• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Astronomiczny projekt SOLARIS poszukuje kandydatów na doktorantów

  25.01.2011. 07:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Projekt prof. Macieja Konackiego z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Toruniu przygotowuje się do uruchomienia teleskopów sieci, której zadaniem będzie poszukiwanie planet pozasłonecznych obiegających gwiazdy podwójne. Pierwszy z zrobotyzowanych instrumentów rozpocznie prace już za niespełna trzy miesiące.  Półmetrowy teleskop zostanie uruchomiony w Republice Południowej Afryki. Kolejne instrumenty staną w tym roku w Australii i Argentynie. Przedsięwzięcie finansowane jest z European Research Council (grant w ramach konkursu "Ideas"), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (grant FOCUS) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant badawczy). Równolegle projekt SOLARIS będzie również poszerzał swój zespół.

  Poszukiwani są kandydaci na doktorantów. Wymagane jest wykształcenie astronomiczne, fizyczne, informatyczne lub inżynieryjne. Preferowane są osoby z przygotowaniem inżynieryjnym, technicznym lub programistycznym, jednak rozpatrywane będą wszystkie aplikacje. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji można znaleźć na stronie http://camk.edu.pl/studok/.

  Projekt SOLARIS (http://www.projektsolaris.pl), którego nazwa nawiązuje do powieści Stanisława Lema, ma na celu prowadzenie automatycznych obserwacji par gwiazd. Badanie jasności zaćmiewających się obiektów ma pozwolić na dokładne wyznaczanie ich fundamentalnych parametrów, a także umożliwić wykrywanie planet okrążających takie układy.

  PAP - Nauka w Polsce, Jan Pomierny

  tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Projekt Solaris – polski projekt naukowy rozpoczęty w 2010 roku przez Macieja Konackiego, mający na celu poszukiwanie egzoplanet w układach gwiazd podwójnych za pomocą sieci zrobotyzowanych teleskopów fotometrycznych.

  Projekt Hungarian Automated Telescope Network (HATNet) – międzynarodowy program badawczy mający na celu wykrywanie i badanie planet pozasłonecznych metodą obserwacji tranzytów oraz badania jasnych gwiazd zmiennych. Program wykorzystuje sześć w pełni automatycznych teleskopów. Sieć rozpoczęła pracę w 2003 roku, projekt stworzyli jeszcze w 1999 r. węgierscy astronomowie z inicjatywy Bohdana Paczyńskiego; obecnie zarządza nim Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

  PlanetQuest – projekt w fazie zamkniętych testów α; ma na celu poszukiwanie planet pozasłonecznych na podstawie obserwacji z obserwatoriów optycznych.

  The Whole Earth Telescope Project (WET) – astronomiczny projekt badawczy założony w 1986 roku przez dr. Edwarda Nathera, astronoma z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin w Stanach Zjednoczonych. Projekt stworzył sieć współpracujących ze sobą obserwatoriów astronomicznych z całego świata. Oparto go na bardzo prostym założeniu, że zawsze gdzieś na świecie jest noc i warunki umożliwiające obserwacje. Jest to więc jakby jeden teleskop z wieloma obserwatorami. Pierwotnym celem projektu było prowadzenie nieprzerwanych obserwacji gwiazd zmiennych, a co za tym idzie wspólnego gromadzenia, analizowania i naukowej interpretacji zebranych danych. W 1997 roku siedzibę WET przeniesiono do Uniwersytetu Stanowego w Iowa, a na jego czele stanął dr Steven Kawaler. Projektowi przewodzi rada, zwana CoW (Council of the Wise), składająca się z trzyosobowego prezydium, dwóch stałych członków i kilkunastu członków wybieralnych, z których tzw. King CoW w czasie obrad ma prawo dwóch głosów. Obecnie WET skupia ponad sześćdziesięciu naukowców z osiemnastu krajów świata, wśród których znajduje się czterech z Polski – z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika – prof. Paweł Moskalik i prof. Wojciech Dziembowski, z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – dr Waldemar Ogłoza oraz z Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr hab. Stanisław Zoła, a jego głównym celem są astrosejsmologiczne obserwacje pulsujących białych karłów.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  The Hunt for Exomoons with Kepler (HEK) – projekt naukowy mający na celu poszukiwanie egzoksiężyców (księżyców planet pozasłonecznych). Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie badawcze.

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest najwyższym przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów polskich, jako krajowa reprezentacja doktorantów w rozumieniu art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. KRD powołuje dwóch swoich przedstawicieli do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Dodano: 25.01.2011. 07:04  


  Najnowsze