• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Ujściu Warty policzono żurawie i gęsi

  06.09.2010. 07:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Parku Narodowym "Ujście Warty" przeprowadzono pierwsze z jesiennych liczeń ptaków w tym roku. Naliczono ponad 1000 żurawi i ponad 7,5 tys. gęsi gęgawy - gatunków, dla których park jest ważnym przystankiem podczas ich wędrówek. "Liczebność żurawi w porównaniu z poprzednimi sezonami jest dosyć niska, co zapewne spowodowane jest wysokim poziomem wody na terenie zalewowym, gdzie zazwyczaj nocują" - powiedziała Marta Prange z PN "Ujście Warty".

  Liczenie będzie odbywać się systematycznie przez cały okres migracji jesiennej, zimowania, aż do zakończenia okresu migracji wiosennej (marzec). Przyrodnicy prowadzą je o świcie, kiedy ptaki wylatują z noclegowisk na żerowiska poza obszar parku.

  U progu jesieni na tym terenie gromadzą się także inne gatunki ptaków. W parku grupują się kilkutysięczne stada kaczek i łysek, również ptaki siewkowe, takie jak czajki, łączące się w stada ze szpakami. Często można zaobserwować koczujące czaple białe i siwe, coraz liczniejsze są ptaki drapieżne, takie jak bieliki, błotniaki stawowe i myszołowy. MMD

  PAP - Nauka w Polsce

  itm/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dzukijski Park Narodowy (lit. Dzūkijos nacionalinis parkas) – leży w południowej części Litwy, przy granicy z Białorusią, ok. 20 km na północny wschód od miasta Druskieniki. Utworzony został w 1991 r. i zajmuje powierzchnię 585,19 km², co czyni go największym parkiem narodowym Litwy. Ponad 90% terenu Parku stanowią lasy, z przewagą lasów sosnowych, zamieszkiwanych przez 54 gatunków ssaków, ponad 150 gatunków ptaków, 38 gatunków ryb oraz kilkanaście gatunków gadów i płazów. Stosunkowo niewielka powierzchnia Parku (232 ha) zajmowana jest przez 48 jezior. Szpaki, szpakowate (Sturnidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca ponad sto dwadzieścia gatunków. Są to małe lub średnie ptaki, w większości owadożerne, niektóre żywią się również owocami. Wiele gatunków żyje na otwartych przestrzeniach i tworzy duże stada. Koronniki, żurawie koroniaste (Balearicinae) – podrodzina ptaków z rodziny żurawi (Gruidae). Zamieszkują Afrykę na południe od Sahary. Najbardziej charakterystyczną cechą jest imponująca korona z piór na głowie. W przeciwieństwie do innych ptaków z rodziny żurawiowatych, koronniki siadają na drzewach, budują tam też gniazda.

  Gniazdowanie kooperatywne – jest to takie gniazdowanie u ptaków, podczas którego osobniki inne niż rodzice pomagają opiekować się pisklętami. Co najmniej 300 gatunków ptaków odchowuje młode w ten sposób. Badania wykazały, że jest ono najbardziej rozpowszechnione wśród wróblowych. Ptaki koczujące – ptaki, które poza okresem lęgowym nie odbywają regularnych wędrówek, ale poruszają się w okolicy. Charakterystyczne jest to dla ptaków zamieszkujących pustynie, tajgę i tereny trawiaste.

  Szponiaste, jastrzębiowe, drapieżne, dzienne ptaki drapieżne (Acciptriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki drapieżne prowadzące dzienny tryb życia, zamieszkujące cały świat. Wiele gatunków jest kosmopolitycznych. Szponiaste nie są spokrewnione z sowami, lecz tworzą wyraźnie odrębną grupę drapieżników i najbliżej spokrewnione są z blaszkodziobymi i grzebiącymi. Na świecie żyje ok. 290 gatunków ptaków szponiastych, z czego większość (ok. 220) występuje w tropikach. W Europie obserwuje się 38 gatunków lęgowych. Do ptaków szponiastych nie zalicza się sów, mimo że pazury sów (zwłaszcza dużych) są nazywane szponami. Sowy (Strigiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki drapieżne, które przystosowały się do polowania nocą i o zmroku, choć niektóre gatunki powróciły do dziennego trybu życia. Zamieszkują cały świat, prowadząc zasadniczo osiadły tryb życia, lecz niektóre północne populacje koczują lub stały się wędrowne.

  Dodano: 06.09.2010. 07:47  


  Najnowsze