• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Tatrach budzą się niedźwiedzie

  23.03.2012. 11:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pierwsze w tym roku tropy niedźwiedzia, który obudził się z zimowego snu wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny, zobaczyli w Tatrach pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

  Specjalista od tatrzańskiej fauny Filip Zięba powiedział PAP, że niebawem zimową drzemkę zakończą kolejne niedźwiedzie.

  Tropy niedźwiedzia na śniegu widziano m.in. w rejonie Doliny Chochołowskiej.

  W ostatnich dniach w Tatrach ociepliło się. W górach temperatura powietrza w dzień jest już na ogół dodatnia, wciąż jednak leży sporo śniegu: nad Morskim Okiem około półtora metra, a na Polanie Chochołowskiej około 80 cm.

  Obecnie liczbę niedźwiedzi w polskiej części Karpat szacuje się na ok. 100 osobników. Głównymi ostojami tych drapieżników są Beskid Żywiecki, Tatry, Beskid Sądecki z Gorcami, Beskid Niski i Bieszczady.

  W całych Tatrach, zarówno w polskiej, jaki i słowackiej części gór, żyje 60-70 osobników. Przyrodnicy z TPN szacują, że w polskiej części Tatr bytuje około 15 tych drapieżników.

  Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od 1 do 3 młodych, które przez półtora roku pozostają pod opieką matki.

  PAP - Nauka w Polsce

  szb/ hes/  bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej – schronisko turystyczne położone na Polanie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich, nazywane w skrócie Schroniskiem Chochołowskim. Obiekt znajduje się na wysokości 1146 m n.p.m. i jest zarządzany przez PTTK. Jest główną bazą noclegową w rejonie Doliny Chochołowskiej. Bobrowiecki Żleb – jedno z wielu odgałęzień Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Jest to dolina opadająca spod Bobrowieckiej Przełęczy (1356 m n.p.m.) pomiędzy Grzesiem i Bobrowcem do Polany Chochołowskiej. Porośnięta jest lasem świerkowym. Spływa nią Bobrowiecki Potok będący jednym z dopływów Chochołowskiego Potoku. Ok. 1820 r. wykonano przez Bobrowiecki Żleb drogę, którą z Bobrowieckiej Przełęczy zwożono rudę żelaza wydobywaną w kopalni „Bobrowiec”. Obecnie odcinkiem tej drogi prowadzi szlak turystyczny. W zimie jest to jedna z tras na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego udostępnionych do uprawiania narciarstwa. Jasiorów Żleb – żleb opadający z Bobrowca w Tatrach Zachodnich. Opada spod głównego jego wierzchołka, początkowo w południowym kierunku, pomiędzy upłazem Małe Kopisko (po zachodniej stronie) i upłazem Wielkie Kopisko (po wschodniej stronie). W dolnej części lekko zakręca w południowo-wschodnim kierunku i uchodzi na Polanie Chochołowskiej pomiędzy kaplicą na Polanie Chochołowskiej a Schroniskiem Chochołowskim. Lawiny schodzą tylko w górnej jego części. U wylotu Jasiorowego Żlebu w zimie funkcjonuje przenośny wyciąg narciarski.

  Skorusi Żleb – żleb opadający z Bobrowca w Tatrach Zachodnich. Opada spod wschodniej jego grani, z tzw. Szerokiego Upłazu, do Polany Chochołowskiej, pomiędzy upłazem Wielkie Kopisko a Mnichami Chochołowskimi. W górnej części ma kilka żłobów schodzących spod wschodniej grani Bobrowca, również pomiędzy turniami Mnichów Chochołowskich. Uchodzi jednym korytem na Polanę Chochołowską, po wschodniej stronie kaplicy na Polanie Chochołowskiej. Zimą schodzą nim lawiny. Dolina Trzydniowiańska – jedno z wielu bocznych odgałęzień Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Jest to głęboko wcięta dolina pomiędzy dwoma grzbietami Trzydniowiańskiego Wierchu (1758 m n.p.m.): północnym grzbietem Kulawca, Małego i Wielkiego Kopieńca oraz północno-zachodnim zakończonym wzniesieniem zwanym Ropą. Obydwa te grzbiety opadają z Trzydniowiańskiego Wierchu do Doliny Chochołowskiej. Położona na wysokości ok. 1100–1500 m n.p.m. dolina nie była zlodowacona.

  Polana Jaworzyna lub polana Jaworzyna pod Furkaską – duża polana w Dolinie Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Położona jest na wysokości ok. 1250–1350 m n.p.m. na pochyłym grzbiecie Przysłopu odchodzącym od Parzątczaka we wschodnim kierunku. Grzbiet ten oddziela dolinę Głębowiec od Doliny Długiej. Na polanie Jaworzyna stały dawniej szałasy, polana była użytkowana, wchodziła w skład Hali Jaworzyna pod Furkaską, na której wypasano głównie bydło. Od nazwy hali pochodzi nazwa polany, często występująca w nazewnictwie tatrzańskim nazwa jaworzyna wskazuje, że dawniej musiały tutaj rosnąć jawory, obecnie jednak nie ma ich tutaj. Reglowe lasy w Tatrach to lasy wtórne, głównie świerkowe, przeobrażone w wyniku działalności człowieka. Z dna Doliny Chochołowskiej prowadzi przez polanę na Juraniową Przełęcz droga gruntowa. Dolinczański Żleb – żleb na wschodnich stokach Grzesia w polskich Tatrach Zachodnich. Spada łukiem w północno-wschodnim kierunku do Doliny Chochołowskiej, przed wylotem ostro zakręcając w południowo-wschodnim kierunku. Wylot znajduje się w odległości ok. 300 m od południowego skraju Polany Chochołowskiej, na wysokości ok. 1130 m. W górnej części żleb ma kilka odnóg, które podchodzą pod szczyt Grzesia i Łuczniańską Przełęcz. Dnem żlebu spływa Dolinczański Potok uchodzący do Chochołowskiego Potoku. W górnej części jest trawiasty, dołem zalesiony. Nazwa żlebu pochodzi prawdopodobnie od tego, że dawniej nazywany był Dolinką. Zimą schodzą nim lawiny. 28 grudnia 1964 r. pod zwałami śniegu zginęło tutaj dwóch taterników. Dolinczański Żleb i Łuczniańska Przełęcz były dawniej używane jako przejście z Doliny Chochołowskiej do Doliny Łatanej, chodzili tędy m.in. podhalańscy kosiarze do pracy zarobkowej na Słowacji.

  Klinowa Czuba – wzniesienie reglowe w Tatrach Zachodnich w otoczeniu Doliny Chochołowskiej. Od południowej strony Klinowa Czuba wznosi się nad Doliną Huciańską, w północnym kierunku tworzy grzbiet, który oddziela główny ciąg Doliny Chochołowskiej od jej odgałęzienia – Wielkiej Suchej Doliny. W dolną część tego grzbietu od strony Doliny Chochołowskiej wcina się jeszcze równoległy do niej Koziniecki Żleb. We wschodnim kierunku przełęcz Klinowe Siodło oddziela Klinową Czubę od Wierchu Kuca (1305 m). Jaworzyński Przysłop (1269 m) – reglowy szczyt w otoczeniu Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Znajduje się w zakończeniu grzbietu Przysłop, który rozdziela dwie boczne odnogi Doliny Chochołowskiej: Głębowiec i Dolinę Długą. Jaworzyński Przysłop jest całkowicie niemal zalesiony, ale na jego grzbiecie, na zachód od wierzchołka, rozpoczyna się polana Jaworzyna pod Furkaską, ciągnąca się aż pod stoki Parzątczaka. W zalesionych stokach Jaworzyńskiego Przysłopu znajdują się liczne wapienne skały. Do Doliny Długiej opada spod Jaworzyńskiego Przysłopu zalesiony żleb Wielki Ciemniak, zaś do Doliny Chochołowskiej dużo mniejszy żleb Mały Ciemniak z wylotem przy Niżniej Bramie Chochołowskiej. Wielkim Ciemniakiem spływa stały potok, Małym tylko okresowy.

  Wielki Kopieniec lub po prostu Kopieniec (1257 m) – reglowy szczyt w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Znajduje się na przedłużeniu grzbietu Kulawca odchodzącego od Trzydniowiańskiego Wierchu w północnym kierunku, w samym kącie Doliny Chochołowskiej i Doliny Starorobociańskiej. Jego stoki opadają do tych dolin oraz do żlebu Krowiniec (często nazywanego Krowim Żlebem), wciętego w północne stoki Trzydniowiańskiego Wierchu. Na południe od wierzchołka Wielkiego Kopieńca znajduje się przełączka zwana Kopieńcowym Przechodem (1205 m) oddzielająca go od wyżej położonego, ale mniej wybitnego Małego Kopieńca (1329 m).

  Czerwony Wierch – wzniesienie (1766 m n.p.m.) w bocznym, opadającym od wierzchołka do Doliny Chochołowskiej ramieniu Łopaty (1958 m) w Tatrach Zachodnich. Ramię to oddziela Dolinę Jarząbczą od Doliny Chochołowskiej Wyżniej. Szczyt i górna część zboczy Czerwonego Wierchu jest trawiasta i zarasta kosówką. Północne zbocza zwane Hotarzem porasta naturalny las. We wschodnich zboczach (od strony Doliny Jarząbczej) żleby: Skrajny, Pośredni i Mokrzyniec.

  Polana Chochołowska – polana w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Położona jest na wysokości 1090–1150 m n.p.m. Jest to największa polana w polskich Tatrach i jedna z największych w całych Tatrach. Dawniej była jednym z głównych ośrodków pasterstwa w Tatrach, wchodziła w skład Hali Chochołowskiej. Była koszona i wypasana, pasiono tutaj owce i bydło. W 1930 r. stało na niej 60 różnego rodzaju budynków; szałasów, szop, stodół z sianem. Służyły one nie tylko celom gospodarczym, ale były również bazą noclegową dla kłusowników, przemytników i taterników. Rzędy z dużych kamieni wyznaczały granice działek własnościowych. Jerzy Mieczysław Rytard pisał o tej polanie w 1923: „Rozległa hala z mnóstwem szałasów i szop, rozbrzmiewająca dzwoneczkami owiec i krów, otoczona potężnymi szczytami, piękna w owiewającym ją pastersko-górskim stroju.” Hala Chochołowska – dawna hala pasterska w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Składała się z Hali Chochołowskiej Wyżniej i Niżniej. Należały do niej polany: Chochołowska (dawniej nazywana Chochołowską Niżnią), Chochołowska Wyżnia i polany pod Bobrowiecką Przełęczą. Sięgała pod Grzesia, Długi Upłaz, Rakoń, Wołowiec, Bobrowiec i Mnichy Chochołowskie. Łączna jej powierzchnia wynosiła aż 524 ha, w tym pastwiska stanowiły 10 ha, wysokogórskie halizny 170 ha, resztę zaś kosówka, las, i nieużytki (piargi, gołoborza, skały). Dodatkowa powierzchnia służebności (tzw. serwituty) wynosiła 186,75 ha. W 1960 r. wypasano na niej 649 owiec (tzw. owce przeliczeniowe, gdyż oprócz owiec wypasano też bydło i kozy). Po przejęciu jej przez TPN zabroniono wypasu na tych polanach. Wskutek tego polany pod Bobrowiecką Przełęczą i Polana Chochołowska Wyżnia niemal całkowicie zarosły lasem. Obecnie utrzymał się jeszcze tzw. kulturowy wypas na Chochołowskiej Polanie. Jest więc nadzieja, że przynajmniej ta polana (chociaż i ona też częściowo zarosła lasem) pozostanie polaną.

  Mała Furkaska (1133 m n.p.m.) – reglowy szczyt nad Doliną Chochołowską w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w północnej grani Wołowca pomiędzy Koryciańską Czubą a Siwiańskimi Turniami. Przez szczyt Małej Furkaski przebiega granica polsko-słowacka. Południowe stoki opadają do polskiej doliny Małe Koryciska (odnoga Doliny Chochołowskiej), północne do słowackiej Doliny Cichej Orawskiej. Litworowy Żleb – boczne odgałęzienie Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Jest to wąska i stroma dolina, górą przechodząca w żleb. Opada spod Długiego Upłazu w północno-wschodnim kierunku. Jej dnem spływa niewielki Litworowy Potok uchodzący do Chochołowskiego Potoku.

  Kryta Polana – polana w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się na wysokości ok. 975-1000 m n.p.m., u wylotu Doliny Krytej (jedno z zachodnich odgałęzień Doliny Chochołowskiej), tuż po zachodniej stronie Chochołowskiego Potoku. Z drogi przez Dolinę Chochołowską jednak jest niewidoczna. Dawniej stał na niej szałas, a polana wchodziła w skład Hali Krytej. Długa Polana – polana w Dolinie Długiej (boczne odgałęzienie Doliny Chochołowskiej) w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się u wylotu tej doliny, za Chochołowskim Potokiem, po przeciwnej stronie polany Huciska. Od drogi prowadzącej przez Dolinę Chochołowską prowadzi do niej droga gruntowa przekraczająca Chochołowski Potok przy kamiennej figurce. Długa Polana nie jest jednak widoczna z polany Huciska ani z drogi przez Dolinę Chochołowską, gdyż znajduje się za wąskim pasem lasu. Jej obrzeżem płynie potok uchodzący do Chochołowskiego Potoku.

  Kryta Czuba (1246 m) – reglowy szczyt w otoczeniu Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich . Znajduje się w zakończeniu grzbietu odchodzącego we wschodnim kierunku od Furkaski poprzez Tyrałową Czubę. Grzbiet ten oddziela Dolinę Krytą od doliny Wielkie Koryciska. Obydwie są odnogami Doliny Chochołowskiej.

  Dodano: 23.03.2012. 11:19  


  Najnowsze