• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wioska Bioróżnorodności po raz drugi zagości w Warszawie

  10.01.2011. 16:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Wioskę Bioróżnorodności" - wystawę, która ma zwiększyć społeczną świadomość na temat sezonu lęgowego ptaków - już od wtorku 11 stycznia będzie można oglądać w Warszawie. Wioska jest elementem rozpoczętej w 2010 r. kampanii Komisji Europejskiej "Bioróżnorodność - do niej należymy, od niej zależymy".

  Kampania poświęcona bioróżnorodności ma zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających ze spadku bioróżnorodności. Tym razem tematem "Wioski" będzie sezon lęgowy ptaków.

  W wyniku działalności człowieka ptaki gnieżdżące się w różnego rodzaju dziuplach stały się ostatnio jedną z najbardziej zagrożonych grup ptaków. "Ludzie wprowadzając poważne zmiany w środowisku naturalnym, +odmładzając+ lasy, wycinając stare, próchniejące drzewa niszczą naturalne miejsca lęgowe ptaków" - informują organizatorzy akcji.

  Gdy brakuje odpowiednich miejsc lęgowych, ptaki decydują się często na zajęcie miejsc zastępczych, takich jak budki lęgowe. Skrzynki lęgowe służą ochronie gatunkowej, sprzyjają bioróżnorodności, a wystawione w odpowiedniej ilości i proporcjach przywracają biorównowagę.

  Przekazywane w ramach kampanii budki mogą służyć krętogłowom, bogatkom, kowalikom, wróblom i mazurkom.

  Warszawską "Wioskę Bioróżnorodności" można odwiedzić między 11 a 25 stycznia przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki. Klasy, które przyjdą przed Pałac Kultury 14 stycznia między godz. 11 a 13 będą mogły sprawdzić swoją wiedzę w bioróżnorodnym quizie. Wszyscy uczestnicy otrzymają budki lęgowe. W weekend 15-16 stycznia na wszystkich warszawiaków odwiedzających "Wioskę" czekają bioróżnorodne upominki.

  ***

  W ramach obchodów ubiegłorocznego Roku Różnorodności Biologicznej Komisja Europejska zainicjowała kampanię, której głównym celem jest zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających ze spadku bioróżnorodności.

  "Wioskę" - która jest elementem kampanii - w Warszawie można oglądać już po raz drugi. Wcześniej widzieli ją mieszkańcy: Sopotu, Jastarni i Krakowa oraz Amsterdamu, Madrytu, Bukaresztu, Sofii i Mediolanu.

  Szczegółowe informacje na temat kampanii są dostępne na stronie: www.doniejnalezymyodniejzalezymy.eu.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność (ang. biodiversity) – zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji.

  TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) to projekt zainicjowany przez rząd Niemiec, Komisję Europejską i UNEP, mający na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zyski płynące z dobrze funkcjonujących, zdrowych ekosystemów wykazujących się wysoką bioróżnorodnością, oraz na rosnące koszta niszczenia ekosystemów. W tym celu TEEB stara się stworzyć syntezę zagadnień naukowych, ekonomicznych i ich implikacji politycznych.

  Sezon lęgowy – okres, w którym ptaki tokują i przystępują do lęgu. Zwykle trwa on od kwietnia do czerwca, jednak u różnych gatunków może rozpocząć się wcześniej lub potrwać dłużej. W czasie tego okresu ptaki są narażone na ataki różnego rodzaju drapieżników i między innymi z tego powodu są dla nich budowane specjalne budki lęgowe. Ptaki często podejmują dalekie wędrówki, by przystąpić do sezonu lęgowego w wybranym wcześniej stanowisku lęgowym. Zagrożeniem dla tych stanowisk jest m.in. człowiek, który często niszczy je z różnych przyczyn. Z tego powodu niektóre gatunki ptaków osiągające dojrzałość płciową dopiero w 7 roku życia (lub nawet później), bądź składające tylko jedno jajo w sezonie lęgowym, a niekiedy przystępujące do lęgów raz na kilka lat – zagrożone są wyginięciem.

  Toki – zachowanie lęgowe ptaków służące tworzeniu par dla celów rozrodczych. Toki obejmują zarówno aktywności przed jak i częściowo po akcie kopulacji.

  Mów prawdę (biał. Гавары праўду) – kampania społeczna na Białorusi, rozpoczęta 25 lutego 2010 roku. Jej inicjatorem i przewodniczącym jest poeta Uładzimir Niaklajeu. Deklarowanym celem kampanii jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji o realnym stanie białoruskiego państwa i społeczeństwa. Kampania była bazą dla kandydowania Uładzimira Niaklajewa w wyborach prezydenckich w 2010 roku i jest kontynuowana po wyborach. Aktywiści kampanii (w tym Niaklajeu) wielokrotnie byli prześladowani i aresztowani przez władze białoruskie.

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ang. The European Economic and Social Committee; EESC) – organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej, powołany do życia w 1957 na mocy traktatu rzymskiego. Reprezentuje na forum unijnym przedstawicieli szeroko rozumianego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, wywodzących się z różnych grup zajmujących się działalnością gospodarczą i społeczną. Są to m.in. pracodawcy, związki zawodowe, rolnicy, konsumenci i pozostałe grupy interesów. Głównym zadaniem Komitetu jest sprawowanie funkcji doradczej wobec Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczących polityki gospodarczej i społecznej.

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ang. The European Economic and Social Committee; EESC) – organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej, powołany do życia w 1957 na mocy traktatu rzymskiego. Reprezentuje na forum unijnym przedstawicieli szeroko rozumianego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, wywodzących się z różnych grup zajmujących się działalnością gospodarczą i społeczną. Są to m.in. pracodawcy, związki zawodowe, rolnicy, konsumenci i pozostałe grupy interesów. Głównym zadaniem Komitetu jest sprawowanie funkcji doradczej wobec Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczących polityki gospodarczej i społecznej.

  Dodano: 10.01.2011. 16:19  


  Najnowsze