• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wykrycie odporności antybiotykowej u mew powodem do niepokoju

  23.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W ramach badań finansowanych ze środków unijnych dokonano alarmujących odkryć, które pokazują, że niemal 50% mew śródziemnomorskich jest nosicielami bakterii odpornych na niektóre antybiotyki. Ponieważ ptaki te, ku pewnemu zaskoczeniu, prezentują te same modele odporności antybiotykowej co ludzie, odkrycie jest sygnałem porażki w walce przeciwko najbardziej niepokojącym zagrożeniom dla zdrowia społeczeństwa: bakteriom, które zdobywają odporność na leki. Wyniki odkryć będących owocem projektu NEW-FLUBIRD opublikowano w czasopiśmie PLoS (Public Library of Science) ONE.

  Projekt NEW-FLUBIRD uzyskał 1,86 mln EUR z budżetu "Badania wspierające strategie" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Jego kluczowym celem było stworzenie sieci ekspertów, która będzie w stanie zapewnić wczesne ostrzeganie w sytuacjach krytycznych, oraz systemów oceny ryzyka w czasie rzeczywistym, kiedy zagrożeniem dla zdrowia są wirusy ptasiej grypy wykryte u ptaków wędrownych.

  W ramach ostatnich badań zespół badawczy z Uniwersytetu w Uppsali, Szwecja, przeanalizował dwie populacje mewy romańskiej (Larus michahellis) w południowej Francji pod kątem odporności antybiotykowej. "Mewy nabyły zwyczajów, które pociągają za sobą coraz bliższy kontakt z nami, zwiększając przez to sposobności do wymiany bakterii" - powiedziała Mirva Drobni, kierownik projektu. "Dlatego są tak wyjątkowo interesującym przedmiotem badań."

  Odkrycia zespołu wskazują na wysoki poziom ogólnej odporności antybiotykowej w próbkach Escherichia coli (E. coli) pobranych od mew. "Niemal połowa izolatów (47,1%) wykazała odporność na jeden lub więcej antybiotyków (z zestawu sześciu), a najbardziej rozpowszechnioną była odporność na tetracyklinę, ampicylinę i streptomycynę."

  Niemal 10% mew to nosiciele bakterii wytwarzającej enzymy ESBL (beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania). Bakterie takie jak E. coli i Klebsiella zaznaczyły swoją obecność w latach 80. XX w. i znajdują się obecnie na liście jednych z najczęstszych zakażeń szpitalnych. Podwójne zagrożenie jakie wiąże się z tymi bakteriami to ich odporność na silne antybiotyki i zdolność bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się.

  Co ważne, zespół z Uppsali był również w stanie wykazać, że ludzie posiadają taki sam model odporności jak mewy, z wzajemnie wymienianymi bakteriami i systemami odporności. Innymi słowy, u ptaków i ludzi występują te same populacje E. coli.

  "Wiele wyizolowanych u ptaków E. coli wytwarzających enzymy ESBL było identycznych lub zgrupowanych z izolatami pochodzenia ludzkiego" - piszą naukowcy. "Zatem dzikie ptaki przejmują E. coli pochodzenia ludzkiego z ludzkimi cechami odpornościowymi i mogą w ten sposób funkcjonować jako środowiskowy zasobnik i mikser odporności bakteryjnej z potencjalną zdolnością ponownego zainfekowania populacji człowieka."

  Dr Drobni dodała, że "odkrycia te budzą niepokój, ponieważ wskazują również na wyższy stopień odporności bakterii u mew, niż ten który obserwujemy u ludzi z tego samego regionu. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy stanowią jedynie zasobnik odporności antybiotykowej, czy są także źródłem dalszego rozprzestrzeniania się wśród ludzi."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  NEW-FLUBIRD:
  http://www.new-flubird.eu/

  PLoS ONE:
  http://www.plosone.org/home.action

  Uniwersytet w Uppsali:
  http://www.uu.se/en/

  Badania medyczne finansowane ze środków unijnych:
  http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

  Źródło danych: Uniwersytet w Uppsali; PLoS ONE
  Referencje dokumentu: Bonnedahl, J, et al., (2009) Dissemination of Escherichia coli with CTX-M Type ESBL between Humans and Yellow-Legged Gulls in the South of France. PLoS ONE, 2009; 4 (6): e5958 DOI: 10.1371/journal.pone.0005958.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Odporność – zestaw wszystkich mechanizmów biorących udział w wytworzeniu odpowiedzi odpornościowej. W znaczeniu bardziej ogólnym oznacza zdolność do czynnej i biernej ochrony organizmu przed patogenami.
  Badaniem odporności zajmuje się immunologia. Aby organizm mógł zachowywać odporność, większość szczepień trzeba co pewien czas powtarzać. CpG – niemetylowane sekwencje CpG to fragmenty DNA bakterii rozpoznawane za pomocą receptora TLR9 przez komórki układu odpornościowego. CpG jest celem odpowiedzi odpornościowej nieswoistej. Układ odpornościowy, układ immunologiczny – układ narządów umożliwiających działanie mechanizmom odporności. W skład układu odpornościowego wchodzą::

  Niedobór odporności, defekt immunologiczny, immunopatia, niedobór immunologiczny – stan w którym zdolność układu odpornościowego człowieka do zwalczania chorób zakaźnych jest osłabiona lub całkowicie zniesiona. Niedobory odporności dzieli się na: Posterisan - nazwa handlowa leku złożonego z zabitych bakterii Escherichia coli, konserwowanych fenolem. Działa pobudzając odporność swoistą i nieswoistą, a z dodatkiem hydrokortyzonu (preparat Posterisan H) także łagodzi dolegliwości bólowe. Stosowanie posterisanu ogranicza się praktycznie do chorób odbytu: hemoroidów, świądu odbytu, przetok i szczelin odbytu - w tych przypadkach jest cenionym środkiem leczniczym.

  Odporność humoralna - jeden z mechanizmów odporności swoistej. W reakcji odpornościowej humoralnej organizm wykorzystuje różne substancje chemiczne, najważniejszymi są w niej przeciwciała (białka odpornościowe). Przeciwciała są produkowane, a następnie uwalniane przez uczulone limfocyty B w odpowiedzi na pojawiający się w organizmie antygen. Laminowanie – pokrywanie powierzchni laminatem dla uzyskania dodatkowych odporności, np. odporności na wilgoć czy odporności mechanicznych lub dla efektów dekoracyjnych.

  Indynawir – inhibitor proteazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), analog peptydowy. Lek pozwala zwiększyć liczbę komórek CD4, odgrywających ważną rolę w utrzymaniu sprawności układu odpornościowego. Odporność roślin na czynniki środowiskowe – mechanizmy obronne pozwalające przetrwać roślinom w warunkach stresu. Odporność na stres może mieć charakter konstytutywny albo indukowany. W pierwszym przypadku mechanizmy obronne występują trwale przez całe życie rośliny. Odporność indukowana to zespół mechanizmów obronnych pojawiających się na skutek działania czynnika stresowego, stresora.

  Odporność ogniowa – jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru, do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów:

  Odporność komórkowa - odporność za którą odpowiedzialne są leukocyty obdarzone zdolnością do pochłaniania i wewnątrzkomórkowego trawienia lub usuwania ciał obcych. Odporność, którą można przenieść od odpornego dawcy do nieodpornego biorcy za pomocą komórek, lecz nie za pomocą surowicy. Komórkami swoistej odporności nabytej są limfocyt T i limfocyt B, komórkami nieswoistej odporności wrodzonej są granulocyty i makrofagi (PK).

  Odpowiedź odpornościowa wtórna - odpowiedź immunologiczna, występująca po uprzednim kontakcie z antygenem, podczas którego organizm nabywa odporności na ten antygen. Jeśli ten sam patogen pojawi się ponownie, układ odpornościowy reaguje wytwarzając większe ilości IgG. Uczestniczą w niej komórki pamięci, w które różnicują się limfocyty T i B. Pierwotne niedobory odporności to grupa chorób, w których występuje genetycznie uwarunkowana dysfunkcja układu odpornościowego. Można podzielić je na kilka dużych grup:

  Odpowiedź odpornościowa, odpowiedź immunologiczna, reakcja odpornościowa lub immunologiczna – całokształt zmian, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem kontaktu z antygenem. Każda odpowiedź odpornościowa składa się z:

  Dodano: 23.06.2009. 15:11  


  Najnowsze