• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wirus A/H1N1 daje o sobie znać wśród... świń

  10.08.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy w Niemczech ujawnili nowy problem w pandemii szerzącej się obecnie wśród ludzi - wykazano, że wirus grypy A/H1N1 jest zaraźliwy dla świń i szybko się rozprzestrzenia w testowej populacji tych zwierząt. Opublikowane w czasopiśmie Journal of General Virology wyniki badań stanowią dorobek finansowanego ze środków unijnych projektu EPIZONE (Sieć diagnozowania i kontroli chorób epizootycznych), który został dofinansowany z Szóstego Programu Ramowego (6PR) na kwotę 14 mln EUR.

  Cele niemieckich badań to ustalenie czy doświadczalna wewnątrznosowa infekcja świń nowym wirusem grypy skutkuje objawami klinicznymi i powoduje wydalanie wirusa, czy wywołuje zmiany w podzestawach limfocytów T lub B oraz czy niezakażone świnie i drób mogą się zarazić.

  Naukowcy z Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) w Niemczech zakazili wewnątrznosowo pięć świń wirusem grypy A/Regensburg/D6/09/H1N1, u których zaobserwowano zasadniczo łagodne objawy takie jak kichanie, wydzielina z nosa i gorączka.

  Trzy świnie i pięć kur, które nie miały wcześniej styczności z wirusem, wystawiono na bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami. W ciągu kilku dni u świń "kontrolnych" pojawiły się objawy kliniczne podobne do tych u świń z wszczepionym wirusem, natomiast u kur kontrolnych infekcja się nie rozwinęła.

  "W przypadku pięciu kur nie pojawiły się objawy kliniczne, nie wydalały one wirusa ani nie wytworzyły przeciwciał do zwalczenia wirusa grypy. W sposób oczywisty wysoka przenoszalność wirusa zaobserwowana wśród ludzi dotyczy również świń, ale kur już nie, gdyż wszystkie zwierzęta przebywały w jednym pomieszczeniu bez klatek" - napisali autorzy. "Potwierdzają to bezpośrednie doświadczenia zakażania kur nowym wirusem grypy A/H1N1, które nie doprowadziły do pojawienia się objawów klinicznych infekcji."

  Naukowcy wykazali, że świnie są podatne na nowego wirusa A/H1N1, który zawiera fragmenty genu ich przodków z linii świń północno amerykańskich i eurazjatyckich oraz że "należy zakładać, iż wirus ten rozprzestrzeni się szybko i skutecznie w przypadku wprowadzenia na farmy świń, wywołując prawdopodobnie infekcje endemiczne".

  Dr Thomas Vahlenkamp z FLI zauważył, że mimo braku jakichkolwiek udokumentowanych przypadków zarażenia się człowieka od świni, potencjalne oddziaływanie tego wirusa ludzkiego na świnie może wzrastać. Podkreślił również, że naukowcy oraz służby medyczne i weterynaryjne powinni zaangażować się w prace, aby nie dopuścić do przenoszenia wirusa z człowieka na świnie i ustrzec je przed pandemią.

  Żadna osoba z podejrzeniem świńskiej grypy nie powinna mieć kontaktu ze świniami - jak twierdzą naukowcy. Dodają, że instytucje nadzorujące powinny ustalić odpowiednie ograniczenia dotyczące zagród dla świń, w których wykryto infekcję wirusem A/H1N1.

  "Ponadto doświadczalne szczepienia świń aktualnie zarejestrowanymi szczepionkami przeciw różnym wirusom grypy H1 oraz nowymi szczepionkami przeciw wirusowi A/H1N1 powinny przynieść rozstrzygające informacje na temat tego, czy dostępne szczepionki są w stanie wytworzyć odporność, chronić przed objawami klinicznymi i/lub powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa wśród świń" - podkreślają naukowcy.

  "Doświadczenia te pomogą w ukierunkowaniu programów kontroli chorób zakaźnych i pogłębieniu naszej wiedzy na temat czynników, które decydują o patogenności wirusa i jego możliwości przenoszenia się wśród świń oraz na styku zwierzę-człowiek."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Friedrich-Loeffler-Institut:
  http://www.fli.bund.de/

  Journal of General Virology:
  http://vir.sgmjournals.org/

  Źródło danych: Towarzystwo Mikrobiologii Ogólnej
  Referencje dokumentu: Lange, E., et al. (2009) Pathogenesis and transmission of the novel swine origin influenza virus A/H1N1 after experimental infection of pigs. J Gen Virol. DOI:10.1099/vir.0.014480-0.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  H1N1 – podtyp wirusa grypy typu A, do którego odmian zalicza się m.in. wirusa tzw. hiszpanki, wirusy powodujące łagodnie przebiegającą grypę ludzką oraz wiele szczepów wirusów grypy występujących u ptaków i świń, w tym również odkrytą w kwietniu 2009 r. nową odmianę wirusa ludzkiej grypy typu H1N1/09. Pandemia grypy A/H1N1v w latach 2009 - 2010 - pandemia trwająca od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010, spowodowana przez nowy wtedy szczep wirusa grypy A/H1N1, będącą zmutowaną wersją wirusa świńskiej grypy. Wyizolowane próbki wirusa z Meksyku okazały się identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii stąd wirus jest niekiedy oznaczany jako A/Kalifornia/04/2009. Obecność tego wirusa potwierdzono na wszystkich stale zamieszkałych kontynentach. Bezpośrednio na skutek pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000. Szczepionka przeciw grypie – zmieniana co roku szczepionka, chroniąca przed wirusem grypy charakteryzującym się dużą zmiennością antygenową. Szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera trzy najczęściej występujące zabite szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B.

  Świńska grypa (lub grypa świń) – zakaźna choroba układu oddechowego świń, którą powodują wirusy grypy typu A lub (rzadziej) wirusy grypy typu C. Nieściśle (i formalnie niepoprawnie) świńską grypą nazywa się również chorobę wywoływaną przez tzw. nowy wirus grypy północnoamerykańskiej (nazywany również wirusem grypy meksykańskiej). Szczepionka prepandemiczna przeciw grypie – szczepionka nowej generacji przeciwko grypie ptasiej. Jest przeznaczona do podawania osobom dorosłym (18–60 lat) w celu ochrony przed grypą ptasią, którą wywołuje szczep wirusa grypy A oznaczony H5N1. Zawiera fragmenty inaktywowanego (zabitego) wirusa A(H5N1) oraz system adiuwantowy. Wirus ptasiej grypy H5N1 jest uważany przez WHO za odmianę wirusa, która może stać się przyczyną kolejnej pandemii, w przypadku, gdyby doszło do jego mutacji i przekształcenia w szczep zaraźliwy dla człowieka. W związku z tym szczepionka jest przeznaczona do ewentualnych szczepień masowych. Charakteryzuje się zdolnością wywoływania odporności krzyżowej oraz ochrony przed nowymi odmianami wirusa H5N1. Została dopuszczona do obrotu 26 września 2008 na terenie wszystkich krajów UE decyzją Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) po zapoznaniu się z materiałami i wynikami badań przedstawionymi przez producenta, jednocześnie zobowiązując go do monitorowania działań niepożądanych tak długo, jak szczepionka będzie znajdowała się w obrocie. Na rynku farmaceutycznym występuje pod nazwą Prepandrix® i Pandemrix®. Producentem jest firma GSK Biologicals.

  Zanokcica opryszczkowa – zakażenie wału paznokciowego spowodowane przez wirusa opryszczki zwykłej. Zmiany są bolesne i ograniczają się do palców rąk. Rzadko infekcja może dotyczyć palców stopy albo oskórka paznokcia. Zanokcica opryszczkowa może być wywołana przez infekcję wirusem HSV 1 albo HSV 2. Zanokcica wywołana przez wirusa HSV 1 często występuje u pracowników opieki medycznej, którzy mają kontakt z wirusem; dotyczy to przeważnie stomatologów i pracowników medycznych narażonych na kontakt z wydzielinami z jamy ustnej. Zanokcica opryszczkowa często dotyczy również niemowląt ssących kciuki z pierwotnym zakażeniem jamy ustnej przez wirus HSV 1 (samozakażenie) przed serokonwersją i u dorosłych w wieku 20–30 lat po kontakcie z okolicą narządów płciowych osób zakażonych wirusem HSV 2. Zastosowanie ogólnych środków ostrożności doprowadziło do zmniejszenia częstości występowania zanokcicy opryszczkowej u narażonej grupy zawodowej. Skok antygenowy, genetyczna reasortacja (ang. antigenic shift) - zjawisko zmienności genetycznej polegające na wymianie jednego bądź kilku fragmentów jednoniciowego RNA wirusa grypy. Dochodzi do niego przy jednoczesnym zakażeniu komórki gospodarza przez dwa różne wirusy. Powstaje odrębny antygenowo szczep wirusa, o znacznych zmianach antygenowych głównie cząsteczek H (hemaglutynina) i N (neuraminidaza). Przeciwko takim szczepom wirusów grypy organizm nie ma wytworzonej uprzednio odporności, stąd często są one przyczyną epidemii lub pandemii. Miało to miejsce w wypadku kilku pandemii grypy do których doszło w XX wieku.

  HIV-2 – typ wirusa wolniej doprowadzający do AIDS niż HIV-1. Pochodzenie wirusa HIV nie zostało ostatecznie wyjaśnione, przypuszczalnie jest on wynikiem mutacji retrowirusów występujących u małp, od których zaraził się człowiek. Najczęstszymi nosicielami tego wirusa (HIV-2) są ludzie zamieszkujący Afrykę Zachodnią. Nad specyfikiem hamującym rozwój wirusa HIV cały czas pracują naukowcy, najnowsze źródła donoszą, że odkryto naturalny składnik ludzkiej krwi, który efektywnie blokuje HIV-1, wirusa będącego najczęstszą przyczyną AIDS. Antygen HBs – antygen, którego poziom świadczy o zakażeniu wirusem HBV (wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu B, WZW B). Kapsyd wirusa ma różne białka powierzchniowe od reszty wirusa, które działają jak antygeny. Antygeny te rozpoznawane są przez przeciwciała, które wiążą się z białkami, w szczególności do jednego z tych białek powierzchniowych. Poziom przeciwciał przeciw antygenowi HBs może być oznaczony laboratoryjnie.

  HGV (ang. Hepatitis G Virus) – jednoniciowy wirus RNA, z rodziny Flaviviridae, o budowie genomu zbliżonej do wirusa HCV. Pierwsze nazewnictwo wirusa HGV swoją historią sięga do roku 1967, kiedy to wykazano prawdopodobieństwo obecności wirusa na podstawie szczegółowych badań na pacjencie w Chicago, u którego wystąpiły potransfuzyjne oznaki zapalenia wątroby. Domyślano się, że powodował je wirus nie-A, nie-B i nazwano go od inicjałów pacjenta (roboczo) GB. Dopiero w połowie lat 90. zbadano tego wirusa bliżej.

  Amantadyna – lek antywirusowy, stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u dorosłych (zwłaszcza A2; nie działa na wirus grypy typu B). Działa przez hamowanie uwalniania materiału genetycznego wirusa z nukleokapsydu do komórki i dalsze etapy jego replikacji. Obecnie obserwuje się szybkie wytwarzanie oporności wirusów na ten lek.

  Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (syn. szczepionka pandemiczna przeciwko grypie lub szczepionka pandemiczna) – szczepionka przeciw grypie zawierająca antygen szczepu wirusa grypy, który wywołał pandemię, lub którego podejrzewa się o możliwość jej wywołania, stosowana w profilaktyce grypy w oficjalnie ogłoszonej pandemii. Szczepionkę podaje się w postaci iniekcji domięśniowej. Pierwszą dawkę wybranego dnia, a drugą co najmniej 3 tygodnie później.

  Dodano: 10.08.2009. 15:11  


  Najnowsze