• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Ujściu Warty jesienny zlot dzikich gęsi

  07.10.2010. 00:06
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Parku Narodowym "Ujście Warty" rozpoczął się jesienny zlot dzikich gęsi. Ich liczba przekracza 55 tys. Ptaki przyleciały wcześnie, gdyż sprzyja im wysoki poziom wody i dostatek pożywienia - poinformował Łukasz Cieślik z PN "Ujście Warty". Dla tych ptaków zalane poldery i pola zapewniają bezpieczne schronienie i stanowią cenne żerowiska.

  "Przyroda rządzi się swoimi prawami. Tak więc niekorzystne dla nas - ludzi okoliczności stworzyły idealne warunki dla ptaków. Tegoroczne rozlewiska w Parku Narodowym, które obejmowały prawie całą powierzchnię południowej jego części, uczyniły je miejscem niezwykle korzystnym dla gęgawy oraz gęsi zbożowej" - powiedział PAP Cieślik.

  Te korzystne warunki sprawiły, że wczesną jesienią można zaobserwować na tym terenie dużą koncentrację dzikich gęsi. Wysoka woda sprawiła, że na okolicznych polach pozostało wiele płodów rolnych, których nie udało się zebrać. MMD

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ jra/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Siemiechów – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W skład tego sołectwa wchodzą także przysiółki: Kępina i Siemiechów-Kolonia. Siemiechów położony jest nad rzeką Wartą w malowniczej dolinie parku międzyrzecza Warty i Widawki. Sąsiaduje z Wielką Wsią, Brzykowem, Rychłocicami oraz z Jarocicami (po drugiej stronie Warty). Jego malownicze położenie sprawia, że latem gości on wielu działkowiczów. Park Narodowy Nairobi (ang. Nairobi National Park) – park narodowy na południowych obrzeżach miasta Nairobi – stolicy Kenii. Zajmuje powierzchnię 117,21 km², założono go w 1946 roku. Obszar parku zajmuje sawanna drzewiasta, w jego północnej części występują okresowe strumienie. Wybudowano tam tamy, które zatrzymują część wody także w porze suchej, co sprawia, że park jest ostoją dla wielu dzikich zwierząt. Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Dzukijski Park Narodowy (lit. Dzūkijos nacionalinis parkas) – leży w południowej części Litwy, przy granicy z Białorusią, ok. 20 km na północny wschód od miasta Druskieniki. Utworzony został w 1991 r. i zajmuje powierzchnię 585,19 km², co czyni go największym parkiem narodowym Litwy. Ponad 90% terenu Parku stanowią lasy, z przewagą lasów sosnowych, zamieszkiwanych przez 54 gatunków ssaków, ponad 150 gatunków ptaków, 38 gatunków ryb oraz kilkanaście gatunków gadów i płazów. Stosunkowo niewielka powierzchnia Parku (232 ha) zajmowana jest przez 48 jezior. Spis powszechny dzikich zajęcy – opowiadanie humorystyczne Georgiego Miszewa, wydane w 1970 r. w tomie opowiadań Esenen panair. Na podstawie opowiadania Eduard Zacharijew nakręcił w 1973 r. film, do którego Miszew napisał scenariusz (zob. Spis powszechny dzikich zajęcy).

  Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (ang. World Migratory Bird Day, WMBD) – święto obchodzone corocznie od 2006 na arenie międzynarodowej w 2. weekend maja, ustanowione przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (ang. African-Eurasian Waterbird Agreement, AEWA) i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (ang. Convention on Migratory Species, CMS). Park Narodowy „Ujście Warty” – najmłodszy z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony 1 lipca 2001 z połączenia rezerwatu Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty.

  Rezerwat przyrody "Winnica" - rezerwat stepowy na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, w pobliżu wsi Wielka Wieś B w gminie Widawa, powiecie łaskim, województwie łódzkim. Wiercica – rzeka dorzecza Warty na całej swej długości przepływająca przez województwo śląskie. Większa część jej wód uchodzi przez Nowy Kanał do Warty, a mniejsza biegnie starym korytem tj. Starą Wiercicą do Kanału Warty.

  Pożary w Yellowstone w 1988 roku – zespół pożarów lasów i zarośli w Parku Narodowym Yellowstone i jego okolicach (m.in. Parku Narodowym Grand Teton) latem 1988 roku. Największe tego typu zjawisko w tym regionie zanotowane w czasach historycznych – w ciągu 6 miesięcy ogień objął prawie 5 000 km², z czego w granicach parku narodowego około 3 212 km², czyli ponad ⅓ jego powierzchni.

  Norris Geyser Basin - kompleks termalny w Parku Narodowym Yellowstone, w stanie Wyoming, w Stanach Zjednoczonych, zlokalizowany 40 km na wschód od zachodniej bramy wjazdowej do parku. Na tereny znajdujące się w tym obszarze składają zarówno gejzery jak i geotermalne zbiorniki wodne. Skupisko utworów termicznych zawdzięcza swoją aktywność komorze magmowej znajdującej się pod całym obszarem parku, zwanej kalderą Yellowstone. Rozgrzana lawa podgrzewa wody gruntowe oraz zaskórne zebrane po roztopach śniegu lub po deszczach wypychając je następnie na powierzchnię ziemi pod dużym ciśnieniem. Na obszarze Norris Geyser Basin magma znajduje się wyjątkowo blisko powierzchni ziemi, co sprawia, że kompleks jest najgorętszym tworem na terenie parku. Wyjątkowość elementów termalnych Norris stanowi też fakt, że odczyn wody jest kwaśny w odróżnieniu od innych w Yellowstone. Cały kompleks podzielony jest na dwie części - Back Basin i Porcelain Basin, przez ich obszar biegnie strumień Tantalus Creek.

  Zwierzęta łowne, zwierzyna – gatunki dzikich ssaków i ptaków (ptactwa) żyjących w środowisku naturalnym, będących – zgodnie z obowiązującym prawem – przedmiotem pozyskiwania w drodze polowania lub odłowów dokonywanych przez człowieka. Pozyskiwanie zwierząt łownych jest jednym z elementów gospodarki łowieckiej. Zlodowacenie Warty (w polskiej stratygrafii do lat 80. XX w. określane jako: stadiał mazowiecko-podlaski, stadiał Warty; we współczesnych publikacjach anglojęzycznych: Warta Glaciation, Warthanian = Saalian II = Sozh = Moscovian) – najmłodsze ze lodowaceń środkowopolskich, o zasięgu mniejszym od zlodowacenia Odry. Datowane jest na okres od 215/210 do 130/125 tys. lat temu.

  Ptaszarnia – zamknięte pomieszczenie do hodowli dzikich ptaków, zwykle jako część ogrodu zoologicznego służąca do eksponowania gatunków żywego ptactwa. W skład ptaszarni wchodzą woliery i klatki. Ptaszarnie przeznaczone dla gatunków egzotycznych muszą być ogrzewane.

  Dodano: 07.10.2010. 00:06  


  Najnowsze