• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warszawskie obchody Światowego Dnia Mokradeł

  02.02.2011. 12:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł. 40 lat temu w irańskim mieście Ramsar podpisano międzynarodową konwencję o ochronie i utrzymaniu w niezmienionej postaci terenów podmokłych. Z tej okazji Centrum Ochrony Mokradeł (stowarzyszenie przyrodników powstałe na Mazowszu w 2001 roku) oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego organizują 6 lutego warszawskie obchody Światowego Dnia Mokradeł.

  Podczas kilkugodzinnej sesji złożonej z wykładów i dyskusji będą omawiane m.in. założenia i cele Konwencji Ramsarskiej oraz efekty wdrażania jej postanowień w Polsce. Zaplanowano także wystąpienia poświęcone m.in. lasom bagiennym Polski, renaturyzacji mokradeł w Kampinoskim Parku Narodowym, inwentaryzacji mokradeł i muraw Mazowsza, ochronie torfowisk i żyjących na nich zagrożonych gatunków roślin.

  Wykładowcami będą naukowcy z Wydziału Biologii UW, Zakładu Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW, Instytutu Technologiczno -Przyrodniczego, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz organizacji ekologicznych działających na rzecz ochrony mokradeł.

  Początek sesji o godz. 12.00. Szczegółowy program spotkania na stronie: www.biol.uw.edu.pl

  Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa fotograficzna prac studentów z Koła Fotografii Przyrodniczej Wydziału Biologii UW.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Światowy Dzień Mokradeł, również: Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Światowy Dzień Terenów Podmokłych, Międzynarodowy Dzień Mokradeł, ang. World Wetland Day – święto obchodzone 2 lutego. Data upamiętnia podpisania konwencji ramsarskiej 2 lutego 1971 roku. Obchodzone jest od 1997 roku. Czasami dodatkowo organizowane są obchody Światowego Tygodnia Mokradeł.

  Konwencja ramsarska (ang. Ramsar Convention on Wetlands) – potoczna nazwa układu międzynarodowego dotyczącego ochrony przyrody, który został podpisany 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar nad brzegiem Morza Kaspijskiego. Konwencja weszła w życie 21 grudnia 1975 roku. Pełna nazwa tego aktu prawnego brzmi: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. 2 lutego, w kolejne rocznice podpisania konwencji, obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł.

  Konwencja ramsarska (ang. Ramsar Convention on Wetlands) – potoczna nazwa układu międzynarodowego dotyczącego ochrony przyrody, który został podpisany 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar nad brzegiem Morza Kaspijskiego. Konwencja weszła w życie 21 grudnia 1975 roku. Pełna nazwa tego aktu prawnego brzmi: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. 2 lutego, w kolejne rocznice podpisania konwencji, obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł.

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki biologiczne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Biologii i Ochrony Środowiska funkcjonujący w obecnym kształcie.

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Pilarskiego 14/16 w Łodzi. Powstał w 2001 r (wcześniej Wydział Biologii i Nauk o Ziemi).

  Wydział Nauk o Ziemi - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Nauk o Ziemi funkcjonujący w obecnym kształcie.

  Dodano: 02.02.2011. 12:47  


  Najnowsze