• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ,,Zielone Flagi trafiły do 75 polskich szkół

  02.06.2010. 02:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  75 polskich szkół otrzymało międzynarodowy certyfikat ,,Zielona Flaga" potwierdzający zaangażowanie ich uczniów i nauczycieli w działania proekologiczne. Kolejne 95 szkół nagrodzono krajowym certyfikatem Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Wyróżnienia wręczono podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju, która odbyła się 28 maja w Warszawie.


  Światowe wyróżnienie w Polsce przyznaje Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, w ramach prowadzonego przez nią programu "Szkoły dla Ekorozwoju".

  ,,Na 33 tysiące szkół w Polsce 600 zaangażowanych jest w Program Szkoły dla Ekorozwoju, z czego 170 posiada certyfikaty.  Te liczby mówią same za siebie - polskie szkoły zaczynają traktować ekologię poważnie" - powiedziała koordynator Programu Szkoły dla Ekorozwoju, Małgorzata Łuszczek.

  Jak informuje Katarzyna Triantafelo z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, aby otrzymać tytuł świadomych ekologicznie szkoły muszą przedstawić ciekawy projekt dotyczący ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych, a następnie sumiennie go realizować. ,,Mogą to być różne działania, od recyclingu po oszczędzanie wody i energii" - wyjaśnił Rafał Serafin, prezes Fundacji.

  Aldona Cyranowicz, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu, tłumaczyła, że starając się o certyfikat w szkole zainstalowano świetlówki energooszczędne, pojemniki do segregacji odpadów, perlatory zmniejszające zużycie wody czy też programatory umożliwiające sterowanie bojlerami elektrycznymi znajdującymi się na terenie szkoły.

  Triantafelo wyjaśnia, że każda szkoła aby otrzymać certyfikat ,,Zielonej Flagi" musi spełnić tzw. siedem kroków. ,,Na początku musi stworzyć własny kodeks ekologiczny oraz zebrać grupę roboczą, która będzie realizowała projekt. Następnie w szkole przeprowadzany jest audyt, który ma wykazać, jak wyglądała sytuacja ekologiczna szkoły przed przystąpieniem do realizacji projektu, aby ocenić skuteczność podjętych działań audyt powtarzany jest tuż po wdrożeniu projektu. Przez cały czas realizacji projektu szkoła jest monitorowana, a jej projekt poddawany ocenie ekspertów, także pod kątem jego integracji z programem nauczania oraz włączenia w działania społeczności lokalnej" - informuje przedstawicielka Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

  Wyróżnione placówki spełniły wszystkie opisane wyżej warunki i dołączyły do 4,5 tys. szkół na świecie mogących pochwalić się certyfikatem ,,Zielonej Flagi". Przyznawany jest w ramach Programu Eco - Schools, w którym uczestniczą placówki z 47 krajów Europy, a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii.

  Podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju, 95 polskich szkół otrzymało tytuł Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej (LCAE). Jest to pierwszy stopień na drodze do uzyskania certyfikatu ,,Zielonej Flagi". Obydwa wyróżnienia przyznawane są na jeden rok, po tym czasie placówki ubiegają się o nie ponownie.

  ,,Szkoły, które w tym roku otrzymały tytuł LCAE w przyszłym z pewnością będą starać się o międzynarodowe wyróżnienie Zielonej Flagi" - przekonuje Małgorzata Łuszczek.

  Jak zapewnia Triantafelo, udział w programie Szkoły dla Ekorozwoju, w ramach którego przyznawane są certyfikaty, to nie tylko prestiż, szansa na promocję, ale także możliwość pozyskania dotacji na zainicjowanie pierwszych działań na rzecz ekologii wokół szkoły. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych. Szkoła powszechna – na porozbiorowych ziemiach polskich, w Polsce przed II wojną światową i w pierwszych latach po wojnie nazwa szkół najniższego szczebla. Najmniejsze z takich szkół bywały organizowane nawet w pojedynczych izbach lekcyjnych wspólnych dla wszystkich dzieci niezależnie od wieku. Bywały także dwu- i czterooddziałowe szkoły powszechne, natomiast pełny program nauczania realizowano w szkołach 7-klasowych. Krakowskie Szkoły Artystyczne (KSA), zespół szkół policealnych mieszczących się w Krakowie przy ulicy Zamoyskiego 52 i Dekerta 10, nad którymi nadzór sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła prywatna, powstała w 1992 roku jako Szkoła Aktorska i Telewizyjna SPOT będąc pierwsza szkołą w ramach projektu Krakowskich Szkół Artystycznych.

  Warszawska Szkoła Reklamy – dwuletnia policealna szkoła założona w 1993 r. w Warszawie przez filantropa Artura Waczko jako pierwsza komercyjna szkoła reklamy w Polsce z uprawnieniami szkoły publicznej. Początkowo pod nazwą Policealnego Studium Reklamy Handlowej, instytucja działała w strukturach Fundacji Przeciw Obojętności na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski. W 1998 r. Szkoła przyjęła nazwę marketingową Warszawska Szkoła Reklamy, a od 2000 r. zarząd nad nią przejęła spółka o tej samej nazwie. Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu – zespół szkół ponadgimnazjalnych powstały z połączenia dwóch szkół: ZSB w Wieluniu i ZS nr 1 w Wieluniu. Od 2005 szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu i oferuje naukę w różnych kierunkach w formie technikum i szkoły zawodowej. Jednym z absolwentów szkoły jest Mariusz Wlazły, siatkarz Skry Bełchatów.

  Zespół Szkół Nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu - szkoła ponadgimnazjalna i gimnazjalna w Wałbrzychu o profilach sportowych. Jedna z lepszych szkół kształcących w mieście, do szkoły uczęszczały znane osoby w Polsce oraz w regionie wałbrzyskim, szkoła powstała w 1 IX 1955 roku, w skład której wchodzą: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości (zwana Czerwoną Szkołą) – jedna z największych szkół średnich w powiecie kłodzkim, kształcąca blisko 1090 uczniów w 2 typach szkół: zasadniczej szkole zawodowej i technikum. Mieści się w Kłodzku, przy ul. Szkolnej 8. Nauka w niej trwa w zależności od typu szkoły: dwa, trzy lub cztery lata i kończy się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych lub egzaminem maturalnym, po którego zdaniu uczniowie mogą podjąć studia w szkole wyższej.

  Szkoła policealna (studium policealne) – rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana. Zespół Szkół Handlowych w Sopocie – zespół publicznych handlowych, w skład którego wchodzą: technikum oraz szkoła zawodowa. Szkoła została utworzona w 1910 roku. Szkoła mieści się w dwóch budynkach. W 30 oddziałach Zespołu Szkół Handlowych uczy się razem 804 uczniów.

  I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku – publiczna szkoła średnia, najstarsza szkoła średnia na ziemi rybnickiej. Od kilkunastu lat szkoła jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych.

  Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi jest samorządową, niepubliczną szkołą wyższą, która rozpoczęła działalność w 2003 i była związana z Zespołem Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi, którego absolwenci mogli tutaj kontynuować naukę na poziomie wyższym, od 2007 wydzielono Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych i Zespół Szkół Leśnych. Szkoła znajduje się na terenie Borów Tucholskich.

  Szkoła austriacka, zwana też szkołą wiedeńską oraz prakseologiczną – jedna ze szkół ekonomii. Prezentuje podejście subiektywno-marginalistyczne. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu – sosnowiecka szkoła średnia, o ponadstuletniej tradycji, zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół średnich, zrzeszona w Towarzystwie Szkół Twórczych. Cechą, która odróżnia szkołę od innych liceów w regionie jest tradycja noszenia przez jej uczniów charakterystycznych mundurków. W roku szkolnym 2005/2006 przy liceum zostało utworzone Gimnazjum Dwujęzyczne nr 25, obie szkoły utworzyły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15. Plac na którym stoi liceum nosi nazwę Waldemara Zillingera – znanego fizyka i zasłużonego dyrektora szkoły.

  Dodano: 02.06.2010. 02:17  


  Najnowsze