• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zielone Flagi trafią do ekologicznych szkół

  27.05.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  170 polskich szkół ubiega się o przyznanie międzynarodowego certyfikatu "Zielona Flaga", świadczącego o zaangażowaniu szkoły w działania proekologiczne i aktywizacji lokalnych społeczności. Najlepsze szkoły zostaną wyłonione 28 maja podczas konferencji na Politechnice Warszawskiej.

  To światowe wyróżnienie w Polsce przyznaje Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, w ramach prowadzonego przez nią programu "Szkoły dla Ekorozwoju".

  "170 to rekordowa liczba zgłoszeń w historii organizowania konkursu w Polsce. Do tej pory, w trzech edycjach programu, przyznaliśmy 25 +Zielonych Flag+" - informuje koordynator programu "Szkoły dla Ekorozwoju" Małgorzata Łuszczek.

  Jak wyjaśnia przedstawicielka organizatorów Katarzyna Triantafelo, certyfikat "Zielona Flaga" jest nadawany szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Program jest realizowany od 1994 roku, a uczestniczy w nim 15 tys. szkół z 49 krajów Europy, Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii.

  "Zieloną Flagę" otrzymało do tej pory prawie 4,5 tys. szkół na całym świecie.

  Za wyróżnieniem szkoły "Zieloną Flagą" stoją konkretne działania. "Szkoła, aby otrzymać certyfikat, wprowadza ekologiczne rozwiązania, np. instaluje perlatory w celu zmniejszenia zużycia wody, montuje termoregulatory oraz wymienia oświetlenie na energooszczędne. Na podkreślenie zasługuje wspólne zaangażowanie uczniów i nauczycieli w projekt. Szkoły te, to ambasadorzy dobrych rozwiązań ekologicznych" - podkreśla Agnieszka Bielska z Ministerstwa Środowiska, członek kapituły programu decydującej o przyznaniu certyfikatu szkole.

  "Zielone Flagi" zostaną wręczone podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkół dla Ekorozwoju 2010 w Warszawie. W trakcie spotkania odbędzie się również dyskusja na temat roli szkół w działaniach na rzecz zmniejszenia emisji CO2, zostaną też przedstawione polskie i światowe szkoły z certyfikatem "Zielonej Flagi".

  Jak zapowiada Katarzyna Triantafelo, wśród zaproszonych gości znajdzie się m.in. dyrektor rolniczego gimnazjum "Laberthonniere" z Burkina Faso, który opowie o stworzonej przez niego gimnazjum. Znacznie różni się ono od znanych powszechnie szkół. Uczniowie oprócz standardowych lekcji języka francuskiego, matematyki czy chemii, zdobywają praktyczną wiedzę na temat technik uprawy roślin i hodowli zwierząt. W tym celu przy szkole wybudowano chlewnię i owczarnię.

  "Szkoła w Burkina Faso to coś więcej niż tylko szkoła - jej rolą jest nie tylko edukacja młodzieży, ale także aktywizacja społeczności lokalnych oraz wychowanie młodego pokolenia, które przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju" - wyjaśnia Triantafelo.

  Patronat honorowy nad konferencją objęli: minister środowiska - Andrzej Kraszewski, minister edukacji narodowej - Katarzyna Hall, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Jan Rączka, prezydent Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz mazowiecki kurator oświaty - Karol Semik. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu – inowrocławska szkoła średnia o ponadstupięćdziesięcioletniej tradycji (najstarsza na Kujawach Zachodnich). Należy do Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce, Towarzystwa Szkół Twórczych oraz programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Od roku szkolnego 2011/2012 przy I LO działa Gimnazjum Dwujęzyczne z językiem angielskim. Krakowskie Szkoły Artystyczne (KSA), zespół szkół policealnych mieszczących się w Krakowie przy ulicy Zamoyskiego 52 i Dekerta 10, nad którymi nadzór sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła prywatna, powstała w 1992 roku jako Szkoła Aktorska i Telewizyjna SPOT będąc pierwsza szkołą w ramach projektu Krakowskich Szkół Artystycznych.

  IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu – sosnowiecka szkoła średnia, o ponadstuletniej tradycji, zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół średnich, zrzeszona w Towarzystwie Szkół Twórczych. Cechą, która odróżnia szkołę od innych liceów w regionie jest tradycja noszenia przez jej uczniów charakterystycznych mundurków. W roku szkolnym 2005/2006 przy liceum zostało utworzone Gimnazjum Dwujęzyczne nr 25, obie szkoły utworzyły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15. Plac na którym stoi liceum nosi nazwę Waldemara Zillingera – znanego fizyka i zasłużonego dyrektora szkoły. Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu – zespół szkół ponadgimnazjalnych powstały z połączenia dwóch szkół: ZSB w Wieluniu i ZS nr 1 w Wieluniu. Od 2005 szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu i oferuje naukę w różnych kierunkach w formie technikum i szkoły zawodowej. Jednym z absolwentów szkoły jest Mariusz Wlazły, siatkarz Skry Bełchatów.

  Zespół Szkół Handlowych w Sopocie – zespół publicznych handlowych, w skład którego wchodzą: technikum oraz szkoła zawodowa. Szkoła została utworzona w 1910 roku. Szkoła mieści się w dwóch budynkach. W 30 oddziałach Zespołu Szkół Handlowych uczy się razem 804 uczniów. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości (zwana Czerwoną Szkołą) – jedna z największych szkół średnich w powiecie kłodzkim, kształcąca blisko 1090 uczniów w 2 typach szkół: zasadniczej szkole zawodowej i technikum. Mieści się w Kłodzku, przy ul. Szkolnej 8. Nauka w niej trwa w zależności od typu szkoły: dwa, trzy lub cztery lata i kończy się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych lub egzaminem maturalnym, po którego zdaniu uczniowie mogą podjąć studia w szkole wyższej.

  I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku – publiczna szkoła średnia, najstarsza szkoła średnia na ziemi rybnickiej. Od kilkunastu lat szkoła jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych. Zespół Szkół Nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu - szkoła ponadgimnazjalna i gimnazjalna w Wałbrzychu o profilach sportowych. Jedna z lepszych szkół kształcących w mieście, do szkoły uczęszczały znane osoby w Polsce oraz w regionie wałbrzyskim, szkoła powstała w 1 IX 1955 roku, w skład której wchodzą:

  Oświata w Czechach: W Czechach system szkolny jest zdecentralizowany. Jego podstawę stanowi znowelizowane w 1995 prawo oświatowe, które gwarantuje autonomię szkół, bezpłatny i obligatoryjny charakter edukacji podstawowej, bezpłatne kształcenie na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz prawo do tworzenia szkół wyznaniowych i prywatnych (w roku szkolnym 1995/1996 działało 39 placówek prywatnych i 16 wyznaniowych, co stanowi 1,3% wszystkich szkół). Na edukację przeznacza się 5,9% PKB (1995). Do przedszkoli uczęszcza 88% dzieci w odpowiednim wieku. 9-letnia obowiązkowa szkoła podstawowa (Zakladni skola), mająca 2 stopnie: pierwszy 5-letni i drugi 4-letni, dzieci rozpoczynają w niej naukę w 6. roku życia. Edukacją na poziomie podstawowym jest objętych 100% dzieci. W kształceniu na poziomie średnim bierze udział 92% młodzieży. Szkoły średnie dzielą się na:

  Szkoła policealna (studium policealne) – rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

  Szkoła austriacka, zwana też szkołą wiedeńską oraz prakseologiczną – jedna ze szkół ekonomii. Prezentuje podejście subiektywno-marginalistyczne. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi jest samorządową, niepubliczną szkołą wyższą, która rozpoczęła działalność w 2003 i była związana z Zespołem Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi, którego absolwenci mogli tutaj kontynuować naukę na poziomie wyższym, od 2007 wydzielono Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych i Zespół Szkół Leśnych. Szkoła znajduje się na terenie Borów Tucholskich.

  Szkoła mistrzostwa sportowego (często skrótowo SMS) – rodzaj szkół sportowych w Polsce, które prowadzą szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w co najmniej jednym oddziale, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły. Wychowanie do życia w rodzinie (w skrócie WDŻWR, WDŻ, WŻR, WDR albo WDŻR) – przedmiot dla uczniów polskiej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie.

  Dodano: 27.05.2010. 01:17  


  Najnowsze