• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Przemyślu ratują postrzelone bociany

  05.08.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Cztery postrzelone bociany trafiły w ostatnich dniach na leczenie do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu (Podkarpackie) - poinformował lekarz weterynarii Radosław Fedaczyński.


  "Bociany zostały ranione śrutem z broni pneumatycznej. Przywieziono je do nas z różnych miejscowości regionu. Ich stan był ciężki, niektóre miały m.in. połamane skrzydła. W każdym przypadku musieliśmy przeprowadzić skomplikowaną, kilkugodzinne operacje" - powiedział Fedaczyński.

  Wszystkie postrzelone bociany są osobnikami młodymi, które nie uciekają przed człowiekiem. "Trwa rehabilitacja poszkodowanych bocianów. Mamy nadzieję, że zakończy się dla nich pomyślnie" - podkreślił lekarz weterynarii z przemyskiej placówki.

  Jego zdaniem, przypadki strzelania do bocianów w naszym kraju zdarzają się bardzo rzadko. "Nigdy nie mieliśmy aż tylu tak drastycznych postrzeleń tych ptaków" - zaznaczył.

  Przemyski ośrodek działa od dwudziestu lat. Są tam leczone ptaki i zwierzęta głównie z Podkarpacia, choć bywa, że również z sąsiednich województw.

  PAP - Nauka w Polsce

  kyc/ ls/ tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ośrodek rehabilitacji zwierząt – placówka przeznaczona do leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko występujących, które wymagają okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Z zasady w ośrodkach tych nie przetrzymuje się zwierząt, które w opinii lekarza weterynarii nie będą nigdy zdolne do życia na wolności. Osobniki takie poddaje się eutanazji, co może stanowić konflikt między gatunkową ochroną zwierząt i humanitarną ochroną zwierząt. Wojewódzki lekarz weterynarii – kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. Stoi na czele wojewódzkiego inspektoratu weterynarii. Rozpatruje odwołania od decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wykonuje polecenia, które wydaje Główny Lekarz Weterynarii stojący na czele Inspekcji Weterynaryjnej. Graniczny Lekarz Weterynarii - kieruje Granicznym Inspektoratem Weterynarii, jest organem Inspekcji Weterynaryjnej odpowiedzialnym za przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz wprowadzanych na terytorium UE z państw trzecich. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo epizootyczne oraz zdrowie konsumentów na terenie UE. Dokonuje weryfikacji zgodności towarów wprowadzanych z państw nie będących członkami Unii Europejskiej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego z obowiązującym prawem żywnościowym, paszowym oraz prawem w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Wykonuje polecenia, które wydaje Główny Lekarz Weterynarii stojący na czele Inspekcji Weterynaryjnej.

  Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii – spis zasad etycznych i norm moralnych, jakimi powinien kierować się każdy czynnie wykonujący swój zawód lekarz weterynarii, uchwalony przez Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zbigniew Nozdryn-Płotnicki – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność anatomia patologiczna zwierząt, tytuł profesorski otrzymał 18 października 2002.

  Powiatowy lekarz weterynarii – kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej. Podlega wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, stoi na czele powiatowego inspektoratu weterynarii i realizuje swoje zadania z pomocą: Philippe Étienne Lafosse (1740-1820) - francuski lekarz weterynarii. Autor prac dotyczących leczenia chorób zwierząt hodowlanych, między innymi nosacizny u koni.

  Łeonid Stepanowicz Stadnyk (ukr. Леонід Степанович Стадник) (ur. w 1971 roku w obwodzie żytomierskim) – ukraiński lekarz weterynarii będący najwyższym żyjącym człowiekiem na świecie. Mierzy 2,59 m i waży około 200 kg (stan na marzec 2008). Chociaż jest najwyższym człowiekiem na świecie, nie jest najwyższym człowiekiem wedle Księgi Guinnessa. W 2008 roku były przeprowadzane badania mające potwierdzić wzrost Stadnika, na które zainteresowany się nie zgodził, czym utracił tytuł w Księdze Guinnessa. Najwyższym człowiekiem według księgi Guinessa jest Turek Sultan Kösen, który mierzy 2,47 metra. Inspekcja Weterynaryjna (IW) – państwowa instytucja kontrolno-nadzorcza. Na jej czele stoi Główny Lekarz Weterynarii będący centralnym organem administracji rządowej.

  Choroby królików: Króliki są zwierzętami nieodpornymi na choroby. Dlatego istotne jest bardziej zapobieganie niż leczenie, które jest przeważnie trudne i nieopłacalne. Zwierzę podejrzane o chorobę najlepiej izolować i zdecydować o jego dalszym losie. Na fermach królików na ogół nie stosuje się leczenia. Tylko w przypadku bardzo cennych sztuk można podjąć leczenie pod nadzorem weterynarza. W razie jakichś dolegliwości królika zaleca się kontakt z lekarzem weterynarii (patrz: Zastrzeżenia dotyczące pojęć medycznych).

  Włodzimierz Kulczycki, herbu Sas, ukr. Володимир Кульчицький (ur. 27 marca 1862 w Przemyślu, zm. 10 maja 1936 w Lwowie) – polski lekarz weterynarii, zoolog, anatom zwierząt, kolekcjoner kobierców wschodnich, profesor Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.

  Piotr Silmanowicz – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność chirurgia, prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt na tymże wydziale. Tadeusz Kazimierz Żuliński (ur. 2 kwietnia 1910 w Rzeszowie, zm. 11 marca 1967 w Lublinie) – polski lekarz weterynarii, specjalista anatomii patologicznej zwierząt.

  Jednolite studia magisterskie – studia zawodowe realizowane w szkole wyższej, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego (np. lekarz, lekarz dentysta lub lekarz weterynarii).

  Dodano: 05.08.2011. 00:11  


  Najnowsze