• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundusze unijne wspomagają naukę o świetle

  08.04.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych na kwotę 500.000 EUR ma się właśnie rozpocząć całkowicie nowy projekt, którego celem jest rozwój badań fotonicznych.

  Naukowcy z Uniwersytetu w Lancaster w Wlk. Brytanii otrzymają wsparcie za pośrednictwem mechanizmu grantów naukowych Marie Curie w ramach paneuropejskiego projektu PROPHET (Podyplomowe badania nad fotoniką jako technologią rozwojową) dofinansowanego z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Projekt PROPHET, który uzyskał wsparcie na łączną kwotę 4,8 mln EUR, gromadzi konsorcjum partnerów naukowych, z których wszyscy pracują nad rozwojem najnowszych technologii fotonicznych.

  Termin "fotonika" pojawił się w latach 60. XX w. opisując wszelkie badania ukierunkowane na wykorzystanie światła w taki sposób, aby spełniało funkcje leżące tradycyjnie w gestii elektroniki.

  Technologia komunikacyjna i technologia informacyjna to dwa przykłady obszarów, w których światło znajduje obecnie powszechne zastosowanie. Fotonika jest zatem nauką o tym wszystkim, co wiąże się ze światłem na przestrzeni całego spektrum od nadfioletu do podczerwieni, od wytwarzania przez emisję, transmisję, modulację i przetwarzanie sygnału po komutację, wzmocnienie, wykrywanie i wyczuwanie.

  W skład konsorcjum PROPHET wchodzi dziewięciu partnerów akademickich, czterech partnerów przemysłowych i dwóch partnerów stowarzyszonych.

  Unijny mechanizm finansowania Marie Curie to wysoce konkurencyjny i cieszący się dużym zainteresowaniem grant z uwagi na impuls, jaki może zapewnić młodym naukowcom u progu kariery. W ubiegłym roku zaledwie 7% wniosków z całej UE zostało rozpatrzonych pozytywnie.

  Profesor Tony Krier z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Lancaster powiedział: "To doskonała okazja dla młodych naukowców do podjęcia nowatorskich badań, które będą mieć wpływ na wiele dziedzin ważnych dla technologii."

  Prace dofinansowane w ramach projektu PROPHET skupią się na czterech obszarach zastosowania: lasery z synchronizacją modów do zastosowań w komunikacji, ogniwa słoneczne do zastosowań w energetyce, czujniki gazu do zastosowań środowiskowych i szybko strojone źródła laserowe na potrzeby optycznej, koherentnej tomografii (OCT) do zastosowań w naukach przyrodniczych.

  Uniwersytet w Lancaster pokieruje jednym z pakietów roboczych dotyczących opracowania laserów diodowych do zastosowań środowiskowych, jak również weźmie udział w pracach nad ogniwami słonecznymi w technologii kropki kwantowej.

  Każdy naukowiec, który otrzymał grant, zdobędzie również doświadczenie w środowisku akademickim i komercyjnym, dzięki ścisłym powiązaniom projektu z przedsiębiorstwami. Idea stojąca za projektem PROPHET polega na podjęciu bezpośredniej próby zaspokojenia zapotrzebowania na nowych uzdolnionych ekspertów z dziedziny fotoniki, jakie zostało wskazane przez Europejską Platformę Technologiczną Photonics21.

  Wartość przemysłu fotonicznego to 49 mld EUR rocznie, a zważywszy na szeroki zakres jej zastosowań, to kluczowy rynek UE, który jako taki został uznany za strategiczny priorytet. Oczekuje się, że wartość przemysłu fotonicznego przewyższy niedługo wartość branży mikroelektronicznej.

  Budując sieć szkoleniową dla naukowców początkujących oraz młodych, lecz doświadczonych już badaczy, projekt PROPHET sprawia, że nowe pokolenie ekspertów z dziedziny fotoniki będzie w pełni wyposażone w niezbędne umiejętności do pracy w tej dziedzinie. A obejmują one opracowywanie materiałów oraz produkcję, opisywanie, projektowanie, teorię i komercjalizację urządzeń.

  Obok naukowców z Wlk. Brytanii, w skład konsorcjum weszli partnerzy Francji, Irlandii, Niemiec, Polski i Włoch. Wszyscy partnerzy cieszą się światową renomą liderów w swoich dziedzinach i oczekuje się, że stworzą trzon energicznej, europejskiej sieci naukowców-fotoników organizując doroczne warsztaty szkoleniowe, kursy letnie oraz konferencję zamykającą.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Polski Komitet Optoelektroniki (Polish Optoelectronics Committee), PKOpto - polska organizacja społeczna, przemysłowa i naukowo-techniczna o charakterze opiniotwórczym i doradczym, zrzeszająca decydentów, inżynierów, naukowców, przedsiębiorców, inwestorów, osoby finansujące naukę, administratorów nauki oraz nauczycieli akademickich związanych z optyką, fotoniką i optoelektroniką. PKOpto jest agendą Stowarzyszenia Elektryków Polskich o uprawnieniach dotyczących działalności międzynarodowej. Komitet powstał w roku 1985, pod przewodnictwem profesora Adama K. Smolińskiego - czł rzecz.PAN, w wyniku uzgodnień pomiędzy SEP i PAN. PKOpto zrzesza kilkadziesiąt osób z administracji, uczelni i przemysłu (XI 2010). Celem organizacji są działania lobbystyczne, koordynacyjne i integracyjne na naukowym i technicznym oraz przemysłowym, krajowym i międzynarodowym rynku optyki, optoelektroniki i fotoniki, współpraca między-stowarzyszeniowa – z organizacjami pokrewnymi tematycznie, a także współpraca przemysłowa.

  Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne (Photonics Society of Poland, PSP) - polska organizacja zrzeszająca naukowców, przedsiębiorców, administratorów nauki oraz studentów i doktorantów związanych z fotoniką i optoelektroniką. Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie, fotoniki, rozwijanie więzi pomiędzy fizykami i inżynierami, naukowcami i praktykami pracującymi w tej dziedzinie, integracja i reprezentacja krajowego środowiska nauki i techniki. Powstało w dniu 18.10.2007 z przekształcenia Polskiej Sekcji SPIE działającej od 1988 roku. Współpracuje z pokrewnymi organizacjami zawodowymi: Sekcją Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskim Komitetem Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Sekcją Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Polską Sekcją IEEE oraz SPIE. Współdziała przy organizacji w kraju konferencji naukowych i przemysłowych z dziedziny optoelektroniki i fotoniki. PSP zrzesza ponad 300 członków w kraju i zagranicą.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Laser półprzewodnikowy – nazywany również laserem diodowym lub diodą laserową - laser, którego obszarem czynnym jest półprzewodnik. Najczęściej laser półprzewodnikowy ma postać złącza p-n w którym obszar czynny jest pompowany przez przepływający przez złącze prąd elektryczny. Są to najbardziej perspektywiczne lasery z punktu widzenia ich zastosowań w fotonice ze względu na małe wymiary, dość wysokie moce, łatwość modulacji prądem sterującym o wysokiej częstotliwości (rzędu gigaherców) i możliwość uzyskania promieniowania od pasma bliskiej podczerwieni (diody laserowe dla telekomunikacji światłowodowej) do skraju fioletowego pasma widzialnego.

  Laser półprzewodnikowy – nazywany również laserem diodowym lub diodą laserową - laser, którego obszarem czynnym jest półprzewodnik. Najczęściej laser półprzewodnikowy ma postać złącza p-n w którym obszar czynny jest pompowany przez przepływający przez złącze prąd elektryczny. Są to najbardziej perspektywiczne lasery z punktu widzenia ich zastosowań w fotonice ze względu na małe wymiary, dość wysokie moce, łatwość modulacji prądem sterującym o wysokiej częstotliwości (rzędu gigaherców) i możliwość uzyskania promieniowania od pasma bliskiej podczerwieni (diody laserowe dla telekomunikacji światłowodowej) do skraju fioletowego pasma widzialnego.

  Laser półprzewodnikowy – nazywany również laserem diodowym lub diodą laserową - laser, którego obszarem czynnym jest półprzewodnik. Najczęściej laser półprzewodnikowy ma postać złącza p-n w którym obszar czynny jest pompowany przez przepływający przez złącze prąd elektryczny. Są to najbardziej perspektywiczne lasery z punktu widzenia ich zastosowań w fotonice ze względu na małe wymiary, dość wysokie moce, łatwość modulacji prądem sterującym o wysokiej częstotliwości (rzędu gigaherców) i możliwość uzyskania promieniowania od pasma bliskiej podczerwieni (diody laserowe dla telekomunikacji światłowodowej) do skraju fioletowego pasma widzialnego.

  RapidIO™ jest wysokowydajną technologią wymiany informacji (sprzęg - ang interface) pomiędzy układami scalonymi na płytach drukowanych, a pakietami pracującymi na wspólnej magistrali. Technologia RapidIO pracuje z zastosowaniem technologii pakietowej, została opracowana do zastosowań embedded, a głównie na potrzeby przetwarzania sygnałów, sieci komputerowych i telekomunikacji.

  Dodano: 08.04.2011. 17:49  


  Najnowsze