• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czy piękno wszechświata może przyciągnąć dzieci do nauki?

  14.02.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podnoszenie atrakcyjności nauki w oczach małych dzieci to jeden z priorytetów UE. Mając to na uwadze UE przyznała grant o wartości 1,9 mln EUR na program edukacyjny EUNAWE - jednostka programu Świadomość Wszechświata (UNAWE) - który dąży do pobudzenia wśród małych dzieci w wieku od 4 do 10 lat, zwłaszcza pokrzywdzonych przez los, zainteresowania nauką i technologią. Projekt EUNAWE (Czerpanie z Międzynarodowego roku astronomii - uświadamianie małym dzieciom istnienia wszechświata) został dofinansowany z tematu "Kosmos" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  W ciągu trzech lat program EUNAWE będzie pobudzać wśród dzieci zainteresowanie nauką i zachęcać je do wstąpienia w szeregi społeczności naukowej raczej wcześniej niż później. Środki finansowe przeznaczone przez UE pomogą osiągnąć cel programu UNAWE, którym jest sprawienie, aby dzieci postrzegały astronomię jako pociągającą na równi z dorosłymi.

  Projekt EUNAWE pozwoli wdrożyć program Świadomość Wszechświata w Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Republice Południowej Afryki, Wlk. Brytanii i Włoszech. Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują kursy dla nauczycieli i opracowanie materiałów praktycznych dla dzieci.

  Ostatecznie program EUNAWE odegra ważną rolę w zapewnieniu Europie kolejnego pokolenia inżynierów i naukowców. Kluczem do sukcesu programu jest pomoc dzieciom upośledzonym społecznie w zrozumieniu, jak ważne są dla europejskiej społeczności.

  "Dzięki temu połączeniu społecznych, edukacyjnych i naukowych celów, program UNAWE może odegrać wyjątkową rolę w umacnianiu edukacji i rozwoju" - zauważa profesor George Miley z Uniwersytetu w Leiden w Holandii, Wiceprzewodniczący IAU oraz założyciel i przewodniczący UNAWE. "Przyznanie tego grantu to uznanie przez UE wagi programu UNAWE i ważny krok naprzód w kierunku realizacji naszych ambicji, aby do 2020 r. program UNAWE był aktywnie realizowany w każdym kraju na świecie."

  Od uruchomienia programu UNAWE w 2006 r., dzięki wsparciu Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU), zyskał on silną pozycję w 40 krajach. Wśród członków UNAWE, których jest w sumie niemal 500, znaleźli się astronomowie i nauczyciele.

  Tę międzynarodową działalność innowacyjną rozpoczął Uniwersytet w Leiden przy wsparciu Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk oraz Holenderskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki. W 2009 r. przekształciła się w projekt "Cornerstone" w ramach Międzynarodowego roku astronomii (IYA2009) ogłoszonego przez IAU/UNESCO (Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury).

  Tylko w tamtym roku wiele działań w ramach programu UNAWE zrealizowano w ponad 45 krajach. Przykładem jest Wenezuela, gdzie ponad 1.500 nauczycieli i 60.000 dzieci wzięło udział w 43 sesjach szkoleniowych dla nauczycieli.

  Program UNAWE jest również częścią planu strategicznego IAU na lata 2010-2020 pt. "Astronomia w świecie rozwijającym się". W ramach tej inicjatywy astronomia wykorzystywana jest do promowania edukacji oraz budowania umiejętności i kompetencji w nauce i technologii na całym świecie.

  Biuro Rozwoju Astronomii (OAD) przy IAU w południowoafrykańskim obserwatorium astronomicznym przekuwa ten plan na czyn. Program UNAWE to pierwsze działanie w planie strategicznym IAU, które pozyskało finansowanie zewnętrzne. Źródła podają, że istnieje szansa na udostępnienie dalszego dofinansowania na inne działania.

  "Zapoznawanie małych dzieci z pięknem i rozmiarem wszechświata pozwala pobudzić w nich podziw i zachwyt, które odgrywają znaczącą rolę w ich rozwoju" - mówi Kevin Govender, nowo mianowany Dyrektor OAD. "Ogromnie się cieszymy, że UE zdecydowała się wesprzeć wdrożenie tego wyjątkowego programu."

  Dnia 24 maja w Brukseli, Belgia, odbędzie się oficjalne spotkanie w Parlamencie Europejskim w celu formalnego zaprezentowania programu EUNAWE. Pośród osób zaproszonych do wzięcia udział są astronomowie, nauczyciele, dziennikarze, autorzy blogów i pasjonaci astronomii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Lego WeDo – seria klocków Lego z linii Lego Education, przeznaczona dla dzieci w wieku 7-12 lat, wspomagająca naukę programowania i ukazująca podstawowe zagadnienia robotyki. Na całym świecie wykorzystywana jest w edukacji wczesnoszkolnej jako pomoc dydaktyczna. Zestawy tej serii pozwalają budować z klocków zwierzęta i modele urządzeń, które, po podłączeniu do komputera z odpowiednim oprogramowaniem, można wprawić w ruch. Odpowiednie czujniki i silniki zawarte w zestawach umożliwiają obustronną interakcję programu komputerowego ze światem zewnętrznym. Dziecko pisząc program komputerowy (lub układając go z obrazków) może uzależniać sposób jego działania od czynników zewnętrznych takich jak jasność oświetlenia w pomieszczeniu czy wykrycie ruchu w sąsiedztwie zbudowanego z klocków lego modelu. Działanie programu dotyczyć może zarówno efektów wizualnych (np. poruszanie narysowaną przez dziecko postacią na ekranie komputera) jak i efektów widocznych w świecie realnym (np. poruszane za pomocą silnika ramię dźwigu zbudowanego z klocków lego). Takie możliwości pozwalają zainteresować dziecko zagadnieniami algorytmiki, logiki i robotyki już na samym początku jego nauki.

  E-Podatki- program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego. Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych.

  Moliki książkowe (znane również jako Moliki książkowe, czyli co czytać dziecku) - audycja telewizyjna dla dzieci emitowana w latach 2005-2012 przez TVP1 i powtarzana przez TVP Polonia i TVP Kultura.
  Program promował kampanię Cała Polska czyta dzieciom. Głównymi bohaterami były dwa mole książkowe - Molinka i Molik - które w każdym programie przedstawiały kilka książek dla dzieci do przeczytania. Jednym ze sposobów było czytanie fragmentu jednego z polecanych dzieł i przerywanie lektury w najciekawszym momencie.
  Pomysłodawcą programu była Małgorzata Berwid, która wcześniej współtworzyła program Ciuchcia.
  Dzień emisji programu ulegał zmianom. Początkowo program był emitowany w soboty, później został przeniesiony na niedzielę, jako część Teleranka, aby znowu powrócić jako osobny program, nadawany już do końca emisji w piątki.
  W przeciągu 7 lat zrealizowano blisko 100 wydań programu.

  Ekspres naukowców – telewizyjny program popularnonaukowy dla dzieci i młodzieży nadawany codziennie o godzinie 17.30 w Da Vinci Learning. Program prowadzony jest przez Kati Bellowitsch i Thomasa Brezina, którzy wyjaśniają zjawiska ze świata nauki. W programie: liczne eksperymenty, podróże w czasie i wyjaśnianie naukowych zjawisk. Hasło programu to „learning by doing” Audycja składa się z następujących części:

  Podziel się Posiłkiem! – program społeczny, którego celem jest walka z niedożywieniem dzieci w Polsce. Zainicjowany przez firmę Danone, jako element strategii społecznej odpowiedzialności firmy w 2003 roku. Współorganizatorem programu od 2005 roku jest Fundacja Polsat, a partnerem strategicznym od 2004 roku Banki Żywności. Do tej pory, w wyniku programu, do dzieci trafiło 10 milionów posiłków.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Ulica Sezamkowa (ang. Sesame Street) – amerykański telewizyjny program edukacyjny dla dzieci, który zyskał dużą popularność w USA oraz wielu innych krajach świata, stanowiąc wzór dla późniejszych programów tego typu. Jest dobrym przykładem wykorzystania edukacji rozrywkowej w procesie edukacji społecznej, w tym wypadku edukacji najmłodszych.

  Dodano: 14.02.2011. 17:17  


  Najnowsze