• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundacja A. Jabłońskiego wesprze młodych naukowców UMK

  07.10.2010. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wspieranie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika to podstawowe zadanie Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, która oficjalnie rozpocznie działalność 8 października. Wykład inauguracyjny wygłosi znany popularyzator nauki prof. Łukasz Turski, który opowie o tym, czy gospodarka potrzebuje nauki (i odwrotnie).

  Fundację powołano dzięki inicjatywie dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK - prof. Stanisława Chwirota i całej Rady Wydziału w czerwcu 2009 roku.

  Jednym z pierwszych zdań Fundacji będzie zebranie 1 mln złotych na fundusz stypendialny. "Na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nakłady na samą aparaturę naukową w latach 2009-2011 sięgają 30 mln złotych. Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie dają laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt na najwyższym światowym poziomie, potrzebni są młodzi, utalentowani naukowcy, zdolni studenci i doktoranci" - informuje UMK w komunikacie przekazanym PAP.

  Właśnie dla nich Fundacja chce stworzyć system stypendiów, dzięki którym młodzi uczeni będą mogli w pełni angażować się w prace badawcze, bez konieczności szukania kompromisu między pracą naukową a zarobkową.

  Patronem Fundacji jest prof. Aleksander Jabłoński - światowej sławy naukowiec, twórca toruńskiej szkoły fizyki. W 1933 roku w pracy ogłoszonej w "Nature" zaproponował schemat poziomów energetycznych cząsteczki barwnika, który wszedł do literatury pod nazwą diagramu (lub schematu) Jabłońskiego.

  Gdy na przełomie lat 50. i 60. XX w. nastąpił gwałtowny rozwój chemii kwantowej, prof. Jabłoński zdecydowanie popierał próby rozwinięcia badań w tej tematyce w Toruniu. Dzięki temu po kilku latach powstała tam - istniejąca do dziś - silna grupa badaczy prowadzących na poziomie światowym badania w zakresie teorii atomu i cząsteczki.

  Spotkanie inaugurujące działalność Fundacji rozpocznie się o godz. 10.30 w Instytucie Fizyki UMK (ul. Grudziądzka 5/7).

  Podczas inauguracji prof. Łukasz Turski wyjaśni czy gospodarka i nauka potrzebują siebie nawzajem. Częścią spotkania będzie również referat prof. Andrzeja Kowalczyka "Co Wydział oferuje regionowi?". Poza tym, między godz. 13.00 a 15.00 będzie można zwiedzić laboratoria i pracownie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w tym Centrum Astronomii.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zakład Optyki Atomowej – (w skrócie ZOA) zakład w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS) UJ. Powstał w 1962 roku. W 2003 roku wydzielił się z ZOA Zakład Fotoniki. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – w obecnej formie powstał 1 września 2003 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Leszek Józef Wojtczak (ur. 2 lipca 1939 w Gozdowie) – polski fizyk, profesor zwyczajny na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego (dawniej Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ) w zakresie teorii ciała stałego. Rektor UŁ (1984-1990), dziekan Wydziału (1991-1993).

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Jan Wasilewski (ur. 6 maja 1942 w Wilnie) – polski fizyk, profesor molekularnej fizyki teoretycznej, zajmuje się również chemią kwantową i informatyką stosowaną. Pracownik Katedry Informatyki Stosowanej działającej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Fizyki i Astronomii UWr.

  Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

  Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Koszyckiej został założony 21 lipca 1969 roku przez prof. Františka Poliaka, który był również pierwszym dziekanem tego wydziału (w latach 1969-1972). Obecnie (2012) dziekanem Wydziału jest prof. Liberios Vokorokos.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej działa pod tą nazwą od 1 października 2001 r, po przemianowaniu Wydziału Matematyki i Fizyki, który został utworzony 1 lutego 1989 roku w wyniku przekształcenia się Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dwa odrębne Wydziały. Jednak zarówno matematyka jak i fizyka rozwijały się, od momentu powstania Uniwersytetu, w ramach Wydziału Przyrodniczego.

  Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje od 1 września 2007 r. po podziale Wydziału Matematyczno-Fizycznego na dwie jednostki: Wydział Fizyki i Wydział Matematyki i Informatyki. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej rozpoczął działalność pod obecną nazwą 1 września 2011 roku po zmianie nazwy Wydziału Matematyczno-Fizycznego, utworzonego w 1969 roku z połączenia istniejących na różnych wydziałach katedr: fizyki, matematyki i geometrii wykreśl­nej. W tamtym okresie był to jedyny tego typu wydział w polskich uczelniach technicz­nych.

  Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Zielonogórskiego (OA UZ) – część Instytutu Astronomii w ramach Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obserwatorium góruje nad miastem Zielona Góra i znajduje się na najwyższym punkcie Wzgórza Zielonogórskiego 203 metry n.p.m., około 2 km od centrum miasta. Obecny taras widokowy wraz z teleskopem znajduje się na wysokości 231 metrów n.p.m. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Wydział dzieli się na 4 katedry, 8 zakładów, 6 pracowni przedmiotowych i specjalizacyjnych, Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego, Regionalne Studium Edukacji Informatycznej (RSEI) oraz Niestacjonarne Studia Informatyczne.

  Dodano: 07.10.2010. 00:33  


  Najnowsze