• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IPJ gościł koreańskich popularyzatorów wiedzy o energetyce jądrowej

  15.06.2010. 05:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  11 czerwca Instytut Problemów Jądrowych w Świerku odwiedzili popularyzatorzy wiedzy o energetyce jądrowej z Koreańskiej Fundacji Energii Jądrowej (KNEF). Przedstawiciele obydwu instytucji wymieniali doświadczenia w dziedzinie edukacji społecznej na temat energetyki jądrowej - informuje rzecznik IPJ dr Marek Pawłowski.

  Korea Nuclear Energy Foundation to rządowa organizacja odpowiedzialna za popularyzowanie wiedzy o energii jądrowej w Korei Południowej. Od 1992 roku przybliża koreańskiemu społeczeństwu zagadnienia energetyki jądrowej, przygotowując wystawy, materiały edukacyjne i organizując akcje informacyjne.

  Koreańskiej delegacji przewodniczył dyrektor Wydziału Informacji i Współpracy - Dong-Won Kim. Ze strony Instytutu Problemów Jądrowych gości przyjęli: dyrektor ds. naukowych prof. Krzysztof Meissner i dyrektor Działu Szkolenia i Doradztwa prof. Ludwik Dobrzyński.

  "Zgodzono się, że wyzwania związane z polskim programem jądrowym stanowią zachętę do poszukiwania form współpracy obu stron" - informuje rzecznik IPJ dr Marek Pawłowski.

  Jak dodaje, koreańscy goście przedstawili materiały prezentujące zakres i formy działania swojej instytucji. Omówili też problemy, jakie należy przezwyciężać, prowadząc działania edukacyjne i informacyjne w związku z budową i funkcjonowaniem w kraju energetyki jądrowej.

  "Profesor Meissner, przedstawiając pozycję i zadania IPJ podkreślił, że w Instytucie harmonijnie łączą się trzy nurty aktywności: badania podstawowe w szerokiej międzynarodowej współpracy, badania aplikacyjne owocujące takimi produktami jak akceleratory medyczne i przemysłowe oraz elektronika jądrowa, edukacja społeczna i popularyzacja wiedzy adresowana do różnych grup odbiorców" - opisuje dr Pawłowski. Zaznacza, że koreańskich gości szczególnie zainteresował ten trzeci nurt działań.

  IPJ od 13 lat organizuje zajęcia edukacyjne dla tysięcy uczniów i innych grup społecznych. Rozwijając temat edukacji społecznej, prof. Ludwik Dobrzyński opowiedział o metodach pracy centrum edukacyjnego, którym kieruje. "Podkreślił, że bardzo istotne dla efektywności przekazu jest stworzenie możliwości, by nie był to przekaz abstrakcyjny. Dlatego w Świerku stworzono specjalne laboratorium, w którym młodzież może obcować ze źródłami promieniowania. Wszystkie zajęcia w Świerku ilustrowane są pokazami, a całości dopełnia możliwość odwiedzenia reaktora badawczego MARIA należącego do IEA-Polatom" - relacjonuje rzecznik IPJ.

  Jak wyjaśnia, goście koreańscy przywieźli te same doświadczenia. Jednym z pierwszych dzieł KNEF na początku istnienia organizacji było stworzenie mobilnej wystawy interaktywnej. Obecnie Fundacja prowadzi trzy stałe ekspozycje: w swojej siedzibie, w Muzeum Techniki w Seulu i na terenie wystawy EXPO w Deajeon.

  Przedstawiciele obu instytucji zgodzili się, że potrzebne jest wzmocnienie działań edukacyjnych - umożliwiających zdobycie informacji na temat energetyki jądrowej - adresowanych do różnych odbiorców.

  Jak wyjaśnia dr Pawłowski, dział prof. Dobrzyńskiego przyjmuje rocznie kilka tysięcy gości, ale jest to grupa stanowczo zbyt mała. Potrzebne są działania systemowe.

  "Placówka, z której przyjechali koreańscy goście, podlega w swoim kraju resortowi gospodarki i jest wkomponowana w system edukacyjny. Gospodarze musieli przyznać, że w Polsce w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia, a np. liczba godzin lekcyjnych poświęconych fizyce z roku na rok maleje w programie ogólnokształcącym polskich szkół" - tłumaczy dr Pawłowski.

  Uczestnicy spotkania uznali, że istnieje wiele pól do potencjalnej współpracy między stronami. Formy tej współpracy będą poszukiwane w trakcie kolejnych kontaktów. Na zakończenie wizyty goście zwiedzili laboratorium centrum edukacyjnego IPJ oraz polski reaktor badawczy MARIA. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tadeusz Adam Kozłowski (ur. 1939, zm. 17 maja 2013) – polski fizyk eksperymentator, specjalista w zakresie fizyki jądrowej, adiunkt w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, a także pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, w Rosji, Instytutu Fizyki Jądrowej (PSI) w Villigen w Szwajcarii. Wieloletni wykładowca na uniwersytetach i politechnikach w Szwajcarii, Holandii i USA. Autor i współautor licznych publikacji w prasie specjalistycznej. Centrum Badań Nuklearnych Soreq (hebr. המרכז למחקר גרעיני) w pobliżu miasta Jawne jest tajnym rządowym ośrodkiem naukowym w Izraelu, rozwijającym technologie w dziedzinie energetyki jądrowej. Funkcjonuje pod auspicjami Izraelskiej Komisji Energii Jądrowej (IAEC).
  Instytut Badań Energii Jądrowej (ang. Atomic Energy Reaearch Establishment, AERE) – brytyjski ośrodek badań energii jądrowej, działający w latach 1946-1954 i mieszczący się w Harwell.

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – to instytut badawczy zajmujący się badaniami z dziedziny techniki jądrowej, z siedzibą w Warszawie na Żeraniu, a podlegający pod Ministra Gospodarki. Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (z ang. Corporate Community Involvment - CCI). Myślą przewodnią obu strategi jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa.

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Rok założenia 1962) – Instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zajmuje się problematyką pracy i polityką społeczną w sposób interdyscyplinarny. Wyniki prac badawczych są upowszechniane w formie pozycji książkowych, artykułów, wywiadów, konferencji naukowych, seminariów oraz głosów w dyskusjach i debatach społecznych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Obecnie Instytut realizuje i współrealizuje projekty finansowane z funduszy strukturalnych: EFS, ZPORR i IW EQUAL. IPiSS prowadzi także działalność szkoleniową, obejmującą różne formy: program doktorancki z ekonomii (IPiSS ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych), szkolenia i kursy o różnej tematyce – z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, migracji zarobkowej, zarządzania zasobami pracy. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (ang. EC BREC Institute for Renewable Energy) – jest jednym z pierwszych, założonych w Polsce, prywatnych instytutów naukowych, łącząc prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową w sektorach: energia wiatrowa, energia słoneczna, biogaz, planowanie energetyczne. Instytut działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek technologii energetyki odnawialnej. Reintegracja zawodowa - działalność nastawiona na odbudowę i podtrzymanie u osoby podlegającej tym działaniom społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

  Kim Yong Sun (ur. 1934, zm. 23 października 2003) – polityk północnokoreański. W chwili swojej śmierci pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Pokojowego Zjednoczenia Ojczyzny. Był także sekretarzem (podległym sekretarzowi generalnemu) Koreańskiej Partii Pracy. Uhonorowany Orderem Kim Ir Sena, najwyższym odznaczeniem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

  Irański program nuklearny – został uruchomiony w 1957 roku, kiedy to USA i Iran podpisały porozumienie o cywilnej współpracy atomowej. Program nabrał rozpędu w drugiej połowie lat 60-tych w związku z osobistym zainteresowaniem ze strony szacha Mohammada Rezy Pahlawiego, a także budową centrum badań nuklearnych przy Uniwersytecie w Teheranie.
  W 1967 USA dostarczyły Iranowi pierwszy reaktor badawczy, a w 1974 roku Szach ogłosił ambitny plan generowania 23 tysięcy megawatów energii z elektrowni jądrowych „tak szybko jak to możliwe”.
  W ciągu kolejnych kilku lat Iran zawarł szereg kontraktów na budowę elektrowni jądrowych i dostawy paliwa jądrowego z USA, Francją i RFN, a także wysłał wielu studentów do państw zachodnich w celu zdobycia wiedzy o technologii nuklearnej.
  W lipcu 1968 władze Iranu podpisały traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) i ratyfikował go w lutym 1970 roku, co spowodowało, że prowadzone w tym kraju badania nad technologiami atomowymi podlegały weryfikacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
  Współpraca Stanów Zjednoczonych i krajów zachodnich przy irańskim programie atomowym trwała do roku 1979, czyli do czasu irańskiej rewolucji islamskiej, w wyniku której doszło do obalenia szacha Mohammada Rezy Pahlawiego.
  W chwili upadku reżimu szacha program nuklearny Iranu był uważany za jeden z najbardziej zaawansowanych na Bliskim Wschodzie.

  Koszt psychiczny - każde zachowanie człowieka łączy się z wydatkowaniem energii psychicznej. Chodzi tu zarówno o mobilizację energii psychicznej niezbędnej dla procesu intelektualnej analizy jak sukcesywne pobudzanie zachowań w trakcie dochodzenia do realizacji celu. Nakłady energii psychicznej, którą człowiek wydatkuje w trakcie realizacji dowolnych działań określimy mianem kosztu psychicznego tej działalności. Np. koszt psychiczny pracy, psychiczny koszt współdziałania z innymi ludźmi, psychiczny koszt nauki, psychiczny koszt zakupów, psychiczny koszt ruchu drogowego…itp. Ilość osobniczej energii psychicznej jest skończona i wydatkowanie jej w jednej dziedzinie zmniejsza możliwości jej wydatkowania w innych dziedzinach. Wydatkowanie energii psychicznej jest równoznaczne z ponoszeniem kosztów psychicznych. Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej - organizacja skupiająca osoby deklarujące m.in chęć pracy na rzecz rozbudzania i ugruntowywania świadomości narodowej Ślązaków, odrodzenia kultury śląskiej, propagowania wiedzy o Śląsku oraz kształtowania wśród ludności Śląska postawy obywatelskiej. Stowarzyszenie jest organizacją nienastawioną na zysk i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

  Grupa Planowania Nuklearnego (ang. The Nuclear Planning Group - NPG) jest organem decyzyjnym NATO w kwestiach związanych z bronią jądrową. Zasiadają w niej reprezentanci wszystkich państw członkowskich NATO, poza Francją - również tych, które nie posiadają broni jądrowej. Działaniami Grupy kieruje Sekretarz Generalny NATO. Działa ona równolegle do Rady Północnoatlantyckiej (NAC). Zajmuje się wszelkimi kwestiami, związanymi z bronią jądrową - m.in. jej zastosowaniem, przechowywaniem, obroną przed nią oraz systemami informacyjnymi i komunikacyjnymi. W zakresie kompetencji Grupy Planowania Nuklearnego leżą także kwestie związane z powstrzymaniem proliferacji broni jądrowej oraz kontrolą bieżących arsenałów jądrowych. Rada spotyka się raz w tygodniu oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. Dyskusja Wikipedii:Kawiarenka/Dyskusje i głosowania: Jednym z mechanizmów działania i współpracy Wikipedystów są głosowania. Istnieją głosowania stałe, które są wyrażeniem zgody społecznej na wyróżnienie jakiegoś artykułu, grafiki, usunięciu materiałów, które nie spełniają oczekiwań encyklopedii lub są wyrazem zaufania do któregoś z członków społeczności, któremu udziela się uprawnień administracyjnych.

  Dodano: 15.06.2010. 05:19  


  Najnowsze