• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warmińsko-mazurskie/Ratowanie 300-letniego drzewa - rokowania pomyślne

  12.09.2011. 14:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Leśnicy z nadleśnictwa Wipsowo, którzy kilka tygodni temu ratowali najstarszy cis na Warmii i Mazurach, są pełni optymizmu. Drzewo, które zostało powalone przez wichurę, postawione do pionu miesiąc temu, ma nadal zielone igły.


  Poinformował o tym PAP rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak.

  Trzystuletnie drzewo przewróciło się pod koniec lipca, podczas nawałnicy, która spowodowała znaczne straty w olsztyńskich lasach. Po kilku dniach od wichury leśnicy ratowali cis i przez dwie godziny stawiali drzewo do pozycji pionowej.

  "Po kilku tygodniach od akcji ratowniczej można powiedzieć, że igły nie zżółkły a cis nadal stoi. Jesteśmy umiarkowanymi optymistami. O tym, czy drzewo przeżyje, będzie wiadomo na wiosnę" - podkreślił Pietrzak.

  Nawałnica, która przeszła wówczas przez Warmię i Mazury, spowodowała na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie szkody szacowane na 200 tys. metrów sześciennych.

  Dojazd ciężkich maszyn do powalonego pomnika przyrody był możliwy dopiero po oczyszczeniu drogi z wiatrołomów. A to zajęło kilka dni. Do akcji postawienia mierzącego 17 metrów drzewa użyto specjalnej ciężkiej maszyny, której ramię przymocowano do pnia cisa i podnoszono w ten sposób powalone drzewo do góry. Potem w akcji użyto lżejszej maszyny, przy pomocy której udało się podłożyć pod drzewo przygotowaną wcześniej podporę.

  Trzystuletni cis został też dodatkowo ustabilizowany linami. Jak oceniają specjaliści, są duże szanse, że drzewo przeżyje, ponieważ połowa systemu korzeniowego po przewróceniu się drzewa nie została uszkodzona i cały czas tkwiła w ziemi.

  PAP - Nauka w Polsce

  ali/ woj/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Drzewo hash, H-drzewo (ang. Hash Trees) – w kryptografii i informatyce drzewo hash lub drzewo merkle – rodzaj struktury danych, która zawiera drzewo z informacjami zbiorczymi na temat większego fragmentu danych. Hash drzewa są kombinacją hash list i hash łańcuchów, które z kolei są przedłużeniem haszowania. Hash drzewa, w których podstawową funkcją skrótu jest Tiger, są często nazywane drzewami Tiger. Nadleśnictwo Dwukoły - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Dąb Władek z Zagrzęby – dąb szypułkowy rosnący w Karczmiskach w województwie lubelskim. Wiek drzewa ocenia się na ponad 670 lat. Posiada status pomnika przyrody. Jego obwód wynosi 825 cm, a wysokość to 32 m. Drzewo poważnie ucierpiało podczas burzy, która przeszła w nocy z 15 na 16 sierpnia 2010. Złamały się między innymi główne konary. 18 sierpnia 2010 poinformowano, iż z powodu poważnych uszkodzeń drzewo musi zostać wycięte.

  Drzewo trie (wym. traj; od ang. retrieval, czyli odczyt) — drzewo poszukiwań przechowujące w węzłach fragmenty kluczy ("zwykłe" drzewa poszukiwań - np. BST, AVL - przechowują w węzłach całe klucze). To pozwala przyspieszyć wyszukiwanie, gdy koszt porównania całego klucza jest duży. Pierśnica – miara stosowana w opisie drzew uzyskiwana w wyniku pomiaru drzewa na wysokości 1,3 metra nad poziomem gruntu (czyli na wysokości klatki piersiowej przeciętnego dorosłego człowieka – stąd nazwa). W naukach leśnych i dendrometrii pomiar dotyczy średnicy pnia i dostarcza jednego z głównych parametrów (obok wysokości pnia) służących do określania miąższości drzewa. W praktyce leśnej, pierśnica służy również do określania wyrażonego w m³ zapasu masy drzew na jednostce powierzchni. W ochronie przyrody w pierśnicy mierzy się zwykle obwód pnia (tzw. obwód pierśnicowy), który należy do podstawowych kryteriów kwalifikujących drzewa do ochrony w formie pomników przyrody.

  Drzewo nasienne, drzewo doborowe - drzewo rodzimego pochodzenia, wyróżniające się w drzewostanie nasiennym najkorzystniejszymi cechami hodowlanymi: gonną budową prostego, oczyszczonego pnia, dobrze ulistnioną i długą korony, dużą zdrowotnością, stosunkowo szybkim przyrostem, o pełnej zdolności do kwitnienia i obradzania nasion. Dwukoły – niewielka miejscowość w gminie Iłowo-Osada posadowiona wśród lasów, obecnie siedziba Nadleśnictwa Dwukoły należącego do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

  Żywica – substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych. Znajduje się w specjalnych przestrzeniach międzykomórkowych, lub przewodach żywicznych, i wytwarzana jest przez otaczające je komórki wydzielnicze (żywicorodne). U sosny przewody żywiczne są liczne, długie, biegną wzdłuż pnia i konarów, ponadto połączone są przewodami poprzecznymi, wskutek czego z miejsca uszkodzonego wypływają duże ilości żywicy przez długi czas. Żywica służy do zabezpieczania miejsc będących ranami drzewa. Barwa żywicy zależna jest od gatunku drzewa, z którego została pozyskana (od białej, przezroczystej do szarej). Tablice miąższości drzew stojących stanowią zbiór liczb, przedstawiający przeciętną miąższość drzewa w zależności od niektórych jego wymiarów. Najczęściej wymiarami tymi są pierśnica i wysokość drzewa.

  Drzewo RST: Drzewo poszukiwań pozycyjnych. Rozgałęzienia są dokonywane nie przez wartości elementów (drzewo BST, AVL), ale na podstawie wartości kolejnego bitu wyszukiwanego słowa v. Na pierwszym poziomie drzewa decydujące znaczenie ma pierwszy bit vmaxh, tzn. elementy ze zbioru S z bitem 0 na pierwszej pozycji trafią do lewego poddrzewa, a elementy z bitem 1 do prawego. Na drugim poziomie decydujące znaczenie ma drugi bit, itd.

  Drzewo składniowe, drzewo AST (ang. syntax tree) czyli drzewo składni abstrakcyjnej (ang. abstract syntax tree) - drzewo etykietowane, wynik przeprowadzenia analizy składniowej zdania (słowa) zgodnie z pewną gramatyką. Każdy węzeł wewnętrzny tego drzewa reprezentują pewną konstrukcję języka, a jego synowie znaczące składowe tej konstrukcji.

  Fagraea berteroana – gatunek niewielkiego, rozłożystego drzewa lub dużego krzewu z rodziny goryczkowatych. Rośnie na obszarach podzwrotnikowych, gdzie temperatury są większe niż 10 °C. Drzewo to ma kanciaste gałęzie, tępe liście i pachnące kwiaty o rurkowatej koronie, w kolorze od bieli do kremowego. Nazwa drzewa, po hawajsku, znaczy "kwiat dziesięciu centów", ponieważ za tą cenę kiedyś go sprzedawano. Kłoda – pień drzewa, w którym nie da się wyróżnić jednej, prostej osi morfologicznej przebiegającej przez środek pnia (rdzeń pnia). Kłodę wytwarzają drzewa liściaste z wyjątkiem olszy.

  Dodano: 12.09.2011. 14:47  


  Najnowsze