• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dwie polskie drużyny w międzynarodowej olimpiadzie astronomicznej

  08.08.2011. 13:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dwie polskie drużyny będą reprezentowały Polskę podczas V Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, która odbędzie się w Katowicach. Taką możliwość mają tylko gospodarze imprezy, która po raz pierwszy organizowana jest w Polsce.  Walka o medale w V Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki rozpocznie się 25 sierpnia i potrwa do 4 września. Będzie to jedno z największych przedsięwzięć organizacyjnych w województwie śląskim.

  W zmaganiach weźmie udział 31 pięcioosobowych drużyn z 29 krajów, m.in. z Bangladeszu, Boliwii, Brazylii, Egiptu, Indii, Kazachstanu, Korei Południowej, Portugalii, Sri Lanki, Turcji.

  Polska - jako gospodarz olimpiady - będzie miała możliwość wystawienia dwóch pięcioosobowych drużyn. W ich skład wejdą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zajęli dziesięć pierwszych miejsc w ogólnopolskiej Olimpiadzie Astronomicznej w marcu w Chorzowie.

  "Znalezienie się w tak elitarnym gronie nie było proste" - powiedział Lech Motyka, dyrektor Planetarium Śląskiego w Chorzowie, które organizuje olimpiadę. Dodał, że polscy zawodnicy posiadają niezwykle szeroką wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i astronomii.

  Ich poprzednicy, którzy wzięli udział w czterech wcześniejszych międzynarodowych olimpiadach, zdobyli łącznie 4 złote medale, 7 srebrnych, 1 brązowy, 6 wyróżnień oraz 3 nagrody specjalne.

  Idea organizowania międzynarodowej olimpiady narodziła się w 2006 roku w Bangkoku. Jej celem jest popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród najzdolniejszej młodzieży całego świata. Co roku organizowana jest w innym kraju. W tym roku po raz pierwszy gospodarzem będzie Polska.

  "Jesteśmy w fazie przygotowań. Zakupionych zostało 40 lunet, kwestia zakwaterowania także została zamknięta. Jako organizator mamy także obowiązek przygotować pytania" - dodał Motyka. Będzie 30 zadań teoretycznych i trzy praktyczne np. polegające na obserwacji nieba. Gdyby pogoda nie dopisała będzie to można zrobić także pod sztucznym niebem planetarium.

  Nad całością czuwać będzie polski sztab naukowy - Komitet Główny Krajowej Olimpiady Astronomicznej, któremu będzie przewodniczyć prof. Jerzy M. Kreiner. W roli obserwatorów wystąpią przedstawiciele Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

  Zmagania zostaną zorganizowane w chorzowskim planetarium oraz w hali Targów Katowickich.

  Olimpiada zostanie sfinansowana z budżetu województwa śląskiego, który przeznaczył na nią 1 mln zł, oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które przekazało dotację w wys. 610 tys. zł.

  PAP - Nauka w Polsce

  ktp/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Olimpiada fizyczna – jedna z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W chwili obecnej zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim. Pięciu najlepszych zawodników bierze udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej. Dawniej olimpiada składała się z czterech etapów: przedwstępnego, wstępnego, okręgowego i ogólnopolskiego.

  Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1996/1997 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Początkowa funkcjonowała jako olimpiada zachodniopomorska, jednak w 2000 uzyskała status olimpiady ogólnopolskiej. Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe (MOP) są grupą corocznych konkursów z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie z całego świata. Podczas Narodowej Olimpiady Przedmiotowej z każdego kraju biorącego udział najlepszych 4-6 uczniów kwalifikuje się do finałów Międzynarodowej Olimpiady. Obecnie istnieje 12 MOPów:

  Olimpiada biologiczna – ogólnopolski konkurs biologiczny przeprowadzany od 1971 roku, który jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani biologią. Jest on organizowany przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, wraz z komitetami okręgowymi. Głównym celem olimpiady jest zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania biologią i pomoc szczególnie uzdolnionym uczniom w podjęciu studiów na wybranym kierunku. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – coroczna olimpiada przedmiotowa, przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów,
  przy współpracy z:

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów. Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (pułtuska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od 2003 roku. W latach 2000-2002 organizator przeprowadził dwie edycje Konkursu Wiedzy o Europie, a 18 lipca 2002 r. w drodze konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uzyskał zgodę na organizację olimpiady w latach kolejnych.

  Olimpiada chemiczna – coroczny konkurs organizowany od 1954 roku zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Chociaż olimpiada jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, to mogą w niej brać udział również uczniowie klas gimnazjalnych. Stanowi też krajowe eliminacje na międzynarodową olimpiadę chemiczną. W skład drużyny na olimpiadę międzynarodową wchodzą 4 osoby – zwycięzca i 3 osoby które uzyskały najwięcej punktów obliczonych według wzoru L = 3NIII + NII + Pm + Pl + Pw, gdzie L to całkowita liczba punktów, N - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi uzyskanemu odpowiednio w III i II etapie, Pm – punkty za medalowe miejsce w poprzednich olimpiadach międzynarodowych (20 punktów za każdy medal), Pl – punkty za tytuł laureata w poprzednich olimpiadach (20 punktów za każdy tytuł), Pw – punkty za tytuł wyróżnionego w poprzednich olimpiadach (10 punktów za każdy tytuł).

  Olimpiada języka łacińskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku 1982. Przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Organizatorem zawodów jest Polskie Towarzystwo Filologiczne – Societas Philologa Polonorum. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Marian Szarmach z Katedry Filologii Klasycznej UMK. Jej uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością przekładu tekstu łacińskiego na język polski, znajomością gramatyki łacińskiej oraz lektury obowiązkowej i dodatkowej.

  Dodano: 08.08.2011. 13:19  


  Najnowsze