• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czasopismo matematyków z UMK najwyżej punktowane

  24.01.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czasopismo "Topological Methods in Nonlinear Analysis", wydawane przez Centrum Badań Nieliniowych Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, okazało się najwyżej notowanym polskim czasopismem naukowym znajdującym się w bazie Journal Citation Reports.

  "W bazie JCR zebrano i zestawiono liczbę cytowań oraz artykułów z niemal wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych. Na jej podstawie powstaje tzw. lista filadelfijska" - poinformował dr Marcin Czyżniewski, rzecznik prasowy UMK.

  "Topological Methods in Nonlinear Analysis" otrzymało 32 punkty za umieszczone w nim publikacje naukowe. Punkty zostały przypisane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie Impact Factor w danej dziedzinie.

  Czasopismo jest wydawane od 1993 roku. Na jego łamach publikowali swoje artykuły wybitni matematycy światowi zajmujący się analizą nieliniową, a w szczególności metodami topologicznymi w analizie nieliniowej: miedzy innymi A. Ambrosetii, E. Andronikoff, V. Arnold, H. Berestyckii, M. Berger, H. Brezis, K. Chang, E. Dancer, E. Fadell, P. Hilton, J. Ize, S. Eilenberg, O. Ladyzhenskaya, J. L. Lions, J. Mawhin, P. Rabinowitz, M. Schechter, Ya. G. Sinai, M. Vishik, J. West.

  W skład międzynarodowego komitetu redakcyjnego czasopisma wchodzą pracownicy UMK prof. Lech Górniewicz (kierownik Juliusz Schauder Center for Nonlinear Studies) oraz prof. Wojciech Kryszewski (kierownik Katedry Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii Wydziału Matematyki i Informatyki UMK). OLZ

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Rejuvenation Research (dawniej: Journal of Anti-Aging Medicine) – interdyscyplinarny recenzowany dwumiesięcznik naukowy wydawany przez Mary Ann Liebert dotyczący badań nad odmładzaniem. Miara oddziaływania tego czasopisma w 2008 ogłoszona w czerwcowym numerze Journal Citation Reports z 2009 to 5.008. Istotnym czynnikiem, dzięki któremu czasopismo osiągnęło tak wysoki wynik, jest powoływanie się na własne artykuły w 68% (vide analiza z 2008 Journal Citation Reports; bez cytowania własnych źródeł miara oddziaływania wynosi 1.570).

  Journal of the American Chemical Society (skrót oficjalny J. Am. Chem. Soc., popularnie używa się także skrótu JACS) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z każdej dziedziny chemii. Wydawane jest od 1879 roku przez American Chemical Society. Czasopismo to w swojej historii pochłonęło dwa inne czasopisma naukowe: Journal of Analytical and Applied Chemistry w lipcu 1893 oraz American Chemical Journal w styczniu 1914. Zgodnie z danymi Instytutu Filadelfijskiego, JACS jest najczęściej cytowanym czasopismem ogólnochemicznym drukującym artykuły źródłowe. Jego impact factor wynosił w 2012 10,677.

  Journal of the American Chemical Society (skrót oficjalny J. Am. Chem. Soc., popularnie używa się także skrótu JACS) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z każdej dziedziny chemii. Wydawane jest od 1879 roku przez American Chemical Society. Czasopismo to w swojej historii pochłonęło dwa inne czasopisma naukowe: Journal of Analytical and Applied Chemistry w lipcu 1893 oraz American Chemical Journal w styczniu 1914. Zgodnie z danymi Instytutu Filadelfijskiego, JACS jest najczęściej cytowanym czasopismem ogólnochemicznym drukującym artykuły źródłowe. Jego impact factor wynosił w 2012 10,677.

  Journal of the American Chemical Society (skrót oficjalny J. Am. Chem. Soc., popularnie używa się także skrótu JACS) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z każdej dziedziny chemii. Wydawane jest od 1879 roku przez American Chemical Society. Czasopismo to w swojej historii pochłonęło dwa inne czasopisma naukowe: Journal of Analytical and Applied Chemistry w lipcu 1893 oraz American Chemical Journal w styczniu 1914. Zgodnie z danymi Instytutu Filadelfijskiego, JACS jest najczęściej cytowanym czasopismem ogólnochemicznym drukującym artykuły źródłowe. Jego impact factor wynosił w 2012 10,677.

  Journal of the American Chemical Society (skrót oficjalny J. Am. Chem. Soc., popularnie używa się także skrótu JACS) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z każdej dziedziny chemii. Wydawane jest od 1879 roku przez American Chemical Society. Czasopismo to w swojej historii pochłonęło dwa inne czasopisma naukowe: Journal of Analytical and Applied Chemistry w lipcu 1893 oraz American Chemical Journal w styczniu 1914. Zgodnie z danymi Instytutu Filadelfijskiego, JACS jest najczęściej cytowanym czasopismem ogólnochemicznym drukującym artykuły źródłowe. Jego impact factor wynosił w 2012 10,677.

  Journal of the American Chemical Society (skrót oficjalny J. Am. Chem. Soc., popularnie używa się także skrótu JACS) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z każdej dziedziny chemii. Wydawane jest od 1879 roku przez American Chemical Society. Czasopismo to w swojej historii pochłonęło dwa inne czasopisma naukowe: Journal of Analytical and Applied Chemistry w lipcu 1893 oraz American Chemical Journal w styczniu 1914. Zgodnie z danymi Instytutu Filadelfijskiego, JACS jest najczęściej cytowanym czasopismem ogólnochemicznym drukującym artykuły źródłowe. Jego impact factor wynosił w 2012 10,677.

  Journal of Zoology – recenzowane czasopismo naukowe założone w 1830 roku przez Zoological Society of London, a obecnie wydawane przez Wiley-Blackwell. Publikowane w nim artykuły dotyczą szeroko pojętej zoologii, w szczególności dziedzin takich, jak anatomia, ekologia, fizjologia, genomika, systematyka i genetyka, w tym filogenetyka. Według Institute for Scientific Information jest trzydziestym pierwszym spośród notowanych stu trzydziestu jeden pod względem ilości cytowań czasopismem zoologicznym. Impact factor w 2011 roku wyniósł 2,043.

  Dodano: 24.01.2011. 00:25  


  Najnowsze