) (Lasius niger) - często spotykana mrówka europejska stanowiąca myrmekofaunę miast (mrówkę tę można spotkać na chodnikach). Królowa osiąga wielkość do 9 mm. Robotnice wielkości około 4 mm. Loty godowe (rójka) odbywa się od czerwca do sierpnia. Podczas pierwszej rójki można zauważyć na ścieżkach wiele królowych tego gatunku z odrzuconymi po locie godowym skrzydłami szukających miejsca do założenia kolonii. Hurtnica zwyczajna zakłada gniazdo w sposób klasztorny składając larwy i wychowując pierwsze mrówki bez konieczności pożywiania się poza gniazdem.

  Park Narodowy Retezat – park narodowy położony w południowo-zachodniej Rumunii, w Karpatach Południowych. Obszar objęty został ochroną jako park narodowy w 1935, ale tradycje ochrony sięgają roku 1840. Zajmuje powierzchnię 11.466 ha. Obejmuje najwyższe partie wysokogórskiego masywu Retezat, z kulminacją Peleaga (2509 m n.p.m.). Znajdują się tu liczne szczyty o wysokości powyżej 2000 m n.p.m. Na obszarze parku występują ślady działalności lodowców – cyrki, moreny i jeziora (m.in. Bucura, Zanoaga). W obszarze chronione sa naturalne lasy bukowe i mieszane lasy bukowo-jodłowo-świerkowe. Na wyższych wysokościach rozpościerają się piętra kosodrzewiny i najrozleglejszych w Rumunii borów z limbą. Występuje tu ok. 1200 gatunków roślin, w tym szczególnie zróżnicowane jastrzębce. Chroniona jest tu także specyficzna dla obszarów górskich fauna z takimi gatunkami jak: niedźwiedzie brunatne, kozice, rysie, z ptaków występują tu m.in. orzeł przedni i sęp płowy. Drop indyjski (Ardeotis nigriceps) – gatunek dużego ptaka z rodziny dropi (Otididae). Bardzo skryty oraz ostrożny, często jednak zabijany jest z samochodu. Samiec – masywny, o długości ciała 125 cm i masie ciała do 18 kg, bardzo szybko biega i równie dobrze lata. Spotkać go można w małych grupach, sezonowo koczujących w poszukiwaniu odpowiednich terenów trawiastych; tworzenie niewielkich rezerwatów jest więc częściową ochroną przed odłowami tych ptaków. W sezonie lęgowym, zależnie od pogody, składa tylko 1 jajo. Jest gatunkiem krytycznie zagrożonym z powodu polowań, fragmentacji populacji i zmniejszającego się areału odpowiednich siedlisk. Czynniki te spowodowały spadek liczebności do około 250 sztuk.

  Park Narodowy Gran Paradiso – park narodowy położony wśród pasm górskich północno-zachodnich Włoch, wraz ze szczytem Gran Paradiso, graniczący z francuskim Parkiem Narodowym Vanoise. Jego widowiskową scenerię tworzą góry (najwyższy szczyt 4061 m n.p.m.), lodowce oraz lasy pełne srebrzystych jodeł, sosen i modrzewi. W czerwcu na wysoko położonych łąkach zakwitają szarotki, fiołki, skalnice, dzwonki i rozchodniki, tworząc wielobarwny dywan przyciągający różne motyle. Widoczna jest również Arnika górska i różanecznik. Dzikie koziorożce alpejskie i kozice występują tu w tak ogromnych ilościach, że ich populacje trzeba sztucznie kontrolować. Wśród mniejszych ssaków zamieszkujących park znajdują się zające, lisy, borsuki, wydry, gronostaje, kuny, świstaki i łasice. Żyją tu również liczne gatunki ptaków, w tym orły przednie, dzięcioły, zięby alpejskie, pardwy i białe głuszce. Skrzydło – parzysty narząd umożliwiający zwierzętom latanie. Występuje u wielu owadów oraz u niektórych kręgowców (większość ptaków, niektóre ssaki i niektóre wymarłe, latające gady). U owadów występuje 1 lub 2 pary (przednie i tylne), u pozostałych zwierząt – 1 para skrzydeł.

  Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju. Mieczysław Fogg, właściwie Mieczysław Fogiel (ur. 30 maja 1901 w Warszawie, zm. 3 września 1990 w Warszawie) – polski piosenkarz śpiewający barytonem lirycznym, którego kariera artystyczna rozpoczęła się w okresie międzywojennym i trwała przez kilka dziesięcioleci po zakończeniu II wojny światowej. Jego najbardziej znane utwory to: Tango milonga, To ostatnia niedziela, Jesienne róże, Pierwszy siwy włos, Mały biały domek, Już nigdy.

  Karencja – okres obowiązywania umowy ubezpieczenia, w czasie którego ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona lub jeszcze w ogóle się nie rozpoczęła. W pierwszej z tych sytuacji zakład ubezpieczeń może pobierać składkę za okres karencji wyłącznie proporcjonalnie do zapewnianej ochrony, a w drugiej – w ogóle.

  I liga polska w piłce nożnej (1962): Tzw. rozgrywki przejściowe. Trwały tylko pół roku (wiosna 1962) z powodu przejścia z systemu wiosna-jesień na system jesień-wiosna. Na jesieni 1962 rozpoczęły się już rozgrywki następnego sezonu 1962/1963.

  Krakower See (pol. Jezioro Krakowskie) – jezioro w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock. Wyraźnie zaznaczone przewężenie dzieli jezioro na część górną (Obersee) i dolną (Untersee). Krajobraz wokół silnie rozczłonkowanego Untersee jest płaski. Część ta znajduje się w obszarze chronionym Krakower Seenlandschaft. Nad jej zachodnim brzegiem leży miasto Krakow am See, od którego całe jezioro bierze swoją nazwę. Usiana wyspami (z których największa to Großwerder) część górna jeziora otoczona jest wzgórzami i stanowi część parku przyrody Nossentiner/Schwinzer Heide. Od 31 lipca 1978 roku 870-hektarowy jego obszar jest obszarem chronionym na mocy Konwencji Ramsarskiej. Jest to siedlisko największej w północno-wschodnich Niemczech kolonii lęgowej rybitwy rzecznej (ok. 200 par lęgowych). Jest to również obszar specjalnej ochrony ptaków systemu Natura 2000.

  Dodano: 06.12.2011. 00:04  


  Najnowsze