• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Z inicjatywy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstał ośrodek dla dzikich zwierząt

  29.09.2010. 00:48
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Z inicjatywy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Złotówku, 35 km od Wrocławia, powstał nowy ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt. Otwarcie placówki, połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zwierząt, odbędzie się 4 października.

  Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy Ośrodku Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych w Złotówku powstał przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu - informuje rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego, Małgorzata Wanke-Jakubowska.

  Pracę ośrodka nadzoruje pełnomocnik rektora prof. Józef Nicpoń, a projekt, nadzorowanie powstania ośrodka oraz jego funkcjonowanie powierzono lek. wet. Piotrowi Szymańskiemu, który zajmuje się leczeniem dzikich ptaków od 20 lat.

  Zadaniem ośrodka będzie nie tylko właściwe leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt, ale również przywracanie ich naturalnemu środowisku. Do tej pory Dolny Śląsk dysponował tylko jednym takim specjalistycznym ośrodkiem, w Myśliborzu.

  Jak zapewnia rzeczniczka uczelni, ośrodek w Złotówku jest wyposażony w nowoczesne ambulatorium i zaplecze logistyczne zapewniającym odpowiednie warunki dobrostanu i zoohigieny dla przetrzymywanych zwierząt.

  Według statystyk Fundacji na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt ZYS, przytaczanych przez Uniwersytet Przyrodniczy, każdego roku pomocy lekarsko-weterynaryjnej wymaga kilkadziesiąt dzikich ptaków i kilkanaście dzikich ssaków. Sukcesem działania ośrodków leczenia dzikich zwierząt jest ich wyleczenie, właściwa rehabilitacja i wypuszczenie na wolność.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WBHZ UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1951 roku jako Wydział Zootechniczny ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolniczych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Ośrodek rehabilitacji zwierząt – placówka przeznaczona do leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko występujących, które wymagają okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Z zasady w ośrodkach tych nie przetrzymuje się zwierząt, które w opinii lekarza weterynarii nie będą nigdy zdolne do życia na wolności. Osobniki takie poddaje się eutanazji, co może stanowić konflikt między gatunkową ochroną zwierząt i humanitarną ochroną zwierząt. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, w skrócie CMS) zwana Konwencją Bońską – umowa międzynarodowa sporządzona 23 czerwca 1979 roku w Bonn celem ochrony dzikich zwierząt, które migrując przekraczają jedną lub więcej granic jurysdykcji państwowej w różnych cyklach życiowych.

  Zwierzęta łowne, zwierzyna – gatunki dzikich ssaków i ptaków (ptactwa) żyjących w środowisku naturalnym, będących – zgodnie z obowiązującym prawem – przedmiotem pozyskiwania w drodze polowania lub odłowów dokonywanych przez człowieka. Pozyskiwanie zwierząt łownych jest jednym z elementów gospodarki łowieckiej. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WIKŚiG UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1951 roku jako Wydział Melioracji Rolnych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolno-technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Oswajanie zwierząt, obłaskawianie zwierząt – proces osobniczy polegający na stopniowym zmniejszaniu, a następnie wygaszaniu lęku przed człowiekiem, występującego u zwierząt dzikich. Proces ten odbywa się poprzez uczenie się i niemal zawsze ma charakter zamierzony przez człowieka. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WMW UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały 1 listopada 1945 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Kształci studentów na kierunku weterynaria, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WNŻ UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1977 roku jako najmłodszy z wydziałów wrocławskiej Akademii Rolniczej. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolno-biologicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Epizootia (pomór, zaraza) – występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji danych.

  Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WPT UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1945 roku jako jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Od 1951 roku wszedł w skład nowopowstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolniczych, biologicznych oraz ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (ang. World Migratory Bird Day, WMBD) – święto obchodzone corocznie od 2006 na arenie międzynarodowej w 2. weekend maja, ustanowione przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (ang. African-Eurasian Waterbird Agreement, AEWA) i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (ang. Convention on Migratory Species, CMS).

  Dodano: 29.09.2010. 00:48  


  Najnowsze