• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ESO zaprasza Polskę

  26.10.2011. 17:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), jedna z najbardziej znaczących na świecie organizacji do badań astronomicznych, chętnie przyjmie Polskę do swoich szeregów. Tak wynika ze słów wypowiedzianych przez Dyrektora Generalnego ESO deklarujących gotowość ESO do rozpoczęcia negocjacji.

  ESO zrzesza aktualnie 14 krajów europejskich (w tym spośród sąsiadów Polski: Niemcy i Czechy), jednak w tym gronie brak Polski, która jest ostatnim dużym krajem Europy nie będącym członkiem tej organizacji. Sytuacja ta ma szansę się zmienić, gdyż ESO chętnie widziałoby nasz kraj w swoich szeregach.

  "Europejskie Obserwatorium Południowe jest zadowolone, że Polska wykazuje zainteresowanie przystąpieniem do naszej organizacji. ESO jest przygotowane na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, gdy tylko napłynie oficjalne zapytanie ze strony Polski" - powiedział prof. Tim de Zeeuw, Dyrektor Generalny ESO.

  Jeśli nasz kraj stanie się członkiem ESO, polscy naukowcy uzyskają pełen dostęp do najnowocześniejszych naziemnych teleskopów do obserwacji kosmosu. ESO posiada trzy obserwatoria znajdujące się na półkuli południowej w Chile, w których pracują m.in. cztery ośmiometrowe teleskopy VLT, czy kilka teleskopów klasy 3 i 4 metrów.

  ESO jest także europejskim partnerem ogólnoświatowego projektu ALMA - wielkiej sieci anten pracujących na falach milimetrowych i submilimetrowych. ALMA jest w trakcie konstrukcji, obecnie pracuje już około 20 anten, a docelowa ich liczba to 66.

  Co więcej, Europejskie Obserwatorium Południowe ma bardzo ambitne plany wybudowania największego na świecie teleskopu optycznego. Będzie miał około 40 metrów średnicy i zacznie pracę na początku kolejnej dekady.

  Polskie środowisko astronomiczne od kilku lat stara się o przystąpienie naszego kraju do ESO. Pod koniec września br, na spotkaniu z przedstawicielami astronomów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadeklarowało, że w ciągu 30 dni zaproponuje rządowi ustanowienie instrukcji negocjacyjnej i powołanie zespołu negocjacyjnego. Byłoby to formalnym rozpoczęciem procedury dążącej do otwarcia negocjacji z ESO.

  Udział w ESO to jednak nie tylko korzyści dla polskiej nauki. Część pieniędzy płaconych przez Polskę jako składka członkowska, musi być wydana przez ESO w naszym kraju, co powinno mieć korzystny wpływ na sektor firm nowoczesnych technologii.

  "Niektórzy używają sportowego porównania i nazywają ESO astronomiczną ligą mistrzów. I faktycznie, w ESO na najwyższym światowym poziomie są zarówno stosowane technologie, uzyskiwane wyniki badań, jak i organizacja współpracy międzynarodowej" - komentuje Krzysztof Czart, polski koordynator Sieci Popularyzacji Nauki ESO.

  PAP - Nauka w Polsce

  ast/ tot/  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ogromnie Wielki Teleskop Europejski (European Extremely Large optical/near-infrared Telescope - E-ELT) – projekt największego na świecie teleskopu optycznego opracowany przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO). UESAC (ang. Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets) – program badawczy planetoid prowadzony w latach 1992 i 1993. W wyniku badań wykonano ponad 15 000 obserwacji planetoid, na podstawie czego obliczono orbity 2500 obiektów. Do lutego 2013 odkryto i opisano 1120 planetoid począwszy od (6102) Visby a skończywszy na (129469) 1993 FU69. Obserwacje były wykonywane przez Europejskie Obserwatorium Południowe w Chile i przez Obserwatorium Anglo-Australijskie w Australii. Wyniki opracowywano w Obserwatorium Astronomicznym w Uppsali. Wyniki badań opublikowano w 1996 roku. Europejskie Obserwatorium Południowe (ang. European Southern Observatory - ESO) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca europejskie kraje, powołana w 1962 roku w celu budowy i utrzymywania obserwatoriów astronomicznych na półkuli południowej.

  Studia Europejskie - kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i upowszechniający informacje na temat założeń, przebiegu oraz rezultatów procesów integracji europejskiej. Periodyk jest miejscem prezentacji aktualnego stanu badań w zakresie europeistyki i studiów europejskich. Stanowi forum wymiany myśli i poglądów dla środowisk zajmujących się w Polsce szeroko rozumianą problematyką europejską. Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym "Studiów europejskich" jest Dariusz Milczarek. NTT (ang. New Technology Telescope) – teleskop należący do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), znajdujący się w Obserwatorium La Silla położonym około 600 km na północ od Santiago de Chile. Jest to pierwszy teleskop na Ziemi, którego główne lustro jest kontrolowane przez komputer oraz w którym zastosowano technikę optyki aktywnej.

  Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) – instrument zainstalowany na należącym do ESO teleskopie głównym nr 1 Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) w Obserwatorium Paranal w Chile na początku 2014 r. MUSE jest najnowszym z instrumentów drugiej generacji zaprojektowanym dla VLT (pierwszymi dwoma były X-shooter i KMOS, a kolejnym będzie SPHERE). All Sky Automated Survey (ASAS) – polski projekt automatycznych teleskopów stale monitorujących około 20 milionów gwiazd na całym niebie, jaśniejszych od 14 wielkości gwiazdowej. Zlokalizowany w Obserwatorium Las Campanas w Chile, ASAS jest obsługiwany przez Internet z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego przez Grzegorza Pojmańskiego.

  KMOS (skrót od K-band Multi-Object Spectrograph) – wieloobiektowy spektrograf, zamontowany na należącym do ESO Teleskopie Głównym nr 1 Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) w Obserwatorium Paranal w Chile. Jest przeznaczony do badania procesów fizycznych, które napędzają powstawanie i ewolucję młodych galaktyk we wczesnym Wszechświecie. Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) – największy na świecie interferometr radiowy znajdujący się na płaskowyżu Chajnantor w Chilijskich Andach na wysokości ok. 5000 m n.p.m. W jego skład wchodzi 66 precyzyjnie wykonanych radioteleskopów o średnicach czasz 12 i 7 metrów. Prowadzą one obserwacje w zakresie fal milimetrowych i submilimetrowych. Interferometr powstał we współpracy międzynarodowej krajów Europy, Ameryki Północnej i Azji Wschodniej, przy współudziale Chile.

  Obserwatorium Gemini (ang. Gemini Observatory) – obserwatorium astronomiczne składające się z dwóch 8,1-metrowych teleskopów optycznych, znajdujących się w dwóch różnych miejscach Ziemi. Bliźniacze teleskopy zostały skonstruowane i są użytkowane przez konsorcjum, w którego skład wchodzą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Chile, Brazylia, Argentyna oraz Australia. Konsorcjum jest nadzorowane przez Uniwersyteckie Stowarzyszenie Badań Astronomicznych (Association of Universities for Research in Astronomy – AURA), zaś centrala obserwatorium znajduje się w Hilo na Hawajach.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Lista najwyższych budynków w Seulu: Seul jest największym miastem w Korei Południowej i jednym z największych na świecie. Jest to także jedno z największych skupisk wieżowców, nie tylko w kraju i Azji, ale także i na całym świecie. W całym mieście znajduje się 10 budynków przekraczjących 200 metrów wysokości. Ponad 100 metrów osiągają 82 budynki. Pierwszy budynek, który sięgnał tutaj 150 metrów został wybudowany w roku 1985 (63 Building), był to wtedy najwyższy budynek w całej Azji. Był to jednak jeden z nielicznych tak wysokich gmachów jakie wtedy powstały. Większość ze znajdujących się tu obecnie wieżowców powstała w latach 19982006. Wśród nich także obecnie najwyższy, Tower Palace 3 Tower G. Jest to zarazem najwyższy wieżowiec mieszkalny w kraju. W trakcie budowy jest kolejnych kilka budynków. Jednak ich budowa jest w większości wstrzymana. Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Lista najwyższych budynków w Brisbane: Brisbane jest dużym miastem na wschodnim wybrzeżu Australii. W mieście tym jest obecnie 5 wieżowców. Ponad 200 metrów sięgają dwa buynki, a ponad 100 metrów ma około 40 gmachów. Tak jak w większości innych miast w tym kraju, wysokie budynki były tu budowane od końca lat 70. Szczególnie pod koniec lat 80., powstało dużo wysokich budynków. W ostatnich latach ponownie zaczęto dużo budować, jednak już nie są to biurowce, lecz apartamentowce, tak jak w większości miast na świecie. W trakcie budowy są kolejne 3 budynki. Żaden nie będzie najwyższy w mieście. Wszystkie będą jednak wieżowcami mieszkalnymi. Powstały także inne projekty, wśród nich dwa które mają przekroczyć 200 metrów wysokści. Gdy zostaną one wybudowane wtedy najwyższym w mieście będzie 283-metrowy Vision.

  Dodano: 26.10.2011. 17:04  


  Najnowsze