• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GLOBE at Night - startuje druga faza globalnego projektu liczenia gwiazd

  14.02.2012. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rozpoczęła się druga faza ogólnoświatowego projektu liczenia gwiazd widocznych na nocnym niebie. W akcji mogą wziąć udział uczestnicy pierwszego etapu, a także nowi chętni. Jej celem jest sprawdzenie, na ile rozświetlone jest nocne niebo. 

  GLOBE at Night to międzynarodowy projekt skierowany do wszystkich, ale przede wszystkim do szkół, do nauczycieli i uczniów. W jego ramach uczestnicy sprawdzają, jak ciemne jest nocne niebo w ich miejscu zamieszkania, a na ile jest ono zanieczyszczone przez sztuczne światła.

  Aby tego dokonać wystarczy wyjść w pogodny wieczór na krótki spacer, znaleźć najciemniejsze miejsce w swojej okolicy, a następnie policzyć gwiazdy widoczne w konstelacji Oriona. W odnalezieniu gwiazdozbioru i ocenie, jakie najsłabsze gwiazdy widać, pomocne są materiały opracowane przez organizatorów i dostępne na stronie internetowej projektu http://www.globeatnight.org w różnych wersjach językowych, w tym w polskiej.

  Uzyskany wynik należy przesłać poprzez formularz dostępny w internecie do zbiorczej bazy danych. Wyniki uzyskane przez uczestników z całego świata są widoczne na mapie. Naukowcy nadzorujący projekt przeanalizują zebrane rezultaty pod kątem badań stopnia zanieczyszczenia nocnego nieba przez sztuczne światła miast i wsi.

  Obecny etap projektu GLOBE at Night trwa od 12 do 21 lutego. Pierwsza faza odbyła się w styczniu, a zaplanowane są jeszcze dwie: w marcu i w kwietniu. Można wziąć udział w dowolnym z etapów, albo we wszystkich.

  ,,W pierwszej, styczniowej fazie projektu uczestnicy nadesłali prawie trzy tysiące pomiarów. Najwięcej napłynęło ze Stanów Zjednoczonych. Z kolei w Europie na tle innych krajów naszego kontynentu pozytywnie wyróżnia się Polska" - komentuje Krzysztof Czart z Sieci Popularyzacji Nauki Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), który przygotował polonizację materiałów dla uczestników.

  Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału w projekcie uczniów i ich rodziców. Cała inicjatywa jest pomyślana jako aktywność rodzinna. Może być też ciekawym ćwiczeniem w ramach zajęć szkolnych, na przykład jako oryginalne zadanie domowe dla uczniów.

  ,,Warunki pogodowe panujące w ostatnich dniach w Polsce nie sprzyjały wieczornym spacerom - było bardzo mroźno. Zachęcam do udziału w trwającym w tym tygodniu drugim etapie GLOBE at Night, ale jednocześnie przypominam, aby sprawdzić, czy młodsi uczestnicy projektu są ubrani odpowiednio do panującej na dworze temperatury" - dodaje Czart.

  Projekt GLOBE At Night jest prowadzony w ramach inicjatywy GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) o zasięgu międzynarodowym (111 krajów, w tym Polska). W projekcie uczestniczy także amerykańskie Narodowe Optyczne Obserwatorium Astronomiczne (NOAO), a wspierają go również różne inne instytucje, m.in. NASA, amerykański Departament Stanu, czy Międzynarodowa Organizacja Ciemnego Nieba (IDA).

  PAP - Nauka w Polsce

  cza/ agt/  bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Program GLOBE – światowy program (działający także w Polsce), popularyzujący badania środowiska wśród uczniów szkół średnich i podstawowych. Program działa w ponad stu krajach. GLOBE oznacza Global Learning and Observations to Benefit the Environment, czyli „Światowy program obserwacyjny i edukacyjny badania środowiska”. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Globen (Ericsson Globe, wcześniej Stockholm Globe Arena) – szwedzka arena narodowa osadzona w dzielnicy Johanneshov, w południowym Sztokholmie. Globen to miejsce rozgrywania zawodów sportowych, głównie hokejowych, także tenisowych (m.in. If Stockholm Open) i lekkoatletycznych. Jest również areną, na które odbywały się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne oraz muzyczne. Stockholm Globe Arena została wybudowana z myślą o mistrzostwach świata w hokeju na lodzie mężczyzn. Oddano ją do użytku 19 lutego 1989. Był to największy sferyczny budynek na świecie.

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. Projekt edukacyjny – obowiązkowe zadanie otwarte do wykonania przez uczniów w wieku nastoletnim. Jeden z warunków ukończenia nauki w gimnazjum w Polsce. Celem takich projektów jest samodzielne zdobywanie nowej wiedzy oraz nabywanie umiejętności współpracy oraz podziału obowiązków w grupie. Nad realizacją projektu czuwa jeden z nauczycieli placówki, będący jednocześnie jego opiekunem.

  Misja New Worlds – projekt planujący budowę dużego okultera w przestrzeni kosmicznej stworzony do blokowania światła w pobliżu gwiazd, w celu obserwowania na ich orbitach planet. Obserwacje mogłyby być podjęte z istniejącego teleskopu kosmicznego, prawdopodobnie z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, który jest w fazie projektu i budowy, lub specjalnie stworzonego do tego celu teleskopu światła widzialnego, mającego na celu tylko znajdowanie planet. Program w latach 2004-2008 finansowany był przez NASA Institute for Advanced Concepts (NIAC), i kierowany przez dr. Webstera Casha z University of Colorado w Boulder, we współpracy z Ball Aerospace & Technologies Corp., Northrop Grumman, Southwest Research Institute i innymi. W 2010 r. projekt szukał wsparcia finansowego w NASA i w innych źródłach w wysokości 3 mld dolarów, wskutek czego rozpoczęcie projektu mogłoby być możliwe w 2011 r. (projekt został wymieniony przez NASA w planach strategicznych na rok 2011), a teleskop mógłby zostać uruchomiony w 2019 r., a starshade w 2020 r., natomiast rozpoczęcie badań naukowych nastąpiłoby w 2020 r. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Standardy kodowania GNU (The GNU coding standards) to zestaw reguł i wskazówek dotyczących pisania programów komputerowych, które są konsekwentnie stosowane w obrębie systemu GNU. Dokumentacja standardu jest częścią Projektu GNU i jest dostępna na stronie internetowej projektu . Podczas, gdy standard skupiony jest głównie wokół pisania wolnego oprogramowania dla GNU w języku C, większość można zaaplikować ogólnie do oprogramowania. Projekt GNU w szczególności zachęca swoich zwolenników aby zawsze starać się podążać za tymi standardami, niezależnie od tego czy program jest napisany w C. Styl formatowania kodu w C jest szeroko rozpowszechniony w środowisku wolnego oprogramowania. Niezależnie od tego każdy może stosować te wskazówki.

  Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie).

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). WebQuest – rodzaj metody projektów zorientowanej na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet. Źródła online mogą być uzupełnione materiałami podręcznymi. Forma WebQuestu przypomina tradycyjny projekt z elementami kursu e‑learningowego. Najbardziej odpowiada on zatem pojęciu blended learning.

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów).

  Dodano: 14.02.2012. 00:19  


  Najnowsze