• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • DeltaMi - nowe internetowe wcielenie Delty

  09.02.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Liczący ponad 35 lat miesięcznik "Delta - matematyka, fizyka, astronomia, informatyk", wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ma nową stronę internetową. Poprzednia, która istniała od siedmiu lat, została rozbudowana i odświeżona graficznie.

  Dotąd - jak informuje (www.deltami.edu.pl ) redakcja - na starej stronie internetowej miesięcznika publikowano tylko niektóre artykuły z jego papierowych wydań. Od tegorocznego numeru lutowego będzie tam można znaleźć nowe wydania Delty w całości. Redakcja chce też udostępniać zawartość swego elektronicznego archiwum, w którym - przez dziesięciolecia - nazbierało się tysiące artykułów i zadań.

  DelataMi ma ok. 20 rubryk oraz 25 tematów (teoria grafów, węzłów, internet, struktura materii, biologia, astronomia). Ma też zakładki prowadzące do redakcyjnych archiwów i bazy autorów. Całość zdobi kolumna złożona z kilkunastu obrazkowych zagadek (z rozwiązaniami) zwanych dziwolągami. Można się dzięki nim dowiedzieć np., w jaki sposób pracuje wyszukiwarka Google, co pewna prosta, utworzona z grafów figura geometryczna ma wspólnego z największą liczbą na świecie, czy jak skupić światło przy pomocy drukarki i folii i co z tego wynika.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Delta – matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Delta – matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Szkiełko i Oko (wcześniej Mała Delta) – miesięcznik matematyczno-przyrodniczy dla dzieci wydawany w latach 80. przez Filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku za pośrednictwem Białostockiego Wydawnictwa Prasowego, przy poparciu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – rocznik Polskiego Towarzystwa Językoznawczego działającego przy Instytucie Języka Polskiego PAN. Periodyk zawiera oprócz referatów zjazdowych także inne artykuły językoznawcze, recenzje i bibliografię ogólnojęzykoznawczą. Nowe numery udostępniane są na stronie Towarzystwa w formacie PDF (stopniowo udostępniane są również numery archiwalne).

  Miesięcznik Heraldyczny – miesięcznik wydawany w latach 1908-1915 we Lwowie i 1931-1939 w Warszawie. Należał do najważniejszych naukowych czasopism specjalistycznych wychodzących we Lwowie. Powstał jako jeden z dwóch obok „Rocznika Heraldycznego”, organów prasowych Towarzystwa Heraldycznego, które istniało od 1906 do 1915 roku. Redaktorem naczelnym był Władysław Semkowicz. Redakcja skupiała wokół siebie grono ważniejszych wówczas badaczy polskich z dziedzin heraldyki, genealogii i sfragistyki. Publikowano w nim rozprawy naukowe, monografie znaczniejszych rodów i rodzin polskich. Istniał też dział sprawozdań i recenzji. Z powodu wojny wydawanie periodyku zawieszono. 20 stycznia 1930 roku na posiedzeniu Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego powzięto decyzję o reaktywowaniu czasopisma. Redaktorem naczelnym został Oskar Halecki, stanowisko vice-naczelnego redaktora objął uczeń Haleckiego - Zygmunt Wdowiszewski. Czasopismo ukazywało się do 1939 roku.

  Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Mazowieckim działa przy Łódzkim oddziale (Polskiego Towarzystwa Historycznego).

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Dodano: 09.02.2011. 00:33  


  Najnowsze