• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania propozycji projektów badań naukowych i rozwoju technologii w ramach wspólnej inicjatywy technologicznej Czyste niebo.

  14.02.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ogłoszono zaproszenie do składania propozycji projektów badań naukowych i rozwoju technologii w ramach wspólnej inicjatywy technologicznej "Czyste niebo" (WIT).

  WIT "Czyste niebo" chce zgromadzić partnerów, aby zająć się bardzo konkretnymi zadaniami, które wpisują się w ogólny, techniczny program prac i harmonogram. To oznacza, że zaproszenie nie zostało przygotowane w formie zestawu tematów, tylko pomyślane jako zbiór bardzo szczegółowych zagadnień.

  Wspólna inicjatywa technologiczna "Czyste niebo" to partnerstwo publiczno-prywatne, którego celem jest przyspieszenie przełomowych osiągnięć technologicznych i skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych, przyjaznych dla środowiska, produktów transportu powietrznego. Ogólnie WIT "Czyste niebo" jest zorganizowana wokół sześciu obszarów technologicznych:
  - samoloty z inteligentnymi stałymi skrzydłami (zapewnienie aktywnych technologii skrzydeł i nowych konfiguracji samolotów do przełomowych, nowych produktów);
  - ekologiczny samolot regionalny (stworzenie lekkiego samolotu z inteligentnymi strukturami oraz konfiguracjami niskiego hałasu zewnętrznego i integracją technologii);
  - ekologiczny helikopter (stworzenie innowacyjnych łopat wirnika oraz silnika w celu obniżenia poziomu hałasu, niższy opór kadłuba, integracja technologii silnika wysokoprężnego i zaawansowanych układów elektrycznych w celu wyeliminowania szkodliwych cieczy hydraulicznych i obniżenia zużycia paliwa);
  - systemy ekologicznej obsługi (projektowanie i budowa pięciu silników demonstracyjnych, integrujących technologie niskoszumowe i lekkie układy niskociśnieniowe, wysoką wydajność, niską emisję monotlenku azotu, lekkie rdzenie oraz nowe konfiguracje, takie jak otwarte wirniki i chłodnice międzystopniowe);
  - zrównoważone i ekologiczne silniki (w pełni elektryczne wyposażenie samolotu i architektury systemów, zarządzanie termiczne, możliwości "zielonych" trajektorii i misji oraz udoskonalone operacje naziemne);
  - ekologiczne projektowane (analiza ekologicznych projektów i produkcji, wycofywanie i recykling samolotów).

  Zważywszy na fakt, że okres użytkowania samolotów wynosi 30 lat, a tworzenie nowych projektów lotniczych może zabrać dziesięć lub więcej lat, WIT "Czyste niebo" daje możliwości szybszego postępu we wdrażaniu ekologicznych technologii w lotnictwie. Inicjatywa zachęca do udziału w programie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), oferując możliwości dla całego aeronautycznego łańcucha dostaw.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Czyste niebo (org. Чистое небо, Czistoje niebo) – radziecki melodramat z 1961 roku w reż. Grigorija Czuchraja.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Yellowstone jest projektem firmy Boeing, mającym na celu zastąpienie jej wszystkich cywilnych odrzutowców samolotami wysokich technologii. Technologie, które mają zostać wprowadzone to materiały kompozytowe, więcej układów elektrycznych (pozbycie się układów hydraulicznych) i bardziej ekonomiczne silniki turbowentylatorowe, takie jak Pratt & Whitney PW1000G, General Electric GEnx, CFM International CFM56 lub Rolls-Royce Trent 1000. Termin "Yellowstone" odnosi się do technologii, natomiast "Y1" czy "Y3" do konkretnych samolotów.

  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących.

  Dodano: 14.02.2011. 16:17  


  Najnowsze