• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyraźniejszy obraz ziemskich danych obserwacyjnych na sposób unijny

  22.02.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Istotne fakty, łatwo dostępne w formacie przyjaznym dla użytkownika - ważne decyzje powinny opierać się na solidnych informacjach. Finansowany ze środków unijnych projekt, który został uruchomiony 17 lutego w Barcelonie ma poprawić możliwości wykorzystywania globalnych danych o środowisku. Kładąc szczególnie silny nacisk na znormalizowaną jakość metadanych, projekt ma poprawić czytelność baz danych GEOSS (Globalny System Systemów Obserwacji Ziemi).

  Nowy projekt o nazwie GEOVIQUA (Jakościowa wizualizacja na rzecz Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi), którego cały budżet wynosi 4,02 mln EUR, otrzymał wsparcie unijne na kwotę 3,27 mln EUR. Źródłem unijnego wsparcia tego trzyletniego przedsięwzięcia jest temat "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  W projekt zaangażowani są partnerzy z Francji, Holandii, Niemiec, Wlk. Brytanii i Włoch oraz z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a ich pracami kieruje Ośrodek Badań Ekologicznych i Zastosowań Leśnych (CREAF) przy Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie, Hiszpania. Przy okazji ogłaszania rozpoczęcia prac CREAF zapowiedziało, że projekt GEOVIQUA "ma na celu opracowanie rygorystycznych ram oceny jakości, niepewności i użyteczności globalnych danych o środowisku i rozpowszechnianie wysokiej jakości informacji wśród użytkowników za pośrednictwem przeglądarek i programów do przeglądania danych".

  Dzięki temu projekt GEOVIQUA ma wnieść istotny wkład w rozwój GEOSS, międzynarodowej infrastruktury publicznej, która ma centralizować i rozpowszechniać dane generowane przez naziemne, morskie, powietrzne i kosmiczne systemy obserwacji Ziemi. Jednym z celów stojących za rozwijaniem tej globalnej sieci danych jest dostarczanie informacji na potrzeby procesów decyzyjnych.

  GEOSS skupia się na szeregu złożonych zagadnień, w kontekście których dane o precyzyjnej rozdzielczości przestrzennej i czasowej są szczególnie istotne dla społeczeństwa. Plan wdrożenia GEOSS wskazuje dziewięć takich obszarów: minimalizowanie skutków klęsk żywiołowych; zdrowie i dobrobyt człowieka; zarządzanie źródłami energii; zmienność i zmiany klimatyczne; zarządzanie zasobami wody; pogoda (informacje, prognozowanie i ostrzeganie); zarządzanie i ochrona ekosystemów; zrównoważone rolnictwo; i różnorodność biologiczna.

  Zespół GEOVIQUA dąży do realizacji tych zakrojonych na szerszą skalę działań, aby rzucić światło na systemy środowiskowe i ich dynamikę poprzez opracowanie znormalizowanych wskaźników danych wysokiej jakości oraz narzędzi do wyszukiwania i wizualizacji opartych na jakości. Nacisk na znormalizowane metadane wysokiej jakości jest powiązany z obawami, że fakty i dane liczbowe mogą być rozpowszechniane bez jasno sformułowanych definicji co do ich dokładności i użyteczności - sytuacja, która może powstać, kiedy informacje są wymieniane i rozpowszechniane za pośrednictwem wielu platform, co może prowadzić do nieporozumień. Według CREAF: "Te aspekty są szczególnie istotne, kiedy informacje są wykorzystywane w drażliwych tematach, takich jak antropogeniczne zmiany klimatu".

  Baza GEOVIQUA będzie ustalać jakość danych na podstawie metadanych, pochodzenia informacji oraz danych referencyjnych, jak również w oparciu o eksperckie komentarze użytkowników i walidację czujników pomiarowych in situ. Obraz uzupełnią lepszy dostęp do tych informacji oraz opcje ich wizualizacji.

  CREAF podsumowuje: "Przyjęcie marki GEO [Grupa ds. Obserwacji Ziemi], która wymaga wskaźników wysokiej jakości, ułatwi zadanie komunikowania i badania ogromnych zasobów informacji jakimi są bazy danych GEOSS. Wszystkie [komponenty opracowane] w ramach projektu GEOVIQUA będą kompatybilne z obecnymi standardami geoprzestrzennymi, narzędziami mapowymi rynku masowego, takimi jak Google Earth, innymi narzędziami do wizualizacji 3D i urządzeniami mobilnymi."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Baza Danych Topograficznych (znana też jako Topograficzna Baza Danych, TBD) – polski urzędowy system udostępniania wysokiej jakości danych przestrzennych (GIS).

  Usługa metakatalogu służy przepływowi danych między jednym lub więcej serwerem usług katalogowych i baz danych w celu zapewnienia synchronizacji danych. Jest ważną częścią systemów zarządzania tożsamością. Synchronizowane dane to zwykle profile użytkowników i informacje o polisach i autoryzacji. Większość implementacji metakatalogu synchronizuje dane do minimum jednego serwera usług katalogowych by zapewnić aplikacjom działającym w oparciu o katalogi, takim jak pojedyncze logowanie, dostęp do bieżących danych nawet jeśli źródłowe dane nie znajdują się w katalogu.

  Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - internetowy nośnik danych firmy Amazon, ma prosty w obsłudze interfejs WWW, który umożliwia dostęp do przechowywanych danych i zarządzanie nimi. Ilość przechowywanych danych jest praktycznie nielimitowana. Jakość i skalowalność infrastruktury Amazon S3 jest taka sama jak ta używana przez firmę Amazon do udostępniania i zarządzania własną, globalną siecią stron internetowych.

  Master Data Management (ang. zarządzanie danymi referencyjnymi) – termin określający rozwiązania informatyczne i działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia wysokiej jakości, wiarygodności, aktualności i dostępności najważniejszych danych referencyjnych, wykorzystywanych w różnych procesach biznesowych, przez różne jednostki organizacyjne.

  ArcView - podstawowa licencja pakietu ArcGIS klasy desktop firmy ESRI. Zapewnia wysokiej jakości wizualizację kartograficzną, narzędzia do zarządzania i analizowania danych geograficznych oraz podstawowe narzędzia do tworzenia i edycji tych danych. Najnowsza wersja - 10.0 PL.

  System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System).

  Komputerowe wspomaganie sterowania jakością (CAQ) (ang.: Computer-aided quality assurance) – narzędzie informatyczne wspomagające procesy zarządzania jakością.

  Dodano: 22.02.2011. 17:17  


  Najnowsze