• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • KE przyznała duży grant Instytutowi Chemii Fizycznej PAN

  27.05.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  3,3 mln euro przyznała Komisja Europejska Instytutowi Chemii Fizycznej PAN. To jeden z największych grantów przyznanych pojedynczej polskiej instytucji naukowo-badawczej w ramach działania "Potencjał Badawczy" 7. Programu Ramowego UE.  "Grant NOBLESSE pozwoli podjąć działania sprzyjające dalszemu podnoszeniu jakości badań naukowych prowadzonych przez nasz instytut" - deklaruje dyrektor naukowy IChF PAN, prof. dr hab. Robert Hołyst i podkreśla, że Instytut jest jedynym beneficjentem grantu.

  Jak poinformował Instytut w komunikacie przesłanym w czwartek PAP, na 293 wnioski o granty obecnej edycji konkursu "Potencjał Badawczy" tylko siedem instytucji naukowych otrzymało maksymalną liczbę punktów - w tym IChF PAN.

  Dzięki grantowi NOBLESSE Instytut Chemii Fizycznej PAN będzie mógł zatrudnić kilku badaczy z zagranicznych ośrodków naukowych i zorganizować międzynarodowe konferencje naukowe związane z realizowanymi w IChF PAN tematami badawczymi. Przewidziane są także działania wspierające współpracę z przemysłem oraz związane z ochroną i wyceną własności intelektualnej. Poza tym, Instytutu kupi skaningowy mikroskop elektronowy wysokiej jakości - podano w komunikacie.

  Ponadto część grantu jest przewidziana na tworzenie nowych zespołów badawczych.

  "Stawiamy na młodych naukowców, chcemy, żeby grupami mogli kierować doktorzy bez habilitacji. Przyznanie grantu to dowód, że Unia Europejska takie działania wspiera" - uważa prof. Hołyst. Nowe zespoły będą zajmować się zagadnieniami dotyczącymi m.in. nanostruktur kwantowych, biospektroskopii, bioczujników i tzw. zielonej nanotechnologii. Badania te będą realizowane przy zaangażowaniu naukowców z 16 krajów Europy.

  Jak napisano w komunikacie, w 2010 roku IChF PAN zatrudniał w zespołach naukowych 220 badaczy, którzy opublikowali 175 prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (to 90 proc. prac) i byli cytowani kilka tysięcy razy. Instytut współpracuje z 43 uniwersytetami i instytucjami naukowymi z Polski i świata, m.in. niemieckim Instytutem Maksa Plancka, francuskim Ecole Normale Superieure i amerykańskim Uniwersytetem Harvarda.

  VII Program Ramowy Unii Europejskiej, realizowany od 2007 roku, zajmuje się działaniami wspierającymi badania naukowe i rozwój technologiczny. Budżet przewidzianego na siedem lat programu wynosi ponad 50 mld euro i jest w większości przeznaczany na granty badawcze dla uczestników z Europy i świata, zaangażowanych w międzynarodowe projekty badawcze podnoszące konkurencyjność przemysłu europejskiego na rynkach międzynarodowych. AGT

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (w skrócie IChF PAN) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Obecnie tematyka badań w IChF jest skoncentrowana wokół aktualnych problemów fizykochemii. Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Instytut Kościuszki – niezależny, pozarządowy instytut naukowo-badawczy – think tank – o charakterze non profit, założony w 2000 r. w Krakowie. Misją Instytut Kościuszki jest kreowanie nowych idei dla Polski i Europy, promocja rozwiązań budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Instytut prowadzi projekty naukowe, opracowuje ekspertyzy, rekomendacje programowe dla polskich i europejskich instytucji, organizuje konferencje, seminaria oraz szkolenia, a także prowadzi działalność wydawniczą (raporty i briefy programowe). Celem działalności naukowej Instytutu jest tworzenie podstaw dla reform legislacyjnych oraz tworzenie merytorycznego wsparcia dla bieżącej działalności osób podejmujących strategiczne decyzje [1].

  Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists, w skrócie EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców.

  The Asia Institute (Instytut Azji) to niezależny osrodek badawczy znajdujący się w Seulu i prowadzący oraz wspierający badania nad Azją przy udziale specjalistów z zakresu nauk politycznych, humanistycznych oraz technicznich, a także organizacji rządowych, organizacji międzynarodowych oraz młodzieży z krajow azjatyckich. Badania prowadzone przez Instytut obejmują przemiany technologiczne, kwestie ochrony środowiska oraz stosunki międzynarodowe. Instytut Azji koncentruje się na szeroko zakrojonej współpracy z młodzieżą, uczniami szkół średnich i wyższych, uznając za niezbędne zaangażowanie młodych ludzi w debaty polityczne dotyczące edukacji, relacji międzynarodowych oraz zman klimatycznych. Badania poświęcone są nadziejom i zagrożeniom jakie niesie rozwój technologiczny oraz kryzysowi ekologicznemu. Kryzys środowiskowy był tematem debaty na Forum ds. Środowiska w Daejeon, zorganizowanym przez Instytut przy wpółpracy z KAIST. W 2012 roku Instytut Azji opublikował wybór raportów, materiałów seminaryjnych, esejów i artykółów przy współpracy wybitnych badaczy, takich jak Benjamin Barber, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Haun Saussy oraz Larry Wilkerson. Obecnie dyrektorem Instytutu jest Emanuel Pastreich, profesor na Uniwersytecie Kyung Hee w Seulu.

  Izraelski Instytut Badań nad Biologią (hebr. המכון למחקר ביולוגי בישראל) w Ness Ziona jest rządowym instytutem naukowym w Izraelu, rozwijajacym technologie w dziedzinie medycyny, biologii i środowiska. Zatrudnia około 350 pracowników, w tym 150 naukowców. Ściśle współpracuje z licznymi uniwersytetami, realizuje rządowe oraz międzynarodowe projekty badawcze. Wyniki badań często są publikowane w krajowych i międzynarodowych publikacjach naukowych.

  Dodano: 27.05.2011. 00:25  


  Najnowsze