• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wielka Brytania i Holandia uruchamiają badania nad adaptacją do zmian klimatu

  05.01.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wielka Brytania i Holandia uruchomiły nowe badanie, które ułatwi krajom rozwijającym się adaptację do zmian klimatu. Holenderski minister ds. rozwoju Bart Koenders i brytyjski minister środowiska Phil Woolas podali tę informację podczas odbywającej się na Bali (Indonezja) konferencji UNFCCC (konwencja ramowa ONZ w sprawie zmian klimatu).

  Powszechnie uznaje się, że skutki zmian klimatu najbardziej odczują najbiedniejsze państwa. Dwuletnie badania, którymi będzie kierował Bank Światowy, zostały opracowane w celu pomocy krajom rozwijającym się w zrozumieniu, jak należy się przygotować do zmian klimatu i jak się do nich przystosować. W ten sposób badanie umożliwi rządom tych krajów uwzględnienie zmian klimatu w przygotowywanych planach i celach rozwojowych. Fundusze dla tej inicjatywy wyniosą 4 miliony euro.

  - Przystosowanie się do zmian klimatu ma decydujące znaczenie - powiedział Phil Woolas. - W każdym przyszłym porozumieniu w sprawie klimatu trzeba uwzględnić adaptację do tych zmian i łagodzenie ich skutków. Ale musimy też zapewnić, aby kraje, których najmniej stać na odczuwanie nieuniknionych skutków zmian klimatu, były wspierane w zakresie przygotowań związanych z tymi skutkami i zarządzania nimi.

  - Nie ma czasu do stracenia. Nie możemy pozostawić żadnych wątpliwości. Koszty adaptacji powinny być dodawane w oparciu o zasadę "zanieczyszczający płaci" - dodał Bart Koenders.

  Nicholas Stern, ekonomista, który w swoim raporcie umieścił głośną uwagę na temat ekonomicznych kosztów zignorowania zmian klimatu, z zadowoleniem przyjął to nowe badanie.

  - Kraje rozwijające się coraz lepiej rozumieją, dlaczego muszą się przystosować - skomentował. - Powinniśmy teraz zacząć się zastanawiać, jak to wygląda w praktyce i jak zagwarantować dostateczne opracowanie i finansowanie planów rozwojowych, tak aby zarówno zmniejszyć ubóstwo, jak i wytworzyć odporność na skutki zmian klimatu. Badanie to pomoże zapewnić narzędzia i wiedzę, które umożliwią nam osiągnięcie tego celu.

  - Walka z ubóstwem nie zakończy się powodzeniem, jeśli w planach rozwojowych nie weźmie się pod uwagę potencjalnych długoterminowych skutków zmian klimatu - powiedział Gareth Thomas, brytyjski minister handlu i rozwoju. - Im bardziej rozwinięty jest dany kraj, tym lepiej będzie sobie radzić w sytuacji klęski żywiołowej.  Kategoria: Różne
  Źródło danych: Rząd brytyjski (Departament ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi)
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od rządu brytyjskiego (Departament ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi)

  Indeks tematyczny: Zmiana klimatu & cykl węglowy; Aspekty ekonomiczne; Ochrona srodowiska; Rozwój regionalny; Zrównoważony rozwój


  RCN: 28850


  Wersja mobilna
  Powrót
  W górę
  Mapa strony
  Index alfabetyczny
  Glosariusz
  FAQ
  Punkt informacyjny
  ©
  Wersja normalna

  Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  doBCEndFwd();
  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Warszawa 2013 znana z skrócie jako szczyt w Warszawie – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Obdywała się od 11 do 22 listopada 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizuje ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Polski. Gośćmi spotkania byli delegacji rządowi wszystkich krajów. Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5)

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kopenhaga 2009 znana z skrócie jako szczyt w Kopenhadze – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 7 do 18 grudnia 2009 w Bella Center w Kopenhadze. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Danii. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Poznań 2008 - międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 1 do 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych, a wzięło w niej udział łącznie ponad 11 tys. osób.

  Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Protokół z Kioto - uzupełnienie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) i jednocześnie międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Został wynegocjowany na konferencji w Kioto w grudniu 1997. Traktat wszedł w życie 16 lutego 2005 roku, trzy miesiące po ratyfikowaniu go przez Rosję 4 listopada 2004. Model ogólnej cyrkulacji (ang. global climate model or general circulation model, w skrócie GCM) - model numeryczny opisujący zachowanie się klimatu na podstawie równań mechaniki płynów oraz innych równań fizyki i chemii opisujących procesy istotne z punktu widzenia zmian klimatu.

  EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu.

  Międzynarodowa Satelitarna Klimatologia Chmur (ang. the International Satellite Cloud Climatology Project, w skrócie ISCCP) to projekt badawczy mający na celu wieloletnią globalną analizę rozkładu chmur w atmosferze, ich dziennych, sezonowych i rocznych zmian. ISCCP (wymawiane "iskip") jest międzynarodowym satelitarnym projektem zapoczątkowanym w 1982 roku. Wyniki używane są do celów badania zmian klimatu, wymiany energetycznej na Ziemi, i oceny wpływu chmur na cykl hydrologiczny.

  Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC) – organizacja założona w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu. Climatic Research Unit – instytut badawczy zmian klimatu w School of Environmental Sciences w University of East Anglia w Norwich.

  Przegląd Sterna nt. ekonomiki zmian klimatycznych (nazywany także Raportem Sterna) to 700-stronnicowy raport opublikowany 30 października 2006 przez ekonomistę Sir Nicholasa Sterna, przygotowany dla rządu Zjednoczonego Królestwa, który omawia wpływ zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia na światową ekonomię. Dendroklimatologia – nauka zajmująca się rekonstruowaniem warunków klimatycznych i ich zmian w czasie i przestrzeni na podstawie pomiarów słojów drzew. Dzięki technikom dendroklimatologii jest możliwe poznanie kierunków zmian klimatu. Techniki umożliwiają rekonstrukcję danych dotyczących temperatury, opadów i innych czynników klimatycznych.

  Care-Denmark - duńska organizacja charytatywna wspierająca potrzebujących. Jej celem jest wyzbycie się nietolerancji, danie ludziom nadziei i sprawiedliwości oraz walka z głodem i niesprawiedliwością. Jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie. Pomaga ona więcej niż 55 milionom ludzi w 70 krajach. Organizacja specjalizuje się w zarządzaniu naturalnymi źródłami i w pomaganiu ludziom w dostosowaniu się do zmian klimatu, które powodują ucieczki z powodu susz, powodzi, cyklonów etc.

  Dodano: 05.01.2012. 16:17  


  Najnowsze