• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaskakujący efekt zmian klimatycznych

  13.09.2008. 20:31
  opublikowane przez: Krzysztof Pawlaczek

  Zaskakujący efekt zmian klimatycznych

  Na Antarktydzie rośnie grubość pokrywy lodowej - informują amerykańscy naukowcy. Ich zdaniem, jest to prawdopodobnie zaskakujący efekt uboczny zmian klimatycznych.

  Globalne ocieplenie zwykle kojarzy się z topniejącym lodem na Arktyce. Ale na biegunie południowym, jest go coraz więcej. Satelitarne dane NASA wskazują, że ilość antarktycznego lodu wzrasta od końca lat 70-tych średnio o sześć setnych procent rocznie.

  Więcej informacji znajdziesz na > www.wiadomosci.onet.pl

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przegląd Sterna nt. ekonomiki zmian klimatycznych (nazywany także Raportem Sterna) to 700-stronnicowy raport opublikowany 30 października 2006 przez ekonomistę Sir Nicholasa Sterna, przygotowany dla rządu Zjednoczonego Królestwa, który omawia wpływ zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia na światową ekonomię. Dendroklimatologia – nauka zajmująca się rekonstruowaniem warunków klimatycznych i ich zmian w czasie i przestrzeni na podstawie pomiarów słojów drzew. Dzięki technikom dendroklimatologii jest możliwe poznanie kierunków zmian klimatu. Techniki umożliwiają rekonstrukcję danych dotyczących temperatury, opadów i innych czynników klimatycznych. EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu.

  Efekt zniechęconego pracownika - jest to efekt uznawany za jedną z przyczyn zjawiska polegającego na tym, że szybki wzrost lub spadek zatrudnienia prowadzi do znacznie mniejszych zmian bezrobocia. Paleoklimatologia - jedna z nauk geologicznych, która zajmuje się badaniem klimatów w różnych epokach geologicznych w celu poznania warunków klimatycznych, ich zmian oraz przyczyn tych zmian w dziejach Ziemi. W swych badaniach paleoklimatologia wykorzystuje różne charakterystyczne typy skał, szczątki roślin, zwierząt oraz porównuje je z obecnie żyjącymi w określonych warunkach klimatycznych, a także analizuje wszelkie źródła pisane oraz zabytki sztuki.

  Efekt świeżości polega na silniejszym oddziaływaniu informacji, które nadeszły jako ostatnie (najświeższych), niż tych, które pojawiły się wcześniej. Efekt świeżości kontrastuje z efektem pierwszeństwa - zjawiskiem lepszego zapamiętywania informacji odbieranych na początku. Climateprediction.net – jeden z projektów naukowych, wykorzystujących możliwości technik przetwarzania rozproszonego. Jego celem jest przewidywanie zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi. Eksperyment ma również na celu stworzenie lepszych, bardziej niezawodnych modeli matematycznych, które umożliwią w przyszłości długoterminowe prognozowanie pogody, z większą dokładnością. Jest to największy z dotychczas przeprowadzonych eksperymentów tego typu. Do marca 2005 roku, przetestowano ponad 70 tysięcy modeli klimatycznych.

  Efekt aureoli, efekt halo (ang. halo effect) – w psychologii tendencja do automatycznego, pozytywnego (efekt Galatei, efekt nimbu, anielski efekt halo) lub negatywnego (efekt Golema, szatański efekt halo) przypisywania cech osobowościowych na podstawie pozytywnego lub negatywnego wrażenia. Innymi słowy "aureola" może być pozytywna lub negatywna. Fred Pearce (ur. 1951) – angielski autor książek i dziennikarz mieszkający w Londynie. Członek zarządu Integrated Water Resources International. Pearce specjalizuje się w zagadnieniach globalnego środowiska i zmian klimatycznych.

  Efekt Vogue Factor - efekt polegający na bardziej krytycznym odnoszeniu się do własnego wyglądu, oceny atrakcyjności fizycznej partnera w wyniku oglądania zdjęć (np. w czasopismach) osób atrakcyjnych.

  Dodano: 13.09.2008. 20:31  


  Najnowsze