• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jowisz, Saturn czy bliska przestrzeń kosmiczna? - kolejne europejskie misje kosmiczne

  14.11.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Nauki o Kosmosie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), które odbyło się 17 i 18 października, pojawił się wyraźniejszy pogląd na kolejne cele europejskich wypraw w kosmos. Wybrano kilka propozycji przyszłych misji, w tym badanie układu Jowisza, satelitów Saturna i ciemnej materii.

  - Zgromadzenie tych zwycięskich zespołów w czymś na kształt ćwierćfinału ostatecznych rozgrywek w światowej nauce o kosmosie było mozolnym procesem, zarówno wewnątrz ESA, jak i we Wspólnocie, - powiedział dyrektor ESA ds. nauki, David Southwood. - Mamy teraz jakieś pojęcie o przyszłości, a będzie ona ekscytująca!

  Z listy 50 wniosków przedstawionych przez społeczność naukową, kandydatami, którym udało się przejść do następnego etapu selekcji są:

  - Laplace - badanie układu Jowisza
  Układ Jowisza jest sam w sobie małym układem planetarnym. W ramach planowanej misji zbadana zostałaby możliwość zamieszkania układu Jowisza, z wykorzystaniem do obserwacji trzech orbitujących platform.

  - Tandem - nowa misja na Saturna, Tytana i Enceladusa
  Chodzi o eksplorację dwóch księżyców Saturna, zarówno na miejscu, jak i z orbity. Misja objęłaby układy Tytana i Enceladusa, ich pochodzenie, ewolucję i potencjał astrobiologiczny.

  Dyskusja nad tym, którą z powyższych misji należy zrealizować odbędzie się prawdopodobnie w nadchodzących latach z udziałem partnerów międzynarodowych.

  - Cross-scale - badanie przestrzeni kosmicznej bliskiej Ziemi
  W ramach tej misji 12 statków kosmicznych dokonywałoby jednoczesnych pomiarów plazmy (otaczającego Ziemię gazu składającego się z naładowanych cząsteczek) w różnych skalach i w różnych rejonach bliskiej przestrzeni kosmicznej. Misja ta, jeśli zostałaby zatwierdzona, byłaby realizowana we współpracy z japońską Agencją Badania Przestrzeni Kosmicznej (JAXA).

  - Marco Polo - misja mająca na celu pobranie próbki z asteroidy
  Misja Marco Polo polegałaby na opisaniu położonego w pobliżu Ziemi obiektu w różnych skalach i pobraniu próbki. Mogłoby to dostarczyć nowych informacji na temat ewolucji Układu Słonecznego, roli mniejszych ciał w tym procesie, pochodzenia i ewolucji Ziemi oraz samego życia. Ta misja również byłaby realizowana we współpracy z JAXA.

  - Ciemna energia
  Złożono dwie propozycje dotyczące badania ciemnej materii i ciemnej energii. Choć planowane są różne techniki (instrument Wide-Field Imager wobec działającego w bliskiej podczerwieni urządzenia All-Sky Surveyor), ich cel naukowy jest ten sam.

  - Plato - poszukiwanie nowych planet
  W ramach misji fotometrycznej Plato, mającej na celu wykrywanie i charakterystykę przesuwających się egzoplanet, planuje się również dokonanie pomiarów oscylacji sejsmicznych ich gwiazd macierzystych.

  - Spica - obserwatorium w poczerwieni nowej generacji
  Zamierzeniem tego projektu byłoby obserwatorium w średniej i dalekiej podczerwieni z teleskopem kriogenicznym o małej przysłonie. W misji tej badano by formowanie się planet, działanie układu słonecznego i pochodzenie Wszechświata. Misja ta byłaby projektem realizowanym wspólnie z JAXA.

  - XEUS - rentgenowskie obserwatorium kosmiczne nowej generacji
  Misja XEUS obejmowałaby badanie fundamentalnych praw rządzących Wszechświatem, a także jego pochodzenia. Kluczowymi dziedzinami zainteresowania byłyby: wzrost supermasywnych czarnych dziur, kosmiczne sprzężenie zwrotne i ewolucja galaktyk, ewolucja struktur o dużej skali, ekstremalna grawitacja i materia w ekstremalnych warunkach. Zainteresowanie udziałem w misji XEUS wyrazili liczni partnerzy międzynarodowi.

  Wszystkie powyższe misje będą teraz współzawodniczyć w cyklu ocen, który powinien się zakończyć w 2011 r. Jego wynikiem będzie wybór dwóch misji do realizacji, rozpoczynających się w 2017 i 2018 r.

  - Uważamy, że zestaw wybranych misji będzie kształtował przyszłość europejskiej nauki o kosmosie - powiedział Tilman Spohn, przewodniczący Komitetu Doradczego ds. Nauki o Kosmosie ESA.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Juno – bezzałogowa sonda kosmiczna amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Planowany sztuczny satelita Jowisza. Juno jest drugą misją realizowaną w ramach programu New Frontiers. Głównym zadaniem misji jest zrozumienie pochodzenia i ewolucji Jowisza, co poprawi wiedzę na temat fundamentalnych procesów formowania i wczesnej ewolucji Układu Słonecznego. ExoMars – planowana wspólna Europejskiej Agencji Kosmicznej i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos misja badawcza Marsa. Będzie składała się z dwóch misji obejmujących: Łuna-Głob (ros. Луна-Глоб) – planowana rosyjska sonda kosmiczna. Sonda złożona będzie ze sztucznego satelity Księżyca, lądownika i penetratorów. Pierwsza misja w ramach nowego rosyjskiego programu badań Księżyca. W realizacji misji weźmie udział japońska agencja kosmiczna JAXA. Start misji planowany jest na 2015 rok.

  New Millennium Program – program misji kosmicznych NASA, którego zadaniem było przetestowanie nowych technologii na potrzeby przyszłych misji. NASA anulowała program w 2008 r., przeznaczając otrzymane w ramach budżetu na rok fiskalny 2009 środki finansowe na inne cele. Statki kosmiczne i eksperymenty programu New Millenium początkowo nosiły nazwę „Deep Space” (dla misji planetarnych) i „Earth Observing” (misje na orbicie Ziemi). W 2000, wraz ze zmianami w samym programie, Deep Space otrzymały nazwę „Space Technology”. Skylab 2 (również Skylab SL-2) – pierwsza misja programu Skylab. Misja trwała od 25 maja do 22 czerwca 1973 roku. Start misji miał nastąpić 15 maja (dzień po starcie stacji kosmicznej Skylab), został jednak przełożony o 10 dni z powodu uszkodzenia paneli baterii słonecznych stacji. Podczas lotu astronauci wykonali liczne badania naukowe i eksperymenty naukowe jak również wykonali ponad 29 000 zdjęć fotograficznych. Misja trwała 28 dni i 50 minut.

  Kosmiczne Obserwatorium Herschela (ang. Herschel Space Observatory), w skrócie nazywane Herschel – teleskop Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), przeznaczony do prowadzenia obserwacji astronomicznych w zakresie dalekiej podczerwieni i fal submilimetrowych. Obserwatorium zostało wyniesione 14 maja 2009, wspólnie z satelitą Planck, na orbitę wokół punktu L2 układu Ziemia – Słońce, znajdującego się w odległości około 1,5 mln km od Ziemi. Obserwacje astronomiczne były prowadzone do 29 kwietnia 2013. Łączność z satelitą została zakończona 17 czerwca 2013. Clementine – amerykańska sonda kosmiczna, wspólna misja wojskowej agencji Strategic Defense Initiative Organization i NASA. Jej zadaniem były testy nowych zaawansowanych technologii, głownie sensorów, i elementów sondy wystawionych na długotrwałe oddziaływanie przestrzeni kosmicznej, przeprowadzenie naukowych obserwacji Księżyca oraz planetoidy bliskiej Ziemi(1620) Geographos. Obserwacje te obejmowały obrazowanie na różnych długościach fal, w tym w ultrafiolecie i podczerwieni, altimetrię laserową oraz pomiary cząstek naładowanych. Misja księżycowa sondy się powiodła, jednak w wyniku awarii statkowi nie udało się dotrzeć do planetoidy. Była to pierwsza amerykańska misja na Księżyc od ponad 20 lat (poprzednia to Explorer 49 wystrzelony w 1973).

  Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) – międzynarodowa misja przeprowadzona przez agencje kosmiczne Stanów Zjednoczonych (NASA), Niemiec (DLR) oraz Włoch (ASI), której celem było zebranie z pokładu promu kosmicznego Endeavour danych do opracowania numerycznych modeli terenu (NMT) lądow znajdujących się pomiędzy 56° szerokości geograficznej południowej, a 60° równoleżnikiem szerokości geograficznej północnej. Rezultatem tej misji jest sucesywnie publikowany od 2001 do 2004 NMT, powszechnie znanych jako SRTM. Była to pierwsza tego typu misja, która dostarczyła tak szczegółowy i jednorodny pod względem dokładności NMT dla niemalże 80% lądów Ziemi. Misja SRTM była pierwszym przypadkiem wykorzystania metody interferometrii radarowej, jednoprzebiegowej w celu pozyskania NMT z orbity okołoziemskiej. Space Technology 5 – misja NASA podjęta w ramach programu New Millennium, której celem było zaprezentowanie i przetestowanie nowych technologii, które mogą w przyszłości zrewolucjonizować badania kosmosu. W skład misji wchodziły trzy mikrosatelity o masie ok. 25 kg każdy, które zostały wyniesione na orbitę 22 marca 2006 roku na pokładzie rakiety Pegasus XL. Jednym z testowanych rozwiązań były anteny zaprojektowane dzięki algorytmom genetycznym. Misja została zakończona w czerwcu 2006.

  Double Star – pierwsza wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej, której celem było badanie przy użyciu dwóch chińskich satelitów Tan Ce (pol. badacz) magnetosfery Ziemi (w tym jej ogona magnetycznego) oraz wpływu oddziaływania Słońca na naszą planetę.

  Prawo kaplicy, zwane też prawem do kaplicy (fr. droit de chapelle) – zwyczajowe prawo misji dyplomatycznej do urządzenia w swych pomieszczeniach miejsca przeznaczonego do odbywania nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych. Urządzenie kaplicy w misji jest dopuszczalne, gdy znajduje się ona wewnątrz pomieszczeń misji i jest przeznaczona przede wszystkim dla jej personelu, a w szczególności nie jest otwarta dla społeczeństwa państwa przyjmującego.

  Personel misji dyplomatycznej - oznacza członków personelu dyplomatycznego, personelu administracyjnego i technicznego oraz personelu służby misji dyplomatycznej. Astrobiologia (egzobiologia, kosmobiologia, ksenobiologia) - dziedzina nauki zajmująca się powstaniem, ewolucją, rozpowszechnieniem i przyszłością życia poza Ziemią. Ponieważ dotychczas nie wykryto w kosmosie życia, które nie pochodziłoby z Ziemi, astrobiologia skupia się na badaniach, które mogą zwiększyć szanse jego wykrycia. Bada możliwości przetrwania żywych organizmów w ekstremalnych warunkach, weryfikuje hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi, poszukuje miejsc, w których mogłoby rozwijać się życie w Układzie Słonecznym i poza nim oraz rozwija techniki pozwalające wykryć życie za pomocą obserwacji astronomicznych.

  UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan; Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie) - misja pokojowa ONZ o charakterze cywilnym działająca od 2002 w Afganistanie. Została powołana do życia na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1401. Misja składa się z dwóch głównych filarów, odpowiadających dziedzinom, w których ma służyć pomocą władzom Afganistanu: politycznego i rozwojowego. Personel misji składa się wyłącznie z cywilów i liczy ok. tysiąca osób, z czego 80% to obywatele Afganistanu, a pozostali to pracownicy ONZ z innych państw.

  Dodano: 14.11.2011. 16:49  


  Najnowsze