• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejski ranking: chemia na 4 polskich uniwersytetach na najwyższym poziomie

  03.11.2010. 15:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Chemia na czterech polskich uniwersytetach: Warszawskim, Jagiellońskim, Wrocławskim i Adama Mickiewicza w Poznaniu jest prowadzona na doskonałym poziomie - wynika z rankingu CHE - niezależnej niemieckiej instytucji monitorującej europejskie uczelnie.

  Wyniki opublikowano w internetowym wydaniu dziennika "Die Zeit".

  Badania przeprowadziło w 2010 r. niezależne niemieckie Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (CHE). Analizie poddano wydziały prowadzące studia magisterskie i doktoranckie na kierunkach: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Podano też wyniki badań z ubiegłego roku dla studiów ekonomicznych, psychologii i nauk politycznych. W Polsce oprócz chemii wyróżnionej na czterech uniwersytetach, status "excellence group" uzyskały jedynie nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i fizyka na Uniwersytecie Warszawskim.

  Zasady rankingu streszcza na swojej stronie Uniwersytet Wrocławski. W pierwszym etapie CHE oceniała wydziały wszystkich uczelni z 19 krajów europejskich, które oferują wybrany kierunek studiów. Uwzględniano osiem wskaźników: liczbę publikacji, cytowania, mobilności kadry, mobilności studentów, udział w programie Erasmus Mundus, realizowane projekty Marie Curie oraz renomę uczonych (Nagroda Nobla, Medal Fieldsa, granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Za każdy  z ośmiu wskaźników można było dostać gwiazdę. Trzeba było zdobyć co najmniej dwie, aby awansować do drugiego etapu. Każdy z "doskonałych" polskich wydziałów chemicznych zdobył trzy gwiazdy.

  Tak wyselekcjonowane wydziały poddano dodatkowym badaniom. Posłużono się dwoma kwestionariuszami - instytucjonalnym (wypełniały go władze wydziału) i studenckim.

  Najlepiej w Europie wypadła Wielka Brytania. Wśród najlepszych uczelni było siedem brytyjskich, które okazały się "doskonałe" we wszystkich czterech ocenianych w tym roku dyscyplinach naukowych.

  Szczegóły na stronach: tutaj  i tu.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obok muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedną z czterech tego typu uniwersyteckich placówek w Polsce. Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WF UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci mają do wyboru studia stacjonarne oraz niestacjonarne na czterech kierunkach, które zalicza się do nauk fizycznych. Wydział mieści się w budynku Collegium Phisicum przy ul. Umultowskiej 85 (kampus Morasko). Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni – wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.

  Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych. Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego – 5-letnie, interdyscyplinarne, międzywydziałowe studia zapewniające możliwość uczęszczania na zajęcia oferowane przez wszystkie wydziały matematyczno-przyrodnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnia je indywidualny tok studiów (już od ich rozpoczęcia), pod opieką tutora (opiekuna naukowego). Po drugim roku studiów studenci wybierają kierunek wiodący spośród 9 dostępnych (astronomia, biologia, chemia, fizyka, geologia, geografia, informatyka, ochrona środowiska i matematyka), którego też tytuł magistra otrzymują po ich ukończeniu.

  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAiE UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały jako jedna z najstarszych jednostek organizacyjnych wrocławskiej uczelni w 1811 roku. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawniczych i ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNPiD UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów na czterech kierunkach zaliczanych do nauk politologicznych i dziennikarskich, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Budynek wydziału mieści się na terenie kampusu Morasko, przy ul. Umultowskiej 89a.

  Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WNE UE we Wrocławiu) – jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powstały w 1950 roku jako jeden z pierwszych wydziałów na tej uczelni. Kształci on studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych głównie do nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (WF UWr) – jeden z 10 oraz drugi pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstał w 1950 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Humanistycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WCh UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów na kierunku chemia (w ośmiu specjalnościach), na studiach stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych). Mieści się on w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6.

  Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WNŻ UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1977 roku jako najmłodszy z wydziałów wrocławskiej Akademii Rolniczej. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolno-biologicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Dodano: 03.11.2010. 15:33  


  Najnowsze