• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wycinka zarośli wierzbowych na 200 ha Ujścia Warty

  28.09.2010. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W tym roku w Parku Narodowym "Ujście Warty" rozpocznie się wycinka zarośli wierzbowych na obszarze ponad 200 ha. To jeden z elementów działań związanych z poprawą kondycji siedlisk ptaków.

  Przedsięwzięcie pn.: "Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych" przewiduje kompleksowe karczowanie zarośli wierzbowych, zrywkę ściętych gałęzi wierzbowych i karczowanie karp. Na pozyskanych terenach powstaną siedliska takich gatunków chronionych ptaków, jak rycyk, brodziec krwawodzioby, czajka, żuraw i derkacz.

  Wprowadzenie bydła i jego wypas przyczyni się do zahamowania procesu powtórnego porastania powierzchni przez odrosty wierzby.

  Projekt realizowany jest w ramach funduszy krajowych i unijnych, jego wartość opiewa na ponad mln euro - poinformował PAP Łukasz Cieślik z PN "Ujście Warty". MMD

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ jbr/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krudowanie - wycinanie, karczowanie lasu, zarośli. Określenie to wywodzi się od niemieckiego słowa roden (pol. „karczować”). Wiminał (łac. Collis Viminalis) – jedno z siedmiu wzgórz rzymskich, położone w środkowo-wschodniej części miasta pomiędzy wzgórzami Kwirynał i Eskwilin. Nazwane od zarośli wierzbowych (vimen). Rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki – rezerwat na Pobrzeżu Kaszubskim (utworzony decyzją Wojewody Pomorskiego w 2000 r. ., o powierzchni 113,47 ha) położony na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w gminie Kosakowo, przylega do Zatoki Puckiej. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.

  Krajoznawczo - ornitologiczny rezerwat Jezioro Warnołty utworzony został w 1976 roku dla ochrony płytkiego i zarastającego jeziora Warnołty będącego odnogą jeziora Śniardwy. Jest to miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków wodnych, błotnych i drapieżnych oraz miejsca ich gniazdowania. Powierzchnia 373,3 ha. Skupiska zarośli i lasów olszowych. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży.

  Taniec ulotnych marzeń - irlandzko-brytyjsko-amerykański dramat z 1998 roku na podstawie sztuki Briana Friela i poematu Tam, koło wierzbowych ogrodów (Down by the Salley Gardens) Williama Butlera Yeatsa. Pliszka indochińska (Motacilla samveasnae) – gatunek ptaka z rodziny pliszkowatych (Motacillidae). Występuje w Kambodży, Laosie i Tajlandii. Jego naturalnym środowiskiem są subtropikalne i tropikalne wilgotne zarośla i rzeki. Gatunek ten jest narażony wskutek utraty siedliska. Został naukowo opisany w 2001.

  Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) – obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej. Pożary w Yellowstone w 1988 roku – zespół pożarów lasów i zarośli w Parku Narodowym Yellowstone i jego okolicach (m.in. Parku Narodowym Grand Teton) latem 1988 roku. Największe tego typu zjawisko w tym regionie zanotowane w czasach historycznych – w ciągu 6 miesięcy ogień objął prawie 5 000 km², z czego w granicach parku narodowego około 3 212 km², czyli ponad ⅓ jego powierzchni.

  Stokowczyk rdzaworzytny, strzyżyk kolumbijski (Henicorhina negreti) – gatunek ptaka z rodziny strzyżyków (Troglodytidae). Występuje endemicznie w Kolumbii – w Munchique National Park (Parque Nacional de Munchique). Został odkryty i naukowo opisany w 2003 r. Jego naturalnym środowiskiem są subtropikalne i tropikalne wilgotne zarośla i rzeki. Gatunek ten jest krytycznie zagrożony wskutek utraty siedliska.

  Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (ang. Royal Society for the Protection of Birds, RSPB) - brytyjska organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych. Do RSPB należy ponad 1 mln członków, na jego rzecz pracuje ok. 1300 zatrudnionych i 13000 wolontariuszy, co czyni je największą organizacją tego typu w Europie i jedną z największych na świecie.

  Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu – park krajobrazowy utworzony w 1994 roku, o powierzchni 30 904 ha i o powierzchni otuliny 17 131 ha. Obszar parku odznacza się dużą różnorodnością siedlisk (ponad 760 gatunków roślin w tym 22 objęte ochroną gatunkową i 141 gatunków ptaków w tym wiele rzadkich i ginących).

  Dodano: 28.09.2010. 00:25  


  Najnowsze