• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Duże osiągnięcia polskich uczniów w międzynarodowym projekcie

  09.06.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Polskie szkoły odegrały wiodącą rolę w międzynarodowej akcji badania małych ciał Układu Słonecznego, m.in. tych, które mogą stanowić zagrożenie dla Ziemi. Wyniki kampanii opublikowały amerykańska agencja kosmiczna NASA i Astronomical Research Institute (ARI).

  Akcja była prowadzona w ramach programu International Astronomical Search Collaboration (IASC).

  Jak wynika z podsumowania przygotowanego przez NASA i ARI, poza dwoma asteroidami odkrytymi przez polskich uczniów na przełomie kwietnia i maja (2011 FJ49 - Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu i 2011 FX88 - Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu), zespołom z naszego kraju udało się znaleźć jeszcze dwa inne nieznane wcześniej obiekty.

  Są to dwie asteroidy odkryte przez uczniów Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu - 2011 HT24 i 2011 HS31. W ten sposób na liści obiektów znalezionych przez uczniów z Polski w tym roku są już cztery pozycje, a pełna lista, uwzględniająca wszystkie odkrycia od 2006 roku, czyli od początku działalności IASC w Polsce, zawiera już blisko 30 obiektów.

  Dane o wszystkich z nich zostały zebrane w mieszczącym się na Harwardzie Minor Planet Center, które dla Międzynarodowej Unii Astronomicznej i NASA zbiera informacje o najmniejszych ciałach Układu Słonecznego.

  Z podsumowania wynika, że polskie szkoły wyróżniają się wśród wszystkich uczestników kampanii IASC (obecnie bierze w nich udział 250 placówek z kilkunastu krajów).

  Asteroida 2010 CH1, którą w 2010 roku odkryli uczniowie Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, uzyskała ostateczne potwierdzenie obserwacyjne, co nawet w przypadku planetoid badanych przez zawodowych astronomów nie jest częste, a w kampaniach IASC zdarza się niezwykle rzadko i tylko najlepszym zespołom.

  Wcześniej w Polsce udało się to uczniom z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. W obu przypadkach dodatkową nagrodą dla odkrywców jest możliwość nazwania asteroidy, dzięki czemu wkrótce na niebie pojawią się dwa obiekty o polsko brzmiących nazwach (będzie to "Szczecin" oraz nazwa asteroidy 2010 CH1, która zostanie wyłoniona w konkursie).

  Polskie szkoły uczestniczą w IASC dzięki programowi "Hands-On Universe, Europe", w ramach którego udostępniane są nowoczesne narzędzia dydaktyczne wspomagające nauczanie przedmiotów ścisłych, np. program webkamerkowych obserwacji astronomicznych czy program wykorzystujący zdalnie sterowane teleskopy i radioteleskopy. Jego koordynatorem jest dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, dr hab. Lech Mankiewicz.

  W kampaniach obserwacyjnych jest obecnie wykorzystywany mieszczący się na Hawajach Pan-STARRS 1 - przeznaczony do poszukiwania asteroid, najlepszy instrument tego typu na świecie.

  Podobne teleskopy mają w przyszłości stanowić cześć globalnego systemu monitorowania nieba, który dzięki współpracy profesjonalnych astronomów, nauczycieli i uczniów będzie stanowił kompleksowy system wczesnego ostrzegania o ciałach, które mogłyby uderzyć w Ziemię.

  PAP - Nauka w Polsce

  cza/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  (329230) 2007 CV54 (inne oznaczenia: K07C54V, 2012 EN4) – planetoida z głównego pasa planetoid, odkryta w lutym 2007 roku, przez Macieja Małkowskiego i Piotra Tylendę, uczniów X Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. prof. Stefana Banacha w Toruniu. Jest to pierwsza planetoida odkryta przez polskich uczniów w ramach programu International Asteroid Search Campaign. Odkrycie zostało potwierdzone 19 lutego 2007 roku przez harwardzkie Minor Planet Center i Międzynarodową Unię Astronomiczną. Nazwa planetoidy jest oznaczeniem tymczasowym. 2009 BK103 (inne oznaczenie K09BA3K) – planetoida należąca do zewnętrznej części głównego pasa planetoid, odkryta w styczniu 2009 roku przez uczniów Artur Stankiewicza, Paulę Dmochowską oraz Mateusza Wojciechowskiego pracujących pod opieką Klemensa Baranowskiego, nauczyciela fizyki w olsztyńskim I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w ramach programu poszukiwania planetoid przygotowanego przez International Astronomical Search Collaboration (IASC). Lech Mankiewicz – polski astronom i fizyk, popularyzator nauk przyrodniczych. W roku 2011 został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem im. Włodzimierza Zonna za wyjątkowy wkład w upowszechnianie wiedzy astronomicznej oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom polskich szkół prowadzenie własnych regularnych obserwacji astronomicznych w ramach programu „Hands-On Universe”. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN od 2006, aktywny w Khan Academy.

  Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) – przepisy prawa szkolnego stanowiące część statutu szkoły i określające zasady organizacji oceniania uczniów danej szkoły. Szkoła decyduje, jak ocenia osiągnięcia uczniów, co ocenia, kiedy oraz w jaki sposób rejestrowane będą te osiągnięcia. Do decyzji szkoły należy również sposób i częstotliwość informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach, a także sposób poprawiania ocen. Oceny roczne, które umieszczane są na świadectwach promocyjnych oraz ukończenia szkoły, wystawiane są według obowiązującej we wszystkich polskich szkołach skali 1 - 6. Olimpiada historyczna – olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974 roku, od trzydziestej edycji przez Polskie Towarzystwo Historyczne, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wytypowanych zdolniejszych uczniów z gimnazjum. Zakres tematyczny olimpiady wykracza znacznie poza program szkolny, bowiem ma ona na celu wyłonienie najlepszych uczniów rokujących duże umiejętności historyczne. Od 2007 roku jej integralną częścią jest konkurs pn. parlamentaryzm.

  (295299) 2008 GZ111 (inne oznaczenie K08GB1Z) – planetoida z pasa głównego planetoid odkryta przez Zofię Adamus, Kornela Gibińskiego i Angelikę Muchę z VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach wiosną 2008 roku na zdjęciach wykonanych 15 kwietnia w ramach międzynarodowej kampanii obserwacji Obiektów Bliskich Ziemi (NEO Confirmation Campaign) prowadzonej przez Astronomical Research Institute. Prace zespołu uczniów z VIII LO w Katowicach były koordynowane przez nauczyciela fizyki i astronomii, Bogusława Lanusznego. (279377) 2010 CH1 – planetoida pasa głównego. Została odkryta 18 czerwca 2010 roku przez uczniów szkół w Toruniu, Gimnazjum nr 11, X Liceum Ogólnokształcącego oraz IX Liceum Ogólnokształcącego pracujących pod kierownictwem nauczycieli Bogdana Sobczuka i Jana Żółkiewskiego. 2010 CH1 okrąża Słońce w ciągu 5 lat i 95 dni w średniej odległości 3,03 j.a. Nazwa planetoidy jest oznaczeniem tymczasowym.

  Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych. XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie jest szkołą publiczną podlegającą nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W szkole uczy się obecnie ok. 650 uczniów, zatrudnionych jest ok. 50 nauczycieli i 12 pracowników obsługi. Uczniowie uczą się w oddziałach liczących średnio 32 osoby. W rankingu najlepszych warszawskich szkół średnich, sporządzonym w 2006 roku przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, XXVIII LO zajęło wysokie 10. miejsce. W roku 2007 szkoła zajęła 18, w 2008 - 13, w 2009 - 22, w 2010 - 12, a w 2011 - 15 miejsce.

  (315166) Pawelmaksym (oznaczenia tymczasowe: 2007 GA4, K07G04A) – planetoida z głównego pasa planetoid, odkryta wiosną 2007 roku przez Klub Astronomiczny BDTeam z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, w ramach Międzynarodowej Kampanii Poszukiwania Asteroid (International Asteroid Search Campaign). Klub bierze w niej udział dzięki współpracy z programem Hands on Universe-Europe. 22 lipca 2013 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna zatwierdziła oficjalnie i opublikowała w cyrkularzach Minor Planet Center, zaproponowaną nazwę „Pawelmaksym” dla uhonorowania polskiego miłośnika astronomii Pawła Maksyma, założyciela Obserwatorium Astronomicznego im. Papieża Sylwestra II w Bukowcu, który zmarł w lutym 2013.

  IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu – sosnowiecka szkoła średnia, o ponadstuletniej tradycji, zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół średnich, zrzeszona w Towarzystwie Szkół Twórczych. Cechą, która odróżnia szkołę od innych liceów w regionie jest tradycja noszenia przez jej uczniów charakterystycznych mundurków. W roku szkolnym 2005/2006 przy liceum zostało utworzone Gimnazjum Dwujęzyczne nr 25, obie szkoły utworzyły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15. Plac na którym stoi liceum nosi nazwę Waldemara Zillingera – znanego fizyka i zasłużonego dyrektora szkoły.

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego – jedna ze szkół średnich w Kłodzku, kształcąca 467 uczniów w 2 trybach nauki: dziennym i wieczorowym. Patronem szkoły jest polski architekt profesor Wacław Żenczykowski. Placówka powstała w 1965 roku w miejscu wygaszanego sukcesywnie Liceum Pedagogicznego im. Tadeusza Kościuszki. Wcześniej do 2002 roku działała pod nazwą Zespołu Szkół Budowlanych.

  Dodano: 09.06.2011. 00:25  


  Najnowsze