• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • BIOTRAINS na drodze do bardziej ekologicznej edukacji chemicznej

  25.01.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Finansowani ze środków unijnych naukowcy, którzy pracują pod kierunkiem Uniwersytetu w Manchesterze, Wlk. Brytania, szkolą młodych biotechnologów w zapewnianiu bezpieczeństwa procesów chemicznych dla środowiska. Projekt BIOTRAINS (Europejska sieć szkoleń biotechnologicznych wspierająca produkcję chemikaliów) uzyskał wsparcie w kwocie 4,37 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Naukowcy z rozmaitych dziedzin, takich jak inżynieria, opracowywanie procesów, mikrobiologia i chemia, pracują wspólnie, aby wyposażyć obecnych i nowych naukowców w narzędzia potrzebne im do opracowania ekologicznych metod produkcji dla przemysłu chemicznego.

  "Mieliśmy szczęście pozyskać jednych z najlepszych magistrantów i doktorantów na świecie do udziału w projekcie BIOTRAINS" - mówi profesor Nick Turner, Dyrektor Centrum Doskonałości Biokatalizy, Biotransformacji i Procesów Produkcji Opartych na Biokatalizie (CoEBio3) przy Uniwersytecie w Manchesterze. "Postęp, jaki został osiągnięty w stosunkowo krótkim okresie czasu jest imponujący i dobrze wróży przyszłości tej sieci szkoleniowej."

  CoEBio3 to czołowa, brytyjska organizacja naukowa zajmująca się nowymi procesami opartymi na biokatalizie, które zaspokoją zmieniające się potrzeby przemysłu chemicznego do roku 2030. Grupa będzie nadzorować transfer technologii między akademikami a przedsiębiorcami, aby program odpowiadał na potrzeby zarówno ludzi, jak i technologii.

  Partnerzy BIOTRAINS twierdzą, że prowadzone w ramach projektu prace mają doprowadzić do zastąpienia tradycyjnej produkcji chemicznej przez "białą biotechnologię". Do tej pory sektor produkcji chemicznej był uzależniony od wykorzystywania silnie toksycznych chemikaliów i rozpuszczalników. Biała biotechnologia wyposaży producentów w czyste techniki do opracowania metod przemysłowych, które są nie tylko bezpieczniejsze od obecnych metod, ale również nie sieją spustoszenia w środowisku.

  Wykorzystuje ona naturalne biokatalizatory, aby produkcja była bardziej ekologiczna. Eksperci twierdzą, że Europejczycy są zaznajomieni z pojęciem białej biotechnologii, tj. zastosowaniem naturalnych katalizatorów, w tym komórek i enzymów, w biotechnologii do celów przemysłowych.

  Ale dlaczego "biała"? Naukowcy twierdzą, że przymiotnik "biała" odróżnia ją od innych biotechnologii wykorzystywanych obecnie przez ekspertów, a mianowicie zielonej w dziedzinie roślin i czerwonej w medycynie. Biała biotechnologia zajmuje się chemikaliami, biomateriałami i alternatywną produkcją energii. Oprócz korzyści dla naszej planety, biała biotechnologia oferuje również światowej gospodarce nowe możliwości, skutecznie zmniejszając jej uzależnienie od paliw kopalnych.

  Projekt BIOTRAINS, rozpoczęty w 2009 r. i zaplanowany do końca 2013 r., gromadzi 11 partnerów (z Austrii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji i Wlk. Brytanii) ze środowiska akademickiego i z przedsiębiorstw. Eksperci będą rekrutować i szkolić innych naukowców, a sześciu partnerów z sektora przedsiębiorstw zaoferuje szkolenia praktyczne.

  Partnerzy BIOTRAINS są zdania, że niezwykle ważne w przypadku nowych naukowców jest wspieranie bioekonomii opartej na wiedzy (KBBE), zidentyfikowanej przez platformę technologiczną SUSCHEM (Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii).

  KBBE jest kluczowym komponentem światowej gospodarki. Jej wartość szacuje się na ponad 1,5 biliona EUR rocznie i przyczyni się ona do poprawy konkurencyjności i wydajności, ochrony środowiska i modelu społecznego oraz zwiększenia dobrobytu. KBBE ma na celu rozwój zrównoważonego wykorzystania i produkcji odnawialnych biozasobów, produkcji bezpieczniejszej, lepszej i zdrowszej żywności oraz bezpiecznego i zrównoważonego rolnictwa, akwakultury i rybołówstwa.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji.

  CHEMIK nauka-technika-rynek - czasopismo naukowo-techniczne popularyzujące problemy chemii i przemysłu chemicznego, w tym zagadnienia badawcze oraz ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju przemysłu. W czasopiśmie są publikowane artykuły dotyczące m.in. problemów chemii stosowanej, metod kontroli procesów i zarządzania produkcją (z uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy), zagadnień organizacyjno-prawnych, problemów współpracy nauki z przemysłem. Roczny cykl wydawniczy obejmuje wydania tematyczne:

  Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.

  Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.

  Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.

  Polish Journal of Chemical Technology – międzynarodowe czasopismo naukowe, poświęcone problemom technologii chemicznej oraz zagadnieniom chemii podstawowej, inżynierii chemicznej i biotechnologii, w 2008 roku wpisane na filadelfijską listę czasopism (JCR; IF w 2010: 0.333). Jest wydawane przez Instytut Technologii i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie – inicjatora organizacji cyklicznych Kongresów Technologii Chemicznej – w języku angielskim, od 1999 roku w wersji drukowanej, a od 2007 roku również w wersji cyfrowej. Teksty artykułów są bezpłatnie udostępniane w całości na internetowej stronie wydawcy (Versita Sp. z o.o.). Wśród publikowanych materiałów dominują oryginalne prace naukowe (w tym materiały prezentowane na kolejnych Kongresach), jednak redakcja przyjmuje również artykuły przeglądowe i krótkie komunikaty.

  Anna Jadwiga Podhajska (z domu Wiśniewska, ur. 17 kwietnia 1938 w Gdyni, zm. 5 lutego 2006 w Gdańsku) - lekarz, profesor biotechnologii, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie biotechnologii i animatorka życia naukowego Pomorza. Współzałożycielka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (MWB UG-AMG) oraz założycielka Centrum Transferu Technologii w ramach Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni.

  Dodano: 25.01.2011. 16:49  


  Najnowsze