• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ekologiczne badania chemiczne na Mazowszu

  12.03.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Region Mazowsza ma szansę stać się ważnym ośrodkiem "zielonej" chemii w Europie, dzięki nowej infrastrukturze badawczej, z której będą mogły korzystać najlepsze jednostki naukowe z dziedziny chemii z całej Polski. Głównym celem inicjatywy jest stworzenie warunków sprzyjających dynamicznemu rozwojowi różnych dziedzin chemii i szybkiemu transferowi osiągnięć naukowych do przemysłu.

  Projekt, noszący nazwę "Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii", umożliwi dostęp do dobrze wyposażonych laboratoriów oraz będzie wspierał programy edukacyjne i informacyjne. Szczególny nacisk kładziony będzie na transfer innowacyjnych technologii chemicznych na rynek.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracuje obecnie nad stworzeniem Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, na której jak dotąd brakowało projektów z dziedziny chemii, inżynierii chemicznej oraz materiałowej. Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii ma być odpowiedzią na te zagadnienia i wypełnić tę lukę.

  Od 2011 r. województwo mazowieckie jest członkiem stowarzyszenia Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN), zrzeszającego 21 europejskich regionów, w których przemysł chemiczny odgrywa istotną rolę. Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii pomoże Mazowszu utrzymać pozycję jednego z najważniejszych ośrodków w dziedzinie chemii w Europie. Twórcy inicjatywy liczą na to, że dzięki dostępowi do zaawansowanego sprzętu nawiązywana na Mazowszu współpraca pozwoli badaczom prowadzić wydajniejsze badania i stworzyć masę krytyczną, niezbędną do powstawania nowych firm chemicznych.

  Oprócz transferu innowacyjnych technologii chemicznych na rynek, projekt ma także zachęcać młodych naukowców do zakładania własnych firm. Prof. Robert Hołyst, dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN, wyjaśnia: "Wszyscy jesteśmy żywotnie zainteresowani tym, żeby absolwenci, a nawet studenci, mogli bez problemów zakładać firmy typu spin-off. Takie firmy gwarantują transfer wiedzy do przemysłu i dają zatrudnienie kreatywnym ludziom. Z czasem, po osiągnięciu masy krytycznej, jedna z nich wyrośnie na globalny koncern, który wesprze polską naukę, wciąż niedofinansowaną w porównaniu z europejskimi konkurentami. Tak się stało w Finlandii i to samo chcemy osiągnąć na Mazowszu".

  W projekt zaangażowanych jest wiele instytucji, w tym Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Farmaceutyczny oraz Instytut Przemysłu Organicznego.

  Jednym z pierwszych działań w ramach tworzenia Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii jest baza danych E-Lab z dostępnym sprzętem laboratoryjnym. Baza powstaje w ramach projektu NOBLESSE (Nanotechnologia, biomateriały i alternatywne źródła energii na rzecz integracji EPB) realizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN. Projekt NOBLESSE, który ma zakończyć się w 2014 r., otrzymał 3 321 290 euro unijnego dofinansowania w ramach tematu "Regiony wiedzy" siódmego programu ramowego UE (7PR).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach (dawniej – „Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach”, IChN) – instytut badawczy, działający od roku 1958 w dziedzinie chemii nieorganicznej, a przede wszystkim technologii chemicznej i inżynierii procesowej. Instytut Chemii Organicznej PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Tematyka badań w IChO jest skoncentrowana wokół problemów współczesnej chemii organicznej. Jednostka posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (w skrócie IChF PAN) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Obecnie tematyka badań w IChF jest skoncentrowana wokół aktualnych problemów fizykochemii. Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Medal Kołosa – wyróżnienie przyznawane co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksperymentalnej lub teoretycznej chemii fizycznej. Medal Kołosa przyznawany jest od 1998 roku w celu upamiętnienia życia i pracy badawczej Włodzimierza Kołosa przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ceremonia wręczenia medalu łączy się z wygłoszeniem przez laureata wykładu dla doktorantów Wydziału Chemii UW. Karol Lesław Grela (ur. 23 listopada 1970 w Warszawie) – polski chemik organik, profesor, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1994 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1998 roku w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (promotor prof. Mieczysław Mąkosza). Następnie odbył staż podoktorski (1999–2000) w Instytucie Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) w Mülheim (Niemcy) pod kierunkiem prof. Aloisa Fürstnera. Habilitacja w IChO PAN w 2003. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskany w 2008. Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na warszawskiej Ochocie.

  Władysław Rajmund Leppert ( ur. 25 grudnia 1848 w Łącku, zm. 1920) - polski chemik i przemysłowiec. Prowadził badania w dziedzinie chemii organicznej oraz technologii chemicznej. Był współzałożycielem fabryki farb i lakierów w Helenówku koło Warszawy w 1879 roku. Był także jednym z założycieli pierwszego polskiego chemicznego czasopisma naukowego "Chemik Polski". Interesował się historycznym rozwojem chemii w Polsce. Napisał pracę Rys rozwoju chemii w Polsce do roku 1830. Chemia bioorganiczna – dyscyplina naukowa łącząca ze sobą elementy chemii organicznej oraz biochemii. Podstawową różnicą pomiędzy chemią bioorganiczną a biochemią są cele tych dwóch dyscyplin naukowych. Biochemia (a także pokrewne nauki, takie jak biologia molekularna) koncentruje się na wykorzystaniu chemii w celu zrozumienia procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Natomiast głównym celem chemii bioorganicznej jest wykorzystanie zdobyczy chemii organicznej w celu tworzenia nowych biomolekuł (lub modyfikacji już istniejących).

  Andrzej Kotarba – polski chemik, doktor habilitowany nauk chemicznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w katalizie, chemii materiałów i chemii powierzchni. Od 2009 roku kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor lub współautor ponad 60 publikacji. Jacek Waluk (ur. 1952 w Warszawie) - polski fizykochemik zajmujący się zagadnieniami spektroskopowymi. Profesor, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Fotochemii i Spektroskopii w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, członek rady naukowej Instytutu.

  Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego – instytut badawczy znajdujący się na warszawskim Żoliborzu.

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (CBMiM PAN) - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, w którym prowadzi się badania z zakresu chemii organicznej, chemii i fizyki polimerów, spektroskopii NMR i masowej oraz biochemii i biologii molekularnej.

  CHEMIK nauka-technika-rynek - czasopismo naukowo-techniczne popularyzujące problemy chemii i przemysłu chemicznego, w tym zagadnienia badawcze oraz ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju przemysłu. W czasopiśmie są publikowane artykuły dotyczące m.in. problemów chemii stosowanej, metod kontroli procesów i zarządzania produkcją (z uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy), zagadnień organizacyjno-prawnych, problemów współpracy nauki z przemysłem. Roczny cykl wydawniczy obejmuje wydania tematyczne: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) – poznańska instytucja informatyczna afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Jest jednym z polskich Centrów Komputerów Dużej Mocy.

  Dodano: 12.03.2012. 16:17  


  Najnowsze